Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media

Chia sẻ: Tống Thị Như Quỳnh | Ngày: | 8 giáo án

0
2.329
lượt xem
175
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7

Đến với Thư viện eLib, các thầy cô giáo sẽ tìm thấy những gì cần thiết cho bộ môn mà mình đang đảm nhận. Các giáo án chất lượng được chúng tôi tuyển chọn và tổng hợp trong bộ Giáo án Tiếng Anh 10 The Mass Media. Giáo án này sẽ giúp các em học sinh làm quen với những từ nói về phương tiện truyền thông đại chúng. Từ đó, có thể đọc và hiểu được văn bản nhằm rút ra được những ưu và khuyết điểm của các phương tiện truyền thông đại chúng. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp quý thầy cô truyền đạt kiến thức cho các em học sinh dễ hiểu hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 7: THE MASS MEDIA

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know the advantages and disadvantages of the mass media and read and understand the information on T.V

2. Knowledge:

  • General knowledge: Students will be able to read and understand about the mess media nowadays
  • Language: Words to read about T.V
  • New words:

3. Skill: Reading the mass media

II. Method:

  • Intergrated mainly communicative

III. Teaching Aids:

  • Some real pictures and information they often see on T.V, newspaper, internet ect.

IV. Procedure:

1. Organization

2. Check old lesson

3. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up :(5 minutes)

- Ask students to work in groups to discuss about the kinds of the mass media that they often see in life

- Let some groups write on the board

- Lead all kinds to the words: The mass media

Pre-reading: (10 minutes­)

- Give some questions:

1. Do you like watching T.V?

2. What programme do you like the most?

3. Do you like reading books, newspaper in your free time?

4. Is it good for you to enrich your knowledge?

- Listen and give more ideas to help students practise speaking well

- Let students work in pairs to answer some questions in the books

- Listen and remark

While-reading: (20 minutes)

- Let students read some programmes on T.V and work in groups to answer some questions

1. How many programmes are there on VTV1, VTV2, VTV3?

2. How much time do you often spend watching T.V?

3. How do you find some your favourite programmes?

- Listen and remark each group

* Task 1:

- Let students to read some words in the reading passage and try to guess the meaning of these words

- Listen to each pair or group and help them correct if needed

* Task 2:

- Ask students to read the passage and correct the false information

- Listen and remark their work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Task 3:

- Let students work in pairs to ask and answer questions

- Go around and listen to each pair

Post- reading: (8 minutes)

- Ask students to work in groups and then one of each group stands and speaks out

- Listen to each group and remark

Homework: (2 minutes)

- Write a short passage to tell what programmes you like. Why?

- Do exercise Reading in the workbook

- Work in groups

- Other groups stand and speak out

- Read aloud

- Work in groups and each group or each pair stand up: one asks, one answers

A: Do you like…?

B: Yes, I do. I like watching the programme of sport and entertainment most

- Discuss in pairs and speak out

A: When do you often watch T.V?

B: At weekend or somestimes I’m free.

A: How many…?

- Work in groups and then answer the questions

1. There are 17 programs on VTV1.

- There are 12 programs on VTV3.

- There are 5 programs on VTV2.

2. I often spend one hour watching T.V everyday.

3. I find them interesting to watch.

- Work in groups

1. cartoon - C

A: What does “cartoon” mean?

B: It means a film made by photographing a series of changing drawing.

2. drama – A

3. comedy – D

4. documentary – B

- Each group asks and answers in roles and gives some examples

A: Do you like watching comedy?

B: Yes, because it makes me laugh.

- Reread silently

- Work in pairs: one asks and others give their corrections and more information to prove

A: There are 5 news programs on the three channels. Is it T or F?

B: It’s true. Because there are 4 on VTV1 and 1 on VTV3.

- Each pair work in role as the model above

1.T – 2.T – 3.F – 4.T – 5.F

- Read the questions quickly and try to get information from the passage

A: How many films are on?

B: Five films are on.

A: What time can you watch the news?

B: At 9 a.m, 12.00, 7a.m, 11 p.m on VTV1 and 7.00 on VTV3.

- Each pair practises speaking as the model

- Practise doing the teacher’s askings

Group 1: I like watching the news programme because it helps me to get more information in the world

Group 2: …..

Group 3: …..

- Listen and copy down

 

 

Mời quý thầy cô xem nội dung chi tiết của giáo án Tiếng Anh Unit 7 Lớp 10: The mass media và các giáo án còn lại bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang thư viện elib sau đó tải miễn phí BST giáo án về máy.

Ngoài ra, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 8: The story of my village  

Đồng bộ tài khoản