Giáo án Sinh học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Chia sẻ: Vy Thu Hiền | Ngày: | 5 giáo án

0
1.241
lượt xem
48
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 44

Tổng hợp các Giáo án Sinh học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Giáo án cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu khái niệm về chu trình sinh địa hóa và nguyên nhân làm cho vật chất quay vòng. Nêu được 3 chu trình vật chất chủ yếu trong SGK. Nêu được khái niệm về sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví dụ. Giải thích nguyên nhân của một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một Giáo án giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 44

I. MỤC TIÊU BÀI CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN:

1. Kiến thức:
- Nêu khái niệm về chu trình sinh địa hóa và nguyên nhân làm cho vật chất quay vòng.
- Nêu được 3 chu trình vật chất chủ yếu trong SGK.
- Nêu được khái niệm về sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví dụ
- Giải thích nguyên nhân của một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
2. Kĩ năng:.Quan sát, phân tích kênh hình, từ đó rút ra nhận xét.
3. Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ BÀI CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN:

- Giáo viên: Giáo án, hình 44.1, 44.2, 44.3, 44.4-SGK.
- Học sinh: SGK, đọc bài học trước ở nhà.

III. TRỌNG TÂM BÀI CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN:

Khái niệm về chu trình vật chất, sinh quyển.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC. BÀI CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN:

1. Ổn định lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: Khái niệm chuỗi và lưới thức ăn? Phân biệt 3 loại hình tháp sinh thái?
3. Bài mới:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa.
GV: đưa ra sơ đồ một chuỗi thức ăn thực vật đơn giản và yêu cầu HS: Nêu vai trò của các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn trên? Sự tuần hoàn vật chất qua chuỗi thức ăn trên là một phần trong chu trình vật chất của hệ sinh thái. Thế nào chu trình vật chất?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 41.1, thảo luận và trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung hoàn thiện kiến thức.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số chu trình sinh địa hóa.
GV: Thực vật sử dụng nguồn cacbon dưới dạng nào? Quan sát hình 44.2 cho biết bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi chất trong quần xã và trở lại môi trường? Có phải tất cả cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay không? Vì sao?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 44.2 trang 196 để trả lời.
GV: Nitơ trong khí quyển chiếm bao nhiêu % thể tích? Thực vật có thể sử dụng nitơ dưới những dạng nào? Nguồn nitrat trong tự nhiên được hình thành do những nguyên nhân nào?

V. CỦNG CỐ BÀI CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN:

Tóm tắt kiến thức về các chu trình sinh địa hóa: Chu trình cacbon, chu trình nitơ, chu trình nước.

VI. DẶN DÒ:

- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK.
- Đọc trước bài 45

Đồng bộ tài khoản