Giáo án Tiếng Anh 10 unit 14: The World cup

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 7 giáo án

0
2.771
lượt xem
266
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 14: The World cup

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 14

Hàng đêm các thầy cô giáo phải thức khuya soạn từng trang giáo án. Để giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 10  The World cup. Nội dung của các giáo án trong bộ sưu tập được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu được các từ mới về những thông tin liên quan đến World Cup, nói về các đội bóng và cầu thủ nổi tiếng. Giáo viên sẽ giúp các em chỉnh phát âm /g/ và /k/ sao cho chuẩn xác, biết cách viết thông báo về một sự kiện thể thao. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ là những tài liệu tham khảo có ích cho giáo án của quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 14

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 14: THE WORLD CUP

 

I/ Objectives

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the history of World Cup
 • Do the exercises of matching , filling in the blanks and T/F sentences

2. Skill: reading for gist and specific information

II/ Method

 • Communicative approach

III/ Teaching Aids

 • Teacher’s book
 • Text book

IV/ Procedure

1. Class Organization

 • Checking the attendance

2.Checking old lesson:

 • Rewrite the vocab in the previous lesson

3. New lesson:                                     A. READING

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

- Ask Ss to answer the questions:

1. Do you like football?

2. Do you know the biggest football championship in the world?

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a new lesson “ The World Cup” to understand more about the history of World Cup 

- Answer in individuals

 

 

 

- Listen to the introduction

 1. Warm up – Lead in (5ms)

 

 

 

ACTIVITY 1 : BEFORE YOU READ (6 ms)

- Ask Ss to work in pair and  answer the questions

- Call on some Ss to give answers

- Correct the answers

 

- Answer the questions in pairs

 

- Give answers

 

1. Answer the questions

1. The 2002 World Cup was held in Japan and South Korea

2. Brazil became the champion

3. Germany was the runner up

ACTIVITY 2 : WHILE YOU READ(25 ms)

- Ask Ss to listen to the tape and underline new words

- Give and explain some new words

- Read words and ask Ss to repeat.

 

 

 

- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.

- Ask Ss to explain the requirement

- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms

- Have Ss compare the answers with a friend

 

- Call Ss to give answers and explain

 

- Feedback and give the correct answers

-Read words and ask Ss to repeat

 

- Ask Ss to explain the requirement of Task 2

- Ask Ss to read the questions first, underline the key words,

 

- Explain the new words if any

- Ask Ss to work in individual, scan the passage again and complete the sentences

- Ask Ss to compare the answer with other  student

- Call some students to fill in the blank with a word or a number

 

- Feedback and give correct answers

- Explain the requirement

- Ask Ss to read the passage again and tick T or F

-Call some Ss to answer and explain by giving information from the passage

- Feedback and correct

-Listen to the tape and underline new words.

- Listen to the teacher and repeat after teacher’s reading

- Read silently

- Explain the requirement

- Work individually and do the task

 

- Compare the answers with a friend

- Read aloud their words in front of the class and explain

- repeat

- Explain the requirement

- Read questions, underline the key words

- Work in pairs,  scan the passage and find the answers

 

- Compare the answers

- Answer in front of the class

- Explain

 

 

- Listen to the explanation

- Read the passage and do the task

 

- Answer and explain

1. New words and phrases (7 ms)

- hold- held-held (v)

- passionate (a)

- attract (v)

- host (v) – host nation (n)

- gain a victory

- witness (v,n)

- compete (v) – competition (n)

- elimination games (n)

- finalist (n)

- honoured title (n)

2. Tasks (18 ms)

Task 1: Matching

* Suggested answers

1. Jointly (adv) = b . involving two or more people or groups

2. the globe = c. the world

3. tournament = a. a competition in which players compete against each other in a series of games until there is a winner

4. Host nation = e. a country that provides the necessary space, facilities, ect. For a special event

5. trophy = d. a prize for winning a competition

Task 2 : Complete the sentences with a word or a number

 1. 13
 2. 32
 3. Argentina
 4. one
 5. 26

* Suggested answers :

 Task 3 : T/ F sentences, Correct the False ones

 1. F ( in 1904 à in 1930)
 2. F (every two yearsàevery four years)
 3. T
 4. T
 5. F ( has played à has won the trophy)

ACTIVITY 3 : AFTER YOU READ (5 ms)

- Ask Ss to work in groups, read the passage again and find the information to talk about the passage using the figures

- Go round and provide help

- Call some Ss to talk

 

- Feedback

- Work in groups

 

 

 

 

- Answer in front of the class

1. Work in groups : talk about the event using the following figures

- 1904 is the year when FIFA was set up

- 13 is the number of teams playing in the first we

- 1930 is the year when the first World Cup was held.

- 17 is the number of World Cup  tournaments up to 2002

- 32 is the number of teams playing in the World Cup in the modern time./ now

- 2002 is the year when the First time World Cup was played in Asia and hosted by two nations.

 

3. Consolidation, homework (2ms)

 • Summarize the main contents of the lesson
 • Learn by heart words
 • Prepare next part, part B: Speaking

4. Drawing experience:

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài unit 14: The World cup để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản