Giáo án Sinh học 12 bài 9: Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập

Chia sẻ: Đỗ Thị Ngọc Huyền | Ngày: | 6 giáo án

0
1.007
lượt xem
31
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 9: Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 9

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các giáo án giảng dạy hay, chúng tôi tổng hợp Bộ giáo án Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập dành cho qúy thầy cô làm tư liệu. Bộ giáo án được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung cột phù hợp quy định bộ GD và súc tích giúp các em học sinh hiểu được cách trình bày thí nghiệm, phân tích kết quả lai 2 cặp tính trạng của Menđen. Đồng thời, nêu được nội dung qui luật phân li độc lập của Menđen; giải thích được cơ sở tế bào học của qui luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng của qui luật. Qua đó, biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới và các bài tập về qui luật di truyền; có kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 9

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

§9. QUY LUẬT MENDEN - QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

 

I. Mục tiêu

 • Nêu được thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen.
 • Giải thích được tại sao Menđen suy ra được quy luật các cặp alen phân li độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.
 • Nêu nội dung của quy luật phân ly độc lập.
 • Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.
 • Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của các phép lai.
 • Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ phân li giao tử, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong các phép lai nhiều tính trạng.
 • Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới.
 • Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
 • Phát triển kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.
 • Nhận thức được sự xuất hiện các biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống, tạo đa dạng loài, có ý thức bảo vệ biến dị phát sinh, bảo tồn đa dạng sinh học.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

 •  Phim (ảnh động) về lai hai tính và cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

2. Học sinh

 • Xem lại bài 4,5 SH 9.

III. Tiến trình giảng dạy

1. Kiểm tra

 • GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.

2. Bài mới

 • Qua quá trình sinh sản đời con đã thừa hưởng nhiều đặc điểm giống với cha mẹ, tổ tiên, song bên cạnh đó cũng xuất hiện rất nhiều các đặc điểm sai khác với họ. Tại sao có hiện tượng đó?

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: 1. Yêu cầu học sinh đọc mục I SGK để tái hiện thí nghiệm Menđenvà hoàn thiện các yêu cầu sau trong thời gian 10 phút:

- Menđen đã tiến hành thí nghiệm lai hai tính trạng trên đậu Hà Lan như thế nào?

- Dựa vào đâu  Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm đó  đã phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử?

- Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập.

2. Mỗi nội dung, yêu cầu 1 học sinh trình bày sau đó cho cả lớp cùng trao đổi, bổ sung-> GV chỉnh sửa để học sinh ghi bài.

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập

1. Giới thiệu đoạn phim về lai hai tính trạng và cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

2. Yêu cầu học sinh đọc SGK mục II, kết hợp tái hiện kiến thức lớp 9 để trình bày tóm tắt cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

Hoạt động 3: Tổ chức cho học sinh thực hiện lệnh của phần III SGK và nêu ý nghĩa của các quy luật di truyền của Menđen.

1. Yêu cầu học sinh đọc SGK mục III và hoàn thành những yêu cầu sau trong thời gian 5 phút:

- Thực hiện lệnh mục III SGK - Trình bày ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý luận của các quy luật Menđen

2. Với mỗi yêu cầu đã đặt ra, gọi 1 vài học sinh bất kì trả lời, yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.

3. Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức để học sinh ghi bài

HS đọc SGK để tái hiện lại thí nghiệm Menđen

- Tóm tắt thí nghiệm của Menđen.

- Phân tích tỉ lệ phân li của từng tính trạng riêng rẽ đều 3 :1. xác suất mỗi kiểu hình F2 bằng tích các tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành chúng I các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li hoàn toàn độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.

- Trình bày các nội dung đã chuẩn bị, nhận xét bổ sung, ghi bài.

HS giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập

- Theo dõi GV giới thiệu

- Quan sát đoạn phim kết hợp đọc SGK và trình bày cơ sở tế bào học.

HS thực hiện lệnh lệnh của phần III SGK và nêu ý nghĩa của các quy luật di truyền của Menđen

- Đọc SGK

- Thực hiện lệnh mục III SGK

- Ý nghĩa thực tiễn: Dự đoán trước được kết quả phân li ở đời sau

- Ý nghĩa lý luận: Giải thích được tính đa dạng của sinh giới (xuất hiện biến dị tổ hợp" con cháu có những sai khác với bố mẹ, tổ tiên).

- Trả lời từng nội dung tương ứng và nhận xét.

- Ghi bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Thí nghiệm lai hai tính trạng.

Pt/c: VT x XN

F1:    100% VT

F1 x F1

F2: 9VT : 3VN : 3XT : 1XN

Phân tích kết quả TN:

V: X = 3: 1

T : N = 3:1

=> mỗi tính trạng di truyền độc lập.

3. Nội dung quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập  trong quá trình hình thành giao tử.

 

II/ Cơ sở tế bào học.

Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.

 

III/ Ý nghĩa của các quy luật Menđen.

- Khi biết một tính trạng nào đó di truyền theo quy luật Menđen, ta có thể tiên đoán trước được kết quả lai.

- Giải thích được nguyên nhân xuất hiện biến dị tổ hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tiện tham khảo giáo án Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập và các giáo án tiếp theo quý thầy cô có thể đăng nhập tài khoản trên trang elib.vn để tải về máy.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho các thầy cô thuận tiện trong việc tham khảo và xây dựng bài 9 nhanh chóng và hiệu quả, thầy cô có thể tham khảo:

Thầy cô có thể xem thêm:

Bài tập chương 2 bài 9 Sinh học 12:

Đồng bộ tài khoản