Giáo án Tiếng Anh 10 unit 13: Films and cinema

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 7 giáo án

0
3.185
lượt xem
350
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 13: Films and cinema

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 13

Để có thêm tài liệu tham khảo cho quý thầy cô khi soạn giáo án, TailLieu.VN giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 10 unit 13: Films and cinema. Bộ sưu tập gồm nhiều giáo án, được tổng hợp từ giáo án của giáo viên các trường phổ thông trong cả nước sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh nắm được từ vựng và hiểu được sự phát triển các thể loại phim để có thể đặt và trả lời các vấn đề liên quan. Đồng thời giúp các em học cách sử dụng mạo từ "a/ an/ the" và những cấu trúc câu thông dụng. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 13

I/ Objectives unit Films and cinema

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:
- Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
- Understand the history of films and cinema
- Do the exercises of finding words , answering the questions and identifying the main idea
2. Skill: reading for gist and specific information

II/ Method unit Films and cinema

Communicative approach

III/ Teaching Aids unit Films and cinema

- Teacher’s book
- Text book
- Pictures

IV/ Procedure unit Films and cinema

1. Class Organization
- Greeting
- Checking the attendance
2.Checking old lesson:
Rewrite the vocab in the previous lesson
3. New lesson: A. READING
- Ask Ss to answer the questions:
+ Do you like film?
+ Can you tell me about the film shown on TV last night?
- Lead to the new lesson: Today, we will learn a new lesson “ Films and cinema” to understand more about films and the history of film industry 

ACTIVITY 1 : BEFORE YOU READ (6 ms)
- Ask Ss to work in pair and answer the questions
- Call on some Ss to give answers
- Correct the answers

ACTIVITY 2 : WHILE YOU READ(25 ms)
- Ask Ss to listen to the tape and underline new words
- Give and explain some new words
- Read words and ask Ss to repeat.
- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.
- Ask Ss to explain the requirement
- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms
- Have Ss compare the answers with a friend
- Call Ss to give answers and explain
- Feedback and give the correct answers
- Read words and ask Ss to repeat
- Ask Ss to explain the requirement of Task 2
- Ask Ss to read the questions first, underline the key words,
- Explain the new words if any
- Ask Ss to work in pairs, read the passage again and find the answers
- Ask Ss to compare the answer with other pairs
- Call some pairs to ask and answer in front of the class
- Feedback and give correct answers
- Explain the requirement
- Ask Ss to read the passage again and choose the best title for the passage
- Call some Ss to answer and explain by giving information from the passage
- Feedback and correct

ACTIVITY 3 : AFTER YOU READ (5 ms)
- Ask Ss to work in groups, read the passage again and find the information to talk about tha passage using the cues
- Go round and provide help
- Call some ss to talk
- Feedback

V/ Consolidation unit Films and cinema - Homework

- Summarize the main contents of the lesson
- Learn by heart words
- Prepare next part, part B: Speaking

Đồng bộ tài khoản