Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5: Technology and you

Chia sẻ: Tống Thị Như Quỳnh | Ngày: | 8 giáo án

0
1.563
lượt xem
112
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5: Technology and you

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5

Nhằm giúp cho việc soạn bài của các thầy cô giáo trở nên đơn giản hơn, chúng tôi đã tuyển chọn những giáo án của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy. Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5: Technology and you dành cho các quý thầy cô. Giáo án trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng hiểu được nội dung bài học. Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh biết về lợi ích của các thiết bị hiện đại và làm thế nào để sử dụng chúng đúng cách. Đồng thời biết phát âm các từ có / H / - / u: /, biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đại từ quan hệ. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn chất lượng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5

I. OBJECTIVES UNIT TECHNOLOGY AND YOU

1. Educational aim: Students should appreciate the modern computers that help make our life comfortable and should know how to use them properly and economically
2. Knowledge:
- General knowledge: Students learn about how present and future computers and equipment may change our life styles
- Language: Sentences and expressions for describing computers
- New words: Words related to modern computers and equipment
3. Skill : Reading for gist and for specific information

II. METHOD UNIT TECHNOLOGY AND YOU

Intergrated mainly communicative

III. TEACHING AIDS UNIT TECHNOLOGY AND YOU

Student’s book, real objects and pictures showing modern computers and the illustrations of different parts of a computer

IV. PROCEDURE UNIT TECHNOLOGY AND YOU

1. Organization
2. Check old lesson
3. New lesson

Warm-up :(3 minutes)
- Ask students some questions:
1. What machine is used to type/ watch a film/ listen to music/ do calculators/ play games?
2. Can you use computers?

Pre-reading: (5 minutes¬)
- Ask students to look at the illustrations of different parts of a computer system and match each numbered item with one of the words or phrases in the box
- Let them work in pairs
- Go round, check and help students

While-reading: (30 minutes)
* Passage (12 minutes)
- Ask students to look through the passage
- Read the passage loudly
- Help students read the passage
- Explain pronunciation and meaning of the new words which appear in the passage
- Ask students to read loudly the difficult words in chorus
* Task 1 (8 minutes)
- Ask students to match the word or phrase in A with its definition in B
- Let students work in groups
- Walk round and help students if they can’t do
* Task 2 (5 minutes)
- Ask students to decide which of the three options below is the best title for the passage
- Let them work in groups
- Introduce students to check information in the passage for the answer
- Ask students the question:
What’s the best title A, B or C?
* Task 3: (5 minutes)
- Ask students to use the cues below to answer the questions in task 3
- Let them work in pairs
- Walk round and help students if necessary
* Post- reading: (5 minutes)
- Ask students to close their books then discuss other uses of the computer in our daily life
- Walk round and help students if they can’t do
- Let them work in pairs

V. HOMEWORK

- Ask students to find out some problems that people encounter when using computer, to read the text about computers in workbook (p.26)
- Ask students to prepare B-Speaking at home

Đồng bộ tài khoản