Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12: Music

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 12 giáo án

0
5.305
lượt xem
387
download
Xem 12 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12: Music

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12

Đến với Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 10 Music sẽ giúp quý thầy cô tham khảo và biên soạn những bài dạy tốt nhất cho học sinh. Bộ sưu tập được chọn lọc, tổng hợp từ các giáo viên đang giảng dạy của các trường phổ thông trong cả nước. Nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em nắm được từ vựng liên quan đến những thông tin về âm nhạc; biết cách nói về các loại âm nhạc ưa thích, cũng như những nhạc sĩ và nghệ sĩ yêu thích. Đồng thời, giúp các em biết thêm về một số thể loại âm nhạc và vai trò của âm nhạc trong cuộc sống. Ngoài ra, còn giúp các em củng cố thêm kiến thức về thì quá khứ đơn; biết phát âm các âm /s/, /z/ và sử dụng " to + infinitive " một cách chính xác. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 12: MUSIC

 

I/ Objectives

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the content of the text and know how important music is
 • Do the exercises of gap-filling and answering the questions

2. Skill: reading for gist and specific information

II/ Method

 • Communicative approach

III/ Teaching Aids

 • Teacher’s book
 • Text book

IV/ Procedure

1. Class Organization

 • Checking the attendance

2.Checking old lesson:

 • Rewrite the vocab in the previous lesson

3. New lesson:                                     A. READING

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

- Ask Ss to answer the questions:

1Do you like listening to music?

2. When do you listen to it?

3. What kind of music do you like?

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a new lesson “ Music” to understand more about how important it is to our life 

- Answer in individuals

 

 

 

 

- Listen to the introduction

I. Warm up – Lead in (5ms)

 

 

 

ACTIVITY 1 : BEFORE YOU READ (6 ms)

- Ask Ss to look at the pictures and guess the type of music they are playing

- Call on some Ss to give answers

- Explain the some types of music

- Ask Ss to work in pairs, discuss and match the type of music with its description

- Call some Ss to give answers

- Look at the pictures and guess

- Give answers

- Listen carefully

- Work in pairs and match

- Give answers

 

1. Matching

 

ACTIVITY 2 : WHILE YOU READ(25 ms)

- Ask Ss to listen to the tape and underline new words

- Give and explain some new words

- Read words and ask Ss to repeat.

- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.

- Ask Ss to explain the requirement

- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms

- Have Ss compare the answers with a friend

- Call Ss to give answers and explain

- Feedback and give the correct answers

-Read words and ask Ss to repeat

 

- Ask Ss to explain the requirement of Task 2

- Ask Ss to read the questions first, underline the key words,

 

- Explain the new words if any

- Ask Ss to work in pairs, read the passage again and find the answers

- Ask Ss to compare the answer with other pairs

- Call some pairs to ask and answer in front of the class

- Feedback and give correct answers

-Listen to the tape and underline new words.

- Listen to the teacher and repeat after teacher’s reading

- Read silently

- Explain the requirement

- Work individually and do the task

- Compare the answers with a friend

- Read aloud their words in front of the class and explain

- repeat

 

 

- Explain the requirement

- Read questions, underline the key words

- Work in pairs,  read the passage and answer

 

- Compare the answers

- Answer in front of the class

- Explain

 

1. New words and phrases (7 ms)

- express (v)

- convey (v)

- joyfulness (n)

- funeral (n)

2. Tasks (18 ms)

Task 1 : The words/phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences.

* Suggested answers

1. communicate                      

2. lull

3. delights                              

4. integral part

5. solemn                                

6. emotion

7. mournful

Task 2 : Answer the questions

* Suggested answers :

1. Language and music

2.It can express ideas, thought, and feelings

3. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. It makes people happy and excited. It delights the senses.

5.  It is a billion-dollar industry.

 

 

ACTIVITY 3 : AFTER YOU READ (5 ms)

- Ask Ss to work in pairs, ask and answer the question

- Go round and provide help

- Call some pairs to answer in front of the class

- Feedback

- Work in pairs

 

 

- Answer in front of the class

 1. Work in pairs: ask and answer the questions

 

3. Consolidation, homework (2ms)

 • Summarize the main contents of the lesson
 • Learn by heart words
 • Prepare next part, part B: Speaking

4. Drawing experience:

Trên đây là nội dung của giáo án unit 12: Music, để xem nội dung các giáo án còn lại mời quý thầy cô đăng nhập và tải về máy.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản