Giáo án Sinh học 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Chia sẻ: Vy Thu Hiền | Ngày: | 5 giáo án

0
1.188
lượt xem
52
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 43

Đây là bộ sưu tập Giáo án Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy để tham khảo. Tài liệu này giúp quý thầy cô soạn giáo án bài học tốt hơn. Giúp học sinh hiểu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn và các bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. Nêu được nguyên tắc thiết lập các bậc dinh dưỡng. Chúc giáo viên dạy tốt với bộ Giáo án Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 43

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 3: HỆ SINH THÁI SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

§43. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

 

I. Mục tiêu

  • Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn
  • Nêu được khái niệm lưới thức ăn
  • Phân biệt được các bậc dinh dưỡng
  • Nêu được khái niệm tháp sinh thái
  • Phân biệt được các dạng tháp sinh thái
  • Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống

II. Chuẩn bị

  • Hình 43.1, 43.2, 43.3 SGK, máy chiếu, tranh minh họa

III. Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ

  • Thế nào là hệ sinh thái?
  • Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có gì giống nhau và khác nhau?

2. Mở bài

  • Hệ sinh thái là gì và có những mối quan hệ nào?

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

HĐ 1:                       

GV: nêu ví dụ và hình than chuỗi thức ăn

SGK

- Các mối quan hệ trong chuỗi thức ăn?

- Chuỗi thức ăn là gì?

- Một chuỗi thức ăn đầy đủ cần có những thành phần nào?

- Lấy ví dụ về chuỗi thức ăn ở ao, hồ?

- Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn có gì khác nhau?

- Lấy ví dụ về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn?

- Nếu một mắt xích bị tiêu diệt thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái?

- Bậc dinh dưỡng là gì?

- Phân biệt các bậc dinh dưỡng có trong một lưới thức ăn?

- Hiểu biêt về chuổi thức ăn và lưới thức ăn có ý nghĩa gì?

- Bậc dinh dưỡng nào có sinh khối lớn nhất?

HS: Nghiên cứu, trả lời

GV: Kết luận, bổ sung

 

Phần A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo khoa

Câu 1. Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn.

Câu 2. Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên và một quần xã nhân tạo.

Câu 3. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.

Câu 4. Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

 

HĐ2:                      

Tiềm hiểu về tháp sinh thái

GV: Yêu cầu hs nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi sau

- Tháp sinh thái là gì?

- Phân biệt các loại tháp sinh thái?

- Nếu nói tháp sinh thái năng lượng là dạng chuẩn thì kết luận đó đúng hay sai?

HS: Nghiên cứu, trả lời

GV: Kết luận, bổ sung

Câu hỏi:

 

Phần B. Hệ thống câu hỏi mở rộng

Câu 1. Tháp sinh thái:

Câu 2. Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên và một quần xã nhân tạo.

Câu 3. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.

I. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

1. Chuỗi thức ăn

a. Định nghĩa:

- Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

b. Phân loại:

- Có 2 loại chuỗi thức ăn:

 + Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh à động vật ăn thực vật à động vật ăn động vật.

Ví dụ: cây ngô à sâu ăn lá ngô à nhái à rắn hổ mang à diều hâu

 + Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải à sinh vật phân giải mùn, bã hữu cơ à động vật ăn sinh vật phân giải à các động vật ăn động vật khác

Ví dụ: lá, cành khô à mối à nhện à thằn lằn

 2. Lưới thức ăn:

- Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn

 3. Bậc dinh dưỡng:

- Trong 1 lưới thức ăn tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng. Có nhiều bậc dinh dưỡng:

 + Bậc dinh dưỡng cấp 1: là các sinh vật sản xuất, bao gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.

 + Bậc dinh dưỡng cấp 2: là các sinh vật tiêu thụ bậc 1 bao gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất.

 + Bậc dinh dưỡng cấp 3: là các sinh vật tiêu thụ bậc 2 bao gồm các động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.

 + Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao cấp nhất. Là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3…

 

II. Tháp sinh thái

 1. Định nghĩa:

- Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 2. Phân loại:

Có 3 loại tháp sinh thái:

 + Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 + Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 + Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tham khảo nội dung còn lại của giáo án Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái, và các giáo án tiếp theo, quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải tài liệu về máy.

Ngoài ra, để quá trình soạn bài giảng cho bài 43 thuận tiện hơn, quý thầy cô có thể tham khảo:

Thầy cô có thể xem thêm:

Đồng bộ tài khoản