Giáo án Sinh học 7 bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Chia sẻ: Huỳnh Thị Như Quỳnh | Ngày: | 7 giáo án

0
1.112
lượt xem
21
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 7 bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Mô tả BST Giáo án Sinh học 7 bài 21

Để có thêm tài liệu tham khảo cho quý thầy cô khi soạn giáo án, TailLieu.VN giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Sinh học 7 bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Bộ sưu tập gồm nhiều giáo án, được tổng hợp từ giáo án của các giáo viên đang giảng dạy môn Sinh học tại các trường trong cả nước sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh hiểu được sự đa dạng của ngành thân mềm, trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm. Đồng thời, rèn kĩ năng quan sát tranh, hoạt động nhóm và giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi từ thân mềm. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 7 bài 21

I. MỤC TIÊU BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
1. Kiến thức:
- Thấy được sự đa dạng của ngành Thân mềm.
- Trình bày được đặc điểm chung của ngành Thân mềm
- Nhận biết được vai trò của ngành Thân mềm trong tự nhiên và trong đời sống con người.
2. Kĩ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, tổng hợp.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.
- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh phóng to hình 21.
- Bảng phụ Đặc điểm chung của một số đại diện của ngành Thân mềm .
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc bài trước ở nhà.
- Kẻ bảng Đặc điểm chung của một số đại diện Ruột khoang

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

- Phương pháp trực quan
- Phương pháp dùng lời
- Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM.
3.1 Mở bài
3.2 Hoạt động chính:

Hoạt động 1: Đặc điểm chung
Mục tiêu: Nắm được đặc điểm cơ bản của ngành Thân mềm
- GV yêu cầu HS đọc to thông tin SGK tr.71, quan sát hình 21, SGk tr.71 và các hình19.1 đến 19.6 thảo luận nhóm -> hoàn thành bảng 1 SGK tr.72

Hoạt động 2: Vai trò
Mục tiêu : HS chỉ rõ lợi ích và tác hại của ngành Thân mềm
- GV yêu cầu HS làm bài tập bảng 2 SGK tr.72
- GV gọi HS hoàn thành bảng
- GV nhận xét -> yêu cầu HS thảo luận:
1. Ngành Thân mềm có vai trò gì?
2. Ý nghĩa của vỏ Thân mềm
- GV cho HS ghi bài

V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

Sử dụng câu hỏi 1,2,3 SGK tr.73

VI. DẶN DÒ:

- Học bài và trả lời câu hỏi cuối sách.
- Đọc phần Em có biết?
- Chuẩn bị theo nhóm: tôm sông còn sống, tôm chín.
- Kẻ bảng SGK tr.75 vào vở


Đồng bộ tài khoản