Giáo án Tiếng Anh 10 unit 9: Undersea world

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 13 giáo án

1
4.708
lượt xem
225
download
Xem 13 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 10 unit 9: Undersea world

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 10 unit 9

Các em học sinh sẽ rất khó nắm bắt một bài giảng dài dòng và dễ nhàm chán nếu bài giảng cứ đi theo lối mòn. Chính vì vậy, bộ Giáo án Tiếng Anh 10 Undersea world sẽ giúp cho các thầy cô giáo tham khảo thêm những bài soạn hay mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Các kiến thức được trình bày gọn gàng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng sử dụng thành thạo các câu bày tỏ ý kiến​, tìm hiểu và biết cách bảo vệ môi trường biển, có thể đưa ra một số ý kiến về bảo vệ môi trường biển. Ngoài ra, còn tìm hiểu thêm đời sống của cá voi, về cách bảo vệ cá voi cũng như các loài sinh vật biển khác. Đồng thời, giúp các em biết phát âm các âm /iə/, /eə/ và /uə/ một cách chính xác. Hi vọng, với bộ giáo án này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình chuyên nghiệp hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 10 unit 9

LESSON PLAN ENGLISH 10

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

 

I/ Objectives

1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the content of the text
 • Do the exercises of gap-filling and answering the questions

2. Skill: reading for gist and specific information

3. Attitude: love and protect the endangered animals

II/ Method

 • Communicative approach

III/ Teaching Aids

 • Teacher’s book
 • Text book

IV/ Procedure

1. Class Organization:2ms

 • Checking the attendance

2. New lesson:             A. Reading

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

Warm up – Lead in : 5ms

- Stick the map of the world on the board and ask Ss to answer the questions:

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a lesson to know more about the world under the water

- Look at the map and answer in individuals

 

- Listen to the introduction

1. How many parts of the ocean are there in the world?

2. Can you name it in Vietnamese?

 

ACTIVITY 1 : BEFORE YOU READ (6ms)

- Ask Ss to look at the map and give the equivalent Vietnamese names of the oceans

- Call on some Ss to give answers

- Correct the answers

 

 

 

- Ask Ss to look at the pictures of animals on the book, work in pairs and name the animals

- Call on some Ss to write the names

- Read the words and ask Ss to repeat

- Give names

 

- Give answers

 

- Listen carefully

 

 

- Look at the pictures, work in pairs and name

- Write down

 

- Repeat after T’s reading

1. Give the Vietnamese names of the oceans

- Pacific Ocean  / pə'sifik'ou∫n/ (n)  Thái Bình Dương

- Atlantic Ocean  [ət'læntik'ou∫n] (n) Đại Tây Dương

- Indian Ocean  ['indjən'ou∫n] (n) Ấn Độ Dương

- Antarctic Ocean  [æn'tɑ:ktik 'ou∫n] (n): Nam Băng Dương

- Arctic Ocean ['ɑ:ktik 'ou∫n] (n) Bắc Băng Dương

2. Name the sea animals

- Seal : [si:l] (n) chó biển; hải cẩu

- Jelly Fish  ['dʒelifi∫] (n) con sứa

- Turtle  ['tə:tl] (n) rùa

- Shark  [∫ɑ:k] (n) cá mập

 

ACTIVITY 2 : WHILE YOU READ(23 ms)

- Ask Ss to listen to the tape and underline new words

- Give and explain some new words

- Read words and ask Ss to repeat.

 

 

 

 

 

 

 

- Ask Ss to read the passage, get information, and prepare for Tasks.

 

- Ask Ss to explain the requirement

- Ask Ss to work independently to do task 1 in 2 ms

- Have Ss compare the answers with a friend

 

- Call Ss to match and explain

 

 

 

- Feedback and give the correct answers

 

- Ask Ss to work in pairs, read the passage again and answer the questions

 

- Ask Ss to compare the answer with other pairs

- Call some pairs to ask and answer in front of the class

 

- Feedback and give correct answers

-Listen to the tape and underline new words.

 

- Listen to the teacher and repeat after teacher’s reading

- Read silently

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explain the requirement

- Work individually and do the task

 

- Compare the answers with a friend

- Read aloud their matching in front of the class and explain

 

 

 

- Work in pairs, read the passage and answer the questions

- Compare the answers

- Ask and answer in pairs in front of the class

1. New words and phrases

- mystery (n) ['mistəri] điều huyền bí, điều thần bí

- mysterious (a) [mis'tiəriəs]

- submarine (n) [,sʌbmə'ri:n]

- fall into (v)

- organism (n) ['ɔ:gənizm] cơ thể; sinh vật

- current  ['kʌrənt]

- be at stake = at risk

- seabed  ['si:'bed] (n) đáy biển

- contribute (v) [kən'tribju:t] đóng góp, góp phần

- maintain (v) [mein'tein] duy trì

2. Tasks (16 ms)

Task 1 : Sentence completion

* Suggested answers

 1. Tiny
 2. Provide
 3. Gulf
 4. Biodiversity
 5. Samples

Task 2 : Answering the questions

* Suggested answers :

1. 75 % of the earth surface is covered by seas and oceans

2. Scientists now overcome their challenges of the death y modern devices

3. Submarines can help scientists to investigate the seabed and bring samples of the marine life back to the surface for the further study.

4. Satellite photos provide a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea populations.

5. Group 1: animals live on or depend on the bottom like the starfish.

Group 2: Swimming animals such as fishes and sharks that move independently of water currents.

Group 3: Tiny organisms that are carried along by the currents like the jellyfish.

6. If the sea biodiversity was not maintained, the marine life would be at stake.

ACTIVITY 3 : AFTER YOU READ (7 ms)

- Ask Ss to work in pairs, complete the summary

- Go round and provide help

- Call some Ss to report in front of the class

 

 

- Feedback

- Work in pairs

 

 

- Report in front of the class

Summary completion

* Suggested answers

 1. three - quarters
 2. mysterious
 3. modern
 4. discoveries
 5. plants and animals
 6. huge
 7. biodiversity
 8. closely connected

 

4. Consolidation, homework (2ms)

 • Summarize the main contents of the lesson
 • Learn by heart words
 • Prepare next part, part B: Speaking

5. Drawing experience:

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài unit 9: Undersea world để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản