Giáo án Sinh học 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Chia sẻ: Bùi Thị Thủy | Ngày: | 6 giáo án

0
959
lượt xem
24
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 5

Bộ giáo án Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được tuyển chọn mới nhất và bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án dạy học hay giúp học sinh nắm vững nội dung bài học về đặc điểm hình thái, cấu trúc và chức năng của NST, ở sinh vật nhân thực. Đồng thời, nêu được đặc điểm bộ NST đặc trưng của mỗi loài và trình bày được khái niệm về đột biến cấu trúc NST. Ngoài ra, còn phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST và hậu quả của chúng, quan sát hình để mô tả hình thái, cấu trúc và nêu chức năng của NST. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 5

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

§5. NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

 • Mô tả được hình thái, đặc biệt là cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.
 • Nêu được khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
 • Nêu được nguyên nhân phát sinh, hậu quả và vai trò của mỗi dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đối với tiến hoá và chọn giống.

2. Thái độ & kỹ năng

 • Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mô tả hiện tượng biểu hiện trên hình.
 • Phát triển được kỹ năng tổng hợp từ những thông tin trình bày trong sách giáo khoa và từ kết quả của các nhóm.
 • Nhận thức được nguyên nhân và sự nguy hại của đột biến nói chung và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nói riêng đối với con người, từ đó bảo vệ môi trường sống, tánh các hành vi gây ô nhiễm môi trường như làm tăng chất thải, chất độc hại gây đột biến.
 • Biết được những ứng dụng của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có lợi vào thực tiễn sản xuất và tạo nên sự đa dạng loài.      

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

 • Phim (hoặc ảnh động, tranh ảnh phóng to) cấu trúc hiển vi, siêu hiển vi và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
 • Phiếu học tập.
 • Máy chiếu projector (hoặc máy chiếu Overhead, bảng phụ), máy tính...

2. Học sinh

 • Tấm bản trong (hoặc giấy rôki), bút phớt.
 • Học bài cũ và xem lại bài 8, bài 22 Sinh học 9.

III. Tiến trình dạy bài

1. Kiểm tra

 • GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.

2. Bài mới

 •  Đột biến ở cấp độ phân tử chính là đột biến gen vậy đột biến ở cấp độ tế bào là gì, cơ chế phát sinh, hậu quả và có ý nghĩa như thế nào?

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hình thái và cấu trúc NST.

1. Giới thiệu hình ảnh về hình thái, cấu trúc hiển vi và cấu trúc siêu hiển vi của NST.

2. Yêu cầu học sinh quan sát hình 5.1, 5.2 kết hợp đọc SGK mục I và hoàn thành các nội dung sau trong thời gian 10 phút:

- NST ở sinh vật nhân sơ và nhân thực giống và khác nhau ở điểm nào?

- Mô tả sự biến đổi hình thái NST qua các kì của phân bào.

- Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST, ý nghĩa của các mức xoắn cuộn.

3. Gọi một vài học sinh trả lời từng nội dung và cho lớp cùng tranh luận để thống nhất nội dung.

4. Bổ sung và nhấn mạnh các nội dung sau:

- NST ở sinh vật nhân sơ và nhân thực giống nhau là đều có một thành phần quan trọng là axit nuclêic nhưng khác nhau về số lượng và mức độ tổ chức.

- Ở sinh vật nhân thực, mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái, cấu trúc. ở phần lớn các loài, bộ NST trong tế bào xôma thường tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước cũng như trình tự các gen.

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh hình thành và phát triển khái niệm về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, các dạng, hậu quả và ý nghĩa của các dạng đột biến NST thông qua vấn đáp tái hiện và nghiên cứu thông tin SGK.

1. Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đã đựơc học ở lớp 9.

2. Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV chỉnh lý bổ sung để học sinh hoàn thiện khái niệm.

3. Phát phiếu học tập theo nhóm bàn.

4. Giới thiệu đoạn phim về các dạng đột biến cấu trúc NST.

5- Yêu cầu học sinh quan sát phim kết hợp độc lập đọc SGK mục II, sau đó thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập trong thời gian 10phút( Ghi vào bản trong/bảng phụ/giấy rôki)

6. Thu phiếu trả lời của 1 nhóm bất kì treo/chiếu lên bảng để cả lớp cùng quan sát, nhận xét. Đồng thời yêu cầu các nhóm còn lại trao đổi kết quả để kiểm tra chéo cho nhau.

7. Gọi một số học sinh bất kì( thuộc nhóm khác) nhận xét đánh giá kết quả, bổ sung từng phần trong phiếu được treo trên bảng. 

8. Nhận xét đánh giá hoạt động của từng nhóm và bổ sung, hoàn thiện những nội dung học sinh làm chưa đúng. (cung cấp phiếu đáp án hoặc sửa trực tiếp trên tờ kết quả của 1 nhóm đã được treo lên cho cả lớp thảo luận).

9. Có thể yêu cầu học sinh giải thích thêm: dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất? Tại sao?

HS tìm hiểu hình thái và cấu trúc NST.

- Quan sát hình.

- Đọc SGK.

- Xác định những điểm giống và khác nhau về NST ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.

- Mô tả sự biến đổi hình thái NST qua các kì của phân bào.

- Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST

HS tự hình thành và phát triển khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, các dạng, hậu quả và ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST trên cơ sở kiến thức lớp 9 và những thông tin được trình bày trong SGK.

- Trình bày khái niệm đột biến cấu trúc NST đã được học ở lớp 9.

- Ghi khái niệm

- Nhận phiếu học tập.

- Theo dõi phần GV giới thiệu.

- Quan sát phim, đọc SKG và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.

- Trao đổi phiếu kết quả cho nhóm bạn. Quan sát kết quả trên bảng.

- Nhận xét, bổ sung những nội dung chưa hoàn chỉnh của phiếu trên bảng.

- Ghi bài theo nội dung đã chỉnh sửa ở phiếu học tập.

- Trả lời câu hỏi và giải thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái NST.

 Ở sinh vật nhân thực: cấu trúc hiển vi, sự biến đổi hình thái (Giải thích ở H 5.1)

2. Cấu trúc siêu hiển vi :(mô tả như hình 5.2); ý nghĩa của các mức xoắn cuộn(khổ đầu phần in nghiêng SGK)

- Điểm giống và khác nhau của NST ở sinh vật nhân sơ và nhân thực: giống nhau là đều có một thành phần quan trọng là axit nuclêic nhưng khác nhau về số lượng và mức độ tổ chức.

Ở sinh vật nhân sơ: chỉ là phân tử ADN  mạch kép, có dạng vòng chưa có cấu trúc NST.

 

II/ Đột biến cấu trúc NST

1. Khái niệm: SGK

2. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:

Gồm 4 dạng:

- Mất đoạn

- Lặp đoạn

- Đảo đoạn

- Chuyển đoạn.      

(Như đáp án phiếu học tập)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn để download giáo án Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể về máy tham khảo nội dung một cách đầy đủ hơn. 

Bên cạnh đó, nhằm giúp quý thầy cô chủ động biên soạn bài 5 phục vụ công việc giảng dạy thầy cô có thể tham khảo:

 • Bài giảng sinh học 12 sinh học bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể với hệ thống kiến thức được xây dựng rõ ràng, chi tiết về hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn; ý nghĩa của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trong sự hình thành loài mới, tạo sự đa dạng về loài cùng với đó là các hình ảnh minh họa cụ thể về cấu trúc của nhiễm sắc thể và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giúp học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác soạn bài của quí thầy cô.
 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đi từ dễ đến khó xoay quanh kiến thức về nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức đã học đồng thời giúp quí thầy cô đánh giá được mức độ hiểu bài của các em.
 • Bên cạnh đó, bài tập SGK có lời giải chi tiết, rõ ràng sẽ giúp quí thầy cô thuận tiện hơn trong việc giải đáp các câu hỏi cũng như bài tập cho học sinh.

Ngoài ra, Elib.vn cũng xin giới thiệu đến quí thầy cô Giáo án sinh học 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể để hỗ trợ quí thầy cô trong công tác soạn giáo án bài tiếp theo.

Đồng bộ tài khoản