Giáo án Sinh học 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Chia sẻ: Lê Thanh Nam | Ngày: | 5 giáo án

0
1.490
lượt xem
44
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 23

Các em học sinh sẽ rất khó nắm bắt một bài giảng dài dòng và dễ nhàm chán nếu bài giảng cứ đi theo lối mòn. Chính vì vậy, bộ Giáo án Ôn tập phần di truyền học sẽ giúp cho các thầy cô giáo tham khảo thêm những bài soạn hay mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Các kiến thức được trình bày gọn gàng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các khái niệm cơ bản trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể. Nêu được các cơ chế chính trong di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, cơ thể cũng như quần thể. Nêu được các cách chọn tạo giống. Giải thích được các cách phân loại biến dị và đặc điểm từng loại. Hi vọng, với bộ Giáo án Ôn tập phần di truyền học quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 23

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

§23. ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Học sinh nắm vững kiến thức về di truyền quần thể.
  • Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập trắc nghiệm.

2. Kĩ năng

  • Phân tích, so sánh, tổng hợp khái quát hóa, liên kết kiến thức.

3. Thái độ

  • Tích cực hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, SGK, câu hỏi trắc nghiệm.
  • Học sinh: SGK, đọc trước bài học.

III. Trọng tâm bài học

  • Bài tập về di truyền học quần thể.

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

  • Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra 

  • Không kiểm tra

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

 HĐ1: Kiến thức cần nhớ.

GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức đã học về di truyền học quần thể.

HS: Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và đại diện nhóm trả lời ⇒ Lớp nhận xét và bổ sung.

GV: Nhận xét và bổ sung giúp học sinh hoàn thiện kiến thức.

GV: Từ nhứng kiến thức đã học, thành lập các công thức cụ thể để giải bài tập về di truỳen học quần thể.

HS: Ghi nhận các công thức giáo viên đã thành lập.

GV: Yêu cầu học sinh vận dụng hệ thống công thức trên để giải các bài tập SGK.

HS: Thảo luận theo nhóm để giải các bài tập kể cả tự luận và trắc nghiệm cuối bài 16, 17.

GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên giải các bài tập SGK và lớp nhận xét.

GV: Chữa bài cho học sinh.

 

HĐ2: Làm bài tập trắc nghiệm.

GV: Yêu cầu các nhóm HS, thảo luận và thống nhất ý kiến để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

HS: Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

GV: Theo dõi hoạt động của các nhóm và giúp đỡ các nhóm yếu.

HS: Sau khi đã thống nhất ý kiến, trình bày kết quả của các nhóm lên bảng.

GV: Nhận xét kết quả của các nhóm và đưa ra đáp án đúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kiến thức cần nhớ

1. Tương quan giữa tần số tương đối của các alen với tần số các gen trong quần thể.

* Quần thể có cấu trúc di truyền:

xAA + yAa + zaa =1

* Trong đó:

+ x là tần số kiểu gen AA.

+ y là tần số kiểu gen Aa.

+ z là tần số kiểu gen aa.

* Tần số các alen:

+ Tần số alen trội(A): P(A) = x + y/2.

+ Tần số alen lặn (a): P(a) = z + y/2.

p(A) + p(a) = 1

2. Quần thể cân bằng Hecđi- Vanbec.

* QT: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

* Trong đó:

+ p2 là tần số kiểu gen AA.

+ 2pq là tần số kiểu gen Aa.

+ q2 là tần số kiểu gen aa.

* Tần số các alen:

+ p là tần số alen A.

+ q là tần số alen a.

p+ q= 1

3. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối.

a. Nếu quần thể ban đầu chỉ có 1 kiểu gen dị hợp 100%Aa. Sau n thế hệ tự phối:

+ Tần số kiểu gen dị hợp Aa: (1/2)n.

+ Tấn số kiểu gen đồng hợp AA, aa: ((1-(1/2)n)/2

b. Nếu quần thể ban dầu có cấu trúc di truyền:

xAA + yAa + zaa=1

Trong đó: x, y,z lần lượt là tần số của các kiểu gen: AA, Aa, aa.

Nếu quần thể trên tự thụ phấn qua n thế hệ thì:

- Tần số của alen AA: x + (y-y(1/2)­n )/2

- Tần số của kiểu gen Aa: (½)n.y

- Tần số của kiểu gen aa: z + (y-y(1/2)­n )/2

 

II. Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm

1. Bài tập SGK.

2. Bài tập trắc nghiệm.

1. Một loài thực vật, ở thế hệ P có tỉ lệ Aa là 100%, khi bị tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ F2 tỉ lệ Aa sẽ là

A. 25%.    B. 50%.      C. 75%.     D. 12,5%.

2. Một quần thể khởi đầu cói tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.8. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trọng quần thwr sẽ là bao nhiêu?

A. 0.1       B. 0.2         C. 0.3         D. 0.4

3. Một quần thể ở trạng thái cân bằng có tần số tương đối A/a= 6/4 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là

A. 0, 42AA + 0,36 Aa + 0,16 aa.                           

B. 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa.

C. 0,16 AA + 0,42 Aa + 0,36aa.                            

D. 0,36 AA + 0,16 Aa + 0,42aa.

4. Tần số tương đối các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen  0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là

A. 0,9A; 0,1a.                      B. 0,7A; 0,3a.             

C. 0,4A; 0,6a.                      D. 0,3 A; 0,7a.

5. Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa tần số các alen trong quần thể lúc đó là

A. 0,65A; 035a.      B. 0,75A; 025a.         

C. 0,25A; 075a.      D. 0,55A; 045a.

 

Để tiện tham khảo giáo án Ôn tập phần di truyền học và các giáo án tiếp theo quý thầy cô có thể đăng nhập tài khoản trên trang elib.vn để tải về máy.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho các thầy cô thuận tiện trong việc tham khảo và xây dựng bài 23 nhanh chóng và hiệu quả, thầy cô có thể tham khảo:

Thầy cô có thể xem thêm:

Bài tập chương 5 bài 23 Sinh học 12:

Đồng bộ tài khoản