Giáo án Tiếng Anh 10 unit 10: Conservation

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 13 giáo án

0
4.054
lượt xem
228
download
Xem 13 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 10: Conservation

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 10

Các giáo án yêu cầu các giáo viên phải đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để giải quyết khó khăn này, Thư viện eLib trân trọng gửi tới các quý thầy cô bộ Giáo án Tiếng Anh 10 Conservation để tham khảo. Giáo án này được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các từ vựng liên quan đến lĩnh vực bảo vệ trái đất, rừng, và các loài động thực vật. Đồng thời, biết cách thức sử dụng câu trong tiếng Anh, phát âm đúng các âm /b/ và /p/ và sử dụng được các câu bị động. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giáo án của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 10

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 10: CONSERVATION

I/ Objectives

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the content of the text
 • Do the exercises of matching, T/F sentences and choosing main idea

2. Skill: reading for gist and specific information

3. Attitude: protect the environment and animals

II/ Method

 • Communicative approach

III/ Teaching Aids

 • Teacher’s book
 • Text book

IV/ Procedure

1. Class Organization 

 • Checking the attendance

2. checking old lesson:

 • Rewrite the structure of should, conditional sentence type I, give examples

3. New lesson:             A. Reading

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

- Ask Ss to answer the questions:

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a lesson “ Conservation” to understand more about the ways we can do to protect the endangered animals

- Answer in individuals

 

 

- Listen to the introduction

I. Warm up – Lead in (5ms)

1. Are whales or dolphins endangered?

2. What can we do to protect them?

 

Activity 1 : Before You Read (6 ms)

- Ask Ss to look at the pictures, ask and answer the questions in pairs

- Call on some pairs to give answers

- Correct the answers

- ask and answer the questions in pairs

- Give answers

- Listen carefully

1. Look at the pictures and answer the questions

 

Activity 2 : While You Read(25 ms)

- Ask Ss to listen to the tape and underline new words

- Give and explain some new words

- Read words and ask Ss to repeat.

 

 

 

 

 

- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.

- Ask Ss to explain the requirement

- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms

- Have Ss compare the answers with a friend

 

- Call Ss to match and explain

 

- Feedback and give the correct answers

-Read words and ask Ss to repeat

 

- Ask Ss to explain the requirement of Task 2

- Ask Ss to read the sentences first, T explains the new words if any

- Ask Ss to work in individuals, read the passage again and decide

 

- Ask Ss to compare the answer with other pairs

- Call some Ss to give answer in front of the class and explain

- Feedback and give correct answers

-Listen to the tape and underline new words.

 

- Listen to the teacher and repeat after teacher’s reading

 

 

 

- Read silently

 

 

- Explain the requirement

- Work individually and do the task

 

- Compare the answers with a friend

- Read aloud their matching in front of the class and explain

 

 

- repeat

 

 

- Explain the requirement

- Read sentences

- Work in individuals, read the passage and decide

- Compare the answers

- Answer in front of the class and explain

1. New words and phrases (7 ms)

- destroy (v)

- destruction (n)

- variety (n)

- supply (n)

- conserve (v)

- conservation (n)

- worsen (v)

- pass law

- species (npl) /'spi:∫i:z/

2. Tasks (18 ms)

Task 1 : Matching

* Suggested answers

1.c ( eliminate /i'limineit/ = remove or get rid of completely)

2. a ( circulation  /,sə:kju'lei∫n/ = the movement of something around a closed system

3. d (run-off = liquid which flows off from something )

4. b ( hydroelectric  /,haidroui'lektrik/ = concerning or producing electricity by the power of falling water)

Task 2 : T/ F Sentences

- vegetation  /vedʒi'tei∫n/ thuc vat

- erosion (n) / i'rouʒn/

* Suggested answers :

1. T ( paragraph A, sentence 2)

2. T ( paragraph A, sentence 3)

3. T ( paragraph B, sentence 5)

4. T ( paragraph C, sentence 1)

5. F ( paragraph b, sentence 5,6) ( without plants, most water would run off as soon as it falls. Rapid run off would cause floods)

6. F ( paragraph C, sentence 6) ( we can stop worsening the problem)

 

4. Consolidation, homework (2ms)

 • Summarize the main contents of the lesson
 • Learn by heart words
 • Prepare next lesson: reading (task 3+ after you read)

5. Drawing experience:

Qúy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và download nội dung các giáo án trong BST giáo án unit 10: Conservation về máy để tiện cho việc tham khảo.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản