Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 8: The story of my village

Chia sẻ: Phạm Thị Hạnh | Ngày: | 8 giáo án

0
2.930
lượt xem
132
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 8: The story of my village

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 8

Nhằm làm phong phú tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo trong việc soạn giáo án, Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 10 The Story Of My Village. Đây là bộ sưu tập các bài soạn hay của các giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy. Các kiến thức trong giáo án được trình bày ngắn gọn, tích hợp giảng dạy kiến thức và kỹ năng. Quý thầy cô sẽ cho các em học sinh thảo luận về những thay đổi trong cuộc sống; hướng dẫn cách phát âm /au/ - /∂u/; phân biệt giữa “when” và “if” trong câu điều kiện loại 1. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 8

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should understand all the changes in the country life nowadays

2. Knowledge:

 • General knowledge:
  • By the end of this lesson, students will be able to
  • better their reading skill through vocabulary Matching and Table completion exercise
  • enlarge vocabulary about country life
 • Language
 • New words: Words related to country life

3. Skill: Reading for gist and for specific information about country life

II. Method:

 • Intergrated mainly communicative

III. Teaching Aids:

 • Textbook, pictures about country life

IV. Procedure:

1.Organization

2.Check old lesson

3.New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up :(2 minutes)

- Greeting

- Rasing some questions:

 +  How are you today?

 + Do you like living in the city or          living in the country?

 +  Why do you like that?

- Say: “Well, today we’ll come to Unit 8: Reading to visit the life of the village and discover some interesting things in the country”

Pre-reading: (10 minutes­)

- Ask students some questions:

1. What can you see in the picture?

2. Who are they?

3. What are they using?

- Open your book!

* Vocabulary:

- Ask students to read through the passage and find some new words

+ straw (n): dry cut stalks of various  cereals

+ mud (n): wet, soft soil

+ brick houses: houses made of bricks

+ thanks to (prep): owing to, because of

+ farming methods (n): phương pháp canh tác

- Ask students read all the new words in chorus

- Call some students to read again

- Check pronunciation

* Ask students to work in pairs and discuss the questions in the book

- Call on some students to give their answers

- Listen and correct

While-reading: (22 minutes)

 You’re going to read a passage about life changes in the country. You should read it and do the tasks.

* Task 1: Vocabulary Matching

- Ask students to read all the words in A, then read the passage to underline those words which all appear in the passage

- Encourage students to guess the meanings of the words in the context

- Have students compare their answers with a friend

- Call on some students to explain their answers in front of the class

- Make necessary corrections

- Give correct answers:

1.b - 2.d - 3.a - 4.e - 5.c

- Ask students to translate those word phrases into Vietnamese

- Check their answers by giving Vietnamese equivalents if necessary

1. kiếm tằn tiện đủ sống

2. thiếu thốn nhiều thứ

3. cải thiện cuộc sống

4. vụ mùa bội thu

5. cây trồng để bán và thu lợi nhuận

* Task 2:

- Let students read the table carefully before doing the task

- Ask students to scan the passage to get specific information and find out the sentences which related to the words in the first column of the table

- Go round the class and provide help when necessary

- Let students compare their answers with a friend

- Check the answers in front of the class as a whole

- Give correct answers

* Task 3: Answering questions

- Ask students to read the passage again and then do the task 3

- Tell students to underline the information that support the answers

- Have students compare their answers with a friend

- Call on some students to read aloud their answers in front of the class and give explaination

- Give feedback and correct answers

1. It was poor and simple.

2. Because they hope that… (the last sentence-1st paragraph)

3. They introduced… (2nd sentence-2nd paragraph)

4. He said their lives… (3rd paragraph)

5. He told … (4th paragraph)

Post- reading: (10 minutes)

- Ask students to work in groups and discuss the question: How can people with an education help make the life of their community better?

- Tell students to look back to the passage to get the ideas for the questions

- Go around and help students if necessary

- Listen and check

- Give suggested answers:

 + Introduce new farming methods

 + Grow cash crops for export

 + Help local people apply modern technology in farming

 + Help community especially young people access to ways of entertainment

 + Raise people’s awareness about food safety and environmental hygiene

Homework: (1 minutes)

- Ask students to write about the changes in their village nowadays (100 words) at home

- Answer freely

- city/ country

- because of fresh air etc.

- Listen to the teacher

1. This is a picture of village.

2. The farmers are.

3. They are planting/ laughing etc.

- Read individually

- Listen to the teacher and write down

- Read in chorus

- Read individually

- Work in pairs and give answers

1. The farmers are harvesting crop.

2. They are working very hard.

3. It’s a good/ bumper crop.

4. Good farming methods, good varieties, modern technology used, people work hard

- Listen to the teacher

 

 

- Read the passage and underline new words

 

- Try to guess the meanings of the words

- Work in pairs

 

- Listen to their friends’ answers

 

- Listen to the teacher and correct

- Do translating

 

- Listen to the teacher and take notes if necessary

 

 

 

 

 

- Read the task

 

- Work individually

 

 

 

 

 

- Work in pairs

 

 

 

 

 

- Read independently

 

 

 

- Work in pairs

 

 

 

 

- Listen to the teacher and correct the answers

 

 

 

 

 

 

 

 

- Work in groups and answer the question

 

 

 

 

 

- One student present the answers in front of the class

 

 

- Listen to the teacher and write down

 

- Copy down on the notebooks

 

 

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài Tiếng Anh Unit 8 Lớp 10: The story of my village để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập elib.vn và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 10 unit 9: Undersea world 

Đồng bộ tài khoản