Giáo án Sinh học 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Chia sẻ: Lê Thanh Nam | Ngày: | 5 giáo án

0
1.437
lượt xem
42
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 23

Các em học sinh sẽ rất khó nắm bắt một bài giảng dài dòng và dễ nhàm chán nếu bài giảng cứ đi theo lối mòn. Chính vì vậy, bộ Giáo án Sinh học 12 bài 23 sẽ giúp cho các thầy cô giáo tham khảo thêm những bài soạn hay mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Các kiến thức được trình bày gọn gàng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các khái niệm cơ bản trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể. Nêu được các cơ chế chính trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể. Nêu được các cách chọn tạo giống. Giải thích được các cách phân loại biến dị và đặc điểm từng loại. Hi vọng, với bộ Giáo án Ôn tập phần di truyền học quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 23

I. MỤC TIÊU BÀI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC:

Sau khi học xong bài này học sinh phải:
- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức phần V di truyền học
- Trình bày khái quát cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, tế bào và cơ thể
- Trình bày được cơ chế di truyền ở cấp độ quần thể.
- Hệ thống hóa được các phương pháp chọn tạo giống mới và những thành tựu của nó.

II. CHUẨN BỊ BÀI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC:

2.1. Học sinh:
- Đọc trước Bài 30.
- SGK, vở ghi bài,…
2.2. Giáo viên:
2.2.1. Phương tiện dạy học:
- SGK, SGV, một số tài liệu tham khảo khác
- Một số hình ảnh liên quan.
2.2.2. Thiết kế hoạt động dạy – học:
 Ổn định tổ chức:
 Bài mới:

III. TIẾN TRÌNH ÔN TẬP BÀI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC:

1. TÓM LƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1.1. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
1.1.1.Cấu trúc ở cấp độ phân tử: Gen, ARN(mARN, tARN, rARN), prôtêin
- Gen là một đoạn của ADN mang thông tin mã hoá một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN).
+ Gen cấu trúc bao gồm 3 phần : Vùng điều hoà (nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc) – vùng mã hoá (ở giữa gen) - vùng kết thúc (nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc - cuối gen).
+ Gen ở sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) mã hoá liên tục, ở sinh vật nhân thực có các đoạn không mã hoá (intrôn) xen kẽ các đoạn mã hoá (êxôn).
1.1.2. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
1.1.3. Sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng
1.2. Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào và cơ thể

2. Các loại biến dị
2.1. Sơ đồ phân loại biến dị
* Giải thích sơ đồ phân loại biến dị
- Dựa vào đặc điểm di truyền, biến dị được chia thành biến dị di truyền và biến dị không di truyền (thường biến).
- Biến dị di truyền gồm có đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền và biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố mẹ.
- Dựa vào mức độ biến đổi, đột biến được phân thành đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen.
- Đột biến nhiễm sắc thể lại được chia thành đột biến số lượng NST (là những biến đổi về số lượng NST) và đột biến cấu trúc NST (là những biến đổi trong cấu trúc NST), trong đột biến số lượng có đột biến đa bội (là sự tăng số nguyên lần bộ NST đơn bội) và đột biến lệch bội (biến đổi xảy ra ở một hay một số cặp NST), đột biến đa bội thì được chia thành đột biến đa bội chẵn và đột biến đa bội lẻ.

Đồng bộ tài khoản