Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5: Technology and you

Chia sẻ: Tống Thị Như Quỳnh | Ngày: | 8 giáo án

0
1.652
lượt xem
122
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5: Technology and you

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5

Nhằm giúp cho việc soạn bài của các thầy cô giáo trở nên đơn giản hơn, chúng tôi đã tuyển chọn những giáo án của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy. Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 10 Technology and you dành cho các quý thầy cô. Giáo án trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng hiểu được nội dung bài học. Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh biết về lợi ích của các thiết bị hiện đại và làm thế nào để sử dụng chúng đúng cách. Đồng thời biết phát âm các từ có / H / - / u: /, biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đại từ quan hệ. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn chất lượng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 5

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should appreciate the modern computers that help make our life comfortable and should know how to use them properly and economically

2. Knowledge:

  • General knowledge: Students learn about how present and future computers and equipment may change our life styles
  • Language: Sentences and expressions for describing computers
  • New words: Words related to modern computers and equipment

3. Skill: Reading for gist and for specific information

II. Method:

  • Intergrated mainly communicative

III. Teaching aids:

  • Student’s book, real objects and pictures showing modern computers and the illustrations of different parts of a computer

IV. Procedure:

1.Organization

2.Check old lesson

3.New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up :(3 minutes)

- Ask students some questions:

1. What machine is used to type/ watch a film/ listen to music/ do calculators/ play games?

2. Can you use computers?

Pre-reading: (5 minutes­)

- Ask students to look at the illustrations of different parts of a computer system and match each numbered item with one of the words or phrases in the box

- Let them work in pairs

- Go round, check and help students

While-reading: (30 minutes)

* Passage (12 minutes)

- Ask students to look through the passage

- Read the passage loudly

- Help students read the passage

- Explain pronunciation and meaning of the new words which appear in the passage

- Ask students to read loudly the difficult words in chorus

* Task 1 (8 minutes)

- Ask students to match the word or phrase in A with its definition in B

- Let students work in groups

- Walk round and help students if they can’t do

* Task 2 (5 minutes)

- Ask students to decide which of the three options below is the best title for the passage

- Let them work in groups

- Introduce students to check information in the passage for the answer

- Ask students the question:

What’s the best title A, B or C?

* Task 3: (5 minutes)

- Ask students to use the cues below to answer the questions in task 3

- Let them work in pairs

- Walk round and help students if necessary

Post- reading: (5 minutes)

- Ask students to close their books then discuss other uses of the computer in our daily life

- Walk round and help students if they can’t do

- Let them work in pairs

Homework: (2 minutes)

- Ask students to find out some problems that people encounter when using computer, to read the text about computers in workbook (p.26)

- Ask students to prepare B-Speaking at home

- Listen to the teacher and answer the questions:

1. The computer

2. Yes, I can.

- Look at the book and do the task

- Work in pairs

1. D-visual display Unit

2. E- mouse

3. G-printer

4. C-keyboard

5. A-Central processing Unit (CPU)

6. F-floppy disks

7. B-CD rooms

- Look through the passage

- Listen to the teacher

- Ask teacher some new words which can’t be understood

- Listen to the teacher and read the difficult words loudly in chorus

- Listen to the teacher and look at the student’s book and do task 1 in groups

- Some students give correct answers:

1.c – 2.e – 3.a – 4.b – 5.d

- Listen to the teacher

- Look at the student’s book and do task 2 in groups

- Answer the teacher’s question:

C–what can the computer do?

- Listen to the teacher and do task 3

- Work in pairs

A: What can a computer do to help us in our daily life?

B: It can help us to visit shops and place of entertainment, paybills, read books etc.; receive emails, learn and so on

A: Why is a computer a miraculous device?

B: It’s a miraculous device because it’s a capable of doing anything you ask, it’s a...

- Close the books

- Listen to the teacher and discuss other uses of the computer in our daily life

- Work in pairs

A: Computers are used in many fields in our daily life

B: Computers are used for working, studying…

- Listen to the teacher and write down

 

 

V. The self evaluation after class

Trên đây là nội dung của giáo án Tiếng Anh Unit 5 Lớp 10: Technology and You, để xem nội dung các giáo án còn lại mời quý thầy cô đăng nhập trang thư viện elib.vn và tải về máy.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 6: An excursion

Đồng bộ tài khoản