Giáo án Tiếng Anh 10 unit 11: National parks

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 13 giáo án

0
4.293
lượt xem
335
download
Xem 13 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 11: National parks

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 11

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô trong cả nước bộ Giáo án Tiếng Anh 10 National parks. Đây là bộ sưu tập các giáo án được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của các giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các trường trong cả nước. Các kiến thức trong bộ giáo án này được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em hiểu được ý nghĩa các từ vựng liên quan đến chủ đề bảo tồn thiên nhiên; thực hành nói về các khu bảo tồn thiên nhiên trong quá khứ hoặc lên kế hoạch trong tương lai. Giáo án hướng đến việc giúp học sinh phát ân chuẩn hai âm /t/ và /d/. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 11

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 11: NATIONAL PARKS

 

I/ Objectives

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the content of the text
 • Do the exercises of finding words and answering the questions

2. Skill: reading for gist and specific information

3. Attitude: love and protect the endangered animals

II/ Method

 • Communicative approach

III/ Teaching Aids

 • Teacher’s book
 • Text book

IV/ Procedure

1. Class Organization

 • Checking the attendance

2.Checking old lesson:

 • Rewrite the vocab in the previous lesson

3. New lesson:             A. READING

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

- Ask Ss to answer the questions:

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a new lesson “ National Parks” to understand more about some national parks in the world 

- Answer in individuals

 

 

- Listen to the introduction

I. Warm up – Lead in (5ms)

1. Is there any national park in our province?

2. Have you ever visited it?

 

ACTIVITY 1 : BEFORE YOU READ (6 ms)

- Ask Ss to read the questions, work in pairs and answer the questions

- Call on some pairs to give answers

- Correct the answers

- Ask and answer the questions in pairs

- Give answers

- Listen carefully

 

1. Answer the questions

 

ACTIVITY 2 : WHILE YOU READ(25 ms)

- Give some pictures about some national parks and ask Ss to look at the pictures and answer  the teacher’s questions

- Ask Ss to listen to the tape and underline new words

- Give and explain some new words

- Read words and ask Ss to repeat.

 

- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.

- Ask Ss to explain the requirement

- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms

- Have Ss compare the answers with a friend

 

- Call Ss to give answers and explain

 

 

- Feedback and give the correct answers

-Read words and ask Ss to repeat

 

- Ask Ss to explain the requirement of Task 2

- Ask Ss to read the questions first, underline the key words,

 

- Explain the new words if any

- Ask Ss to work in pairs, read the passage again and find the answers

- Ask Ss to compare the answer with other pairs

- Call some pairs to ask and answer in front of the class

- Feedback and give correct answers

- Look at the pictures and answer the questions

-Listen to the tape and underline new words.

- Listen to the teacher and repeat after teacher’s reading

 

- Read silently

 

 

- Explain the requirement

- Work individually and do the task

 

- Compare the answers with a friend

- Read aloud their words in front of the class and explain

 

 

- repeat

 

 

- Explain the requirement

- Read questions, underline the key words

- Work in pairs,  read the passage and answer

 

- Compare the answers

- Answer in front of the class

- Explain

 

1. New words and phrases

- to be located in/ at

- variety (n) / və'raiəti/  sự đa dạng

- recognise (v) / 'rekəgnaiz / nhận ra

- Orphanage (n) / 'ɔ:fənidʒ/ trại mồ côi

- abandoned (a) / ə'bændənd / bị bỏ rơi

- take care of

- temperate (a) / 'tempərət /  ôn đới

2. Tasks

Task 1 : Find the word in the passage that best suits each of the definition

* Suggested answers

1. establish

2. contain

3. species

4. survival

5. sub-tropical

6. contamination

Task 2 : Answer the questions

 

 

* Suggested answers :

1. Over 200 square km

2. Because the rainy is over

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. In the orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Everglades national park is endangered because of the toxic levels of chemicals in water.

6. If so, plants and animals will die.

ACTIVITY 3 : AFTER YOU READ (5 ms)

- Ask Ss to work in groups, answer the question

- Go round and provide help

- Call some Ss to answer in front of the class

- Feedback

- Work in groups

 

 

- Answer in front of the class

Discuss in groups

 

4. Consolidation, homework (2ms)

 • Summarize the main contents of the lesson
 • Learn by heart words
 • Prepare next part, part B: Speaking

5. Drawing experience:

Trên đây là nội dung của 1 trong 13 giáo án unit 11: National parks để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản