Giáo án Sinh học 9 bài 62: Thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Thùy | Ngày: | 6 giáo án

0
1.393
lượt xem
13
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 9 bài 62: Thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Mô tả BST Giáo án Sinh học 9 bài 62

Các bài soạn hay, bổ ích của các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy được chúng tôi tổng hợp trong Bộ Giáo án Sinh học 9 bài 62: Thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương. Giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được Luật Bảo vệ môi trường qui định về phòng chống suy thoái môi trường, sự cố khi sử dụng các thành phần môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan, ... Đồng thời, biết vận dụng được nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường vào tình hình cụ thể ở địa phương. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 9 bài 62

I/ MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG:

1/Kiến thức
- HS vận dụng được nôi dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường vào tình hình cụ thể ở địa phương.
2/Kĩ năng
- Phát triển kĩ năng tư duy, tổng hợp kiến thức
- Hoạt động nhóm.
Kĩ năng sống
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin trong việc vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào bảo vệ môi trường ở địa phương
- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực
- Kĩ năng hợp tác trong nhóm
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm
3/ Thái độ.
- Nâng cao ý thức của HS trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương

II/ PHƯƠNG PHÁP

- Thực hành
- Thảo luận nhóm
- Giải quyết vấn đề
- Lập kế hạch nhóm

III/ CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG:

- GV: Tài liệu về Luật Bảo vệ môi trường
- HS: Giấy trắng khổ to, bút dạ

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP BÀI THỰC HÀNH VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG:

1/ Ổn định (1’)
2/ Kiểm tra bài cũ (5’)
(?) Hãy nêu các hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất, lấy thí dụ ? Vì sao cần phải bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Nêu biện pháp bảo vệ ?
(?) Ban hành Luật Bảo vê môi trường nằm mục đích gì ? Nêu một số nội dung cơ bản của luật Bảo vệ môi trường ?
3/ Bài mới.
a/ Khám phá
GV: Sơ lược các nội dung cho HS nắm:
- Luật Bảo vệ môi trường qui định về phòng chống suy thoái môi trường, sự cố khi sử dụng các thành phần môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan...
- Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm nhập khẩu các chất thải vào Viêt Nam.
- Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp
- Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về môi trường.
b/ Kết nối

Hoạt động 1: Tìm hiểu các chủ đề thảo luận
- Gv: Các chủ đề thảo luận:
+ Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp
+ Không để rác bừa bãi
+ Không gây ô nhiễm nguồn nước
+ Không lấn đất, không sử dụng phương tiện cũ nát

V/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI THỰC HÀNH VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG:

- Gv nhận xét buổi thực hành về ưu điểm và tồn tại của nhóm
- Hoàn thành bài thu hoạch theo y/c như SGK

VI/ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Xem lại kiến thức ở các chương I, II. III, IV để chuẩn bị ôn tập

Đồng bộ tài khoản