Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Diệu | Ngày: | 8 giáo án

0
1.472
lượt xem
80
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4

Chúng tôi hiểu được những gì các thầy cô giáo cần trước thềm năm học mới đó là một giáo án chi tiết. Chính vì thế, chúng tôi đã tuyển chọn các bài soạn hay, sáng tạo nhằm giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo cho việc soạn bài của mình. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 10 Special Education. Các kiến thức được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh biết thêm một số hệ thống giáo dục đặc biệt. Qua các tiết học, học sinh sẽ được bổ sung thêm vốn từ vựng và phát triển một số kĩ năng tiếng Anh cần thiết: biết nói về đời sống học đường của một học sinh, có thể viết được thư khiếu nại, ... Phân biệt và phát âm các âm / ɔ / và / ɔ: / chính xác. Giáo án này cũng giúp các em biết sử dụng “the + adjective” như một danh từ, kết hợp hai câu và xem xét sử dụng “to + infinitive”. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

I. Objectives:

1. Educational aim: Students will be able to understand the term Special Education and talk about it through Matching and Multiple Choice exercise

2. Knowledge:

  • General knowledge: Students know the information about Louis Braille and the special classes for disabled people
  • Language: words related to disabled people

3. Skill: reading about special education

II. Method: 

  • Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids: 

  • textbook, board, rasing questions

IV. Procedures:

1. Organization

2. Check old lesson

3. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (3 minutes)

- Greeting

- Who’s absent today?- Thanks

- Where did you stop last time?

- Open your book and we will go to Unit 4: Special Education

Pre-reading: (10 minutes)

- Rasing some questions:

* What do you do everyday?

* Do you go to class? listen to music? watch T.V?

- Take notes students’ answers on the blackboard

* Which of these activities would be difficult for disabled people?

Ok, people who cannot be able to listen and watch are called deaf and blind people.

* Who can say nothing?- Good

* How can they communicative with each other?

* How can blind people read?

Well, there was a person- a man invented the letter systems for blind people to help them read easily. He was Louise Braille. He came from France. He was a blinded in a childhood accident.

- Look at Braille Alphabet (on the page 44) and work with your partner about the message

- Give answers:

A. we

B. are

C. the

D. world

While-reading: (20 minutes)

- Open your books

Task 1

- Ask students to read through the passage individually and do Task 1

- Raising some questions about the passage:

* Who’s in the passage?

* What does the passage talk about?

* How many children are there in her class?

* Who are they?

* Do they go to school?

* Why do you know?

- Explain new words:

proper schooling (n) = enough and good study

* What do the parents of the disabled children think? Which line helps you know? Which word?

opposition (n) = disagreeing viewpoints

* How does Miss Thuy Teacher’s activities the disable children in a math lesson?

* How are the children?

- Ask students to do matching in chorus

- Confirm the correct answers

Task 2

- Call on some students to read aloud each part of the passage

- Check pronunciation

- Ask students to read the passage again more carefully and do the task 2

- Ask some students to give their answers

- Correct the answer

1.D - 2.B - 3.A - 4.C - 5.D

 

Post-reading: (10 minutes)

- Ask students to read the passage in pairs and fill the blank of summary using suitable words from the passage

- Go arround and provide help

- Call on some students to give answers

- Confirm the correct answers for students to check and write down

- Call on some students to read the completed summary aloud in front of the class

Homework: (2 minutes)

- Summarise the passge into 5 sentences

- Do the exercises in the workbook

- Greeting

- The monitor answers

- Answer in chorus

- Open the books and listen to the teacher

- Answer freely

- Listen to the teacher

- dumb people

- use signals

- We don’t know (maybe students answer by Vietnamese)

- Listen to the teacher

- Look at the books

- Work in pairs

- After guessing, correct the answer under the teacher’s construction

- Read individually

 

 

 

- Miss Thủy

- special class

- 25

 

- disable people

- No, they don’t

- in 4th sentence

 

 

 

- They believe that the children could not learn anything at all ( 2nd sentence-2nd paragraph)

- She raised both arms and opened up her fingers… (2nd sentence- 3rd paragraph)

- They are proud of their efforts

Key:

1.C-2.E-3.A-4.B-5.D

 

 

 

- Listen to their friends

 

 

- Read the passage and do the task

 

 

 

- Listen to the teacher

 

 

- Read in pairs and do the task

 

 

- Listen to the teacher attentively and check the answers

- Listen to their friends

Key:

1.disable-2.read-3.write -4.efforts-5.opposition- 6.time-consuming- 7.maths-8.arms-9.figers – 10.proud

 

- Write down on the notebooks

 

 

V. The Self Evaluation Aftr Class

Trên đây là nội dung của 1 trong 8 giáo án Tiếng Anh Unit 4 Lớp 10: Special Education để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 5: Technology and you  

Đồng bộ tài khoản