Giáo án Tiếng Anh 10 unit 16: Historical places

Chia sẻ: Trần Minh Khải | Ngày: | 6 giáo án

0
3.912
lượt xem
544
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 16: Historical places

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 16

Thầy cô giáo luôn mong muốn dạy tốt, truyền đạt những kiến thức hay nhất đến học trò của mình. Để đạt được mong muốn trên, quý thầy cô phải tìm tòi, nghiên cứu để soạn những trang giáo án chi tiết, đầy đủ nhất. Thư viện eLib giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo với Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 10 Historical places. Bộ sưu tập sẽ giúp thầy cô hướng dẫn các em học sinh nắm được từ vựng liên quan đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và các địa điểm lịch sử, cách đoán nghĩa của từ. Giáo án này còn giúp học sinh củng cố kiến thức về thì quá khứ đơn, các cấu trúc so sánh hơn và so sánh bậc nhất. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho bài soạn của quý thầy cô chất lượng hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 16

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

I. Objectives:

1. Educational aim:

  • Students know how to talk about VanMieu-Quoc Tu Giam

2. Knowledge:

  • General knowledge:
    • Through this unit, students know more about history of VanMieu-Quoc Tu Giam
    • New words: Words related to historical places

3. Skills: Reading for gist and for specific information

II. Method:

  • Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids:

  • Real objects, pictures, English textbook 10, hand-outs

IV. Procedures:

1. Organization

2. Check old lesson

3. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (4 minutes)

- Ask some questions:

a. Have you visited a historical place?

b. When was it?

c. What do you tell abou itt?

- Ok, in order to understand more about historical places . Today, we’ll study a new lesson Unit 16- part:Reading

Pre-reading: (7 minutes)

- Ask Students answer the question in the textbook

- Walk round the class and offers ideas and comments when students need help

- Conduct the correction and give the meaning of some words

While-reading: (20 minutes)

  • Make the class read the small talks, to scan the details and do the tasks
  • Explain some new words if necessary

Task 1 : 

- Firsly, ask students to study individually then in pairs

- Walks around the class, offer ideas and comments when students need help

-Call on some students to tell meaning of the words in Vietnamese

- Give suggestions

-Key: 1B,2A,3C,4B,5C

Task 2

- Ask students to read the small talks again to answer the T/F questions in task2

- Ask students to work individually then work in pairs

- Walk round the class and comments when students need

Post-reading: (12 minutes)

- Let students work in groups to talk about:

 VanMieu-Quoc Tu Giam using the suggestions below

1.Where and when they built?

2.What were their functions?

3What is special about the stelae there?

- Has students work in groups and answer the questions

- Walk around the class, listen to student’s discussions and offer suggestions when necessary

- Give comments

Homework : (2 minutes)

-summarise the main points

-Prepare the next lesson

- Look at the picture

- Answer the questions

-The answers are various

-Look at the question in the book

-Try to answer them

-Ask teacher if necessary

-Listen to the teacher

-Try to remember the new words

-Do the task1

 

 

-Read the passage carefully and choose the best answers

 

-Compare with the partners’

 

 

-Read again and do the task2

 

-Keys:1F(line2-in1070)

2,T(line4)

3,F(from 11thto 18th century)

4,F 5T  6T

 

 

-work in pair and discuss

 

- Have discussion then present ideas in front of the class

- Present the content of the small talks again

 

 

 

 

 

-Listen and copy down

 

 

V. The Self Evaluation Aftr Class

Trên đây là nội dung của 1 trong 6 giáo án unit 16: Historical places để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Đồng bộ tài khoản