Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 1: Friendship

Chia sẻ: Quách Đình Đại | Ngày: | 6 giáo án

0
3.896
lượt xem
155
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 1: Friendship

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 1

Thư viện eLib đã tổng hợp nhiều giáo án thành bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 Friendship giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn bài giảng của mình. Với nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, giúp các em hiểu được các từ vựng liên quan đến chủ đề tình bạn và thảo luận về chủ đề này. Đồng thời có thể phân biệt giữa hai âm /t∫/ và /dʒ/, phát âm đúng các từ và câu có chứa các âm này. Mời quý thầy cô tham khảo để có thêm ý tưởng cho việc giảng dạy của mình!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 1: FRIENDSHIP

 

I. Aims Unit Friendship

1. Language skills :

 • Reading :
  • How to read the poem, especially the intonation.
  • Read and try to guess the meanings of words and expressions
  • Passage comprehension.
  • Finding the main content of the lesson.

2. Language focus :

 • Vocabulary : mutual, incapable of, unselfish, acquaintance, give-and take loyal to, suspicious
 • Grammar :
  • The simple present.
  • Mutual pronoun “each other”.

II. Teaching aids unit friendship

 • Cassette player, tape, chalks, pictures, handouts, charts , real objects if possible

III. Procedure unit friendship

Stages

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Pre-Reading

(5’)

- Play the cassette

- Ask students to pay attention to the intonation

- Teacher goes around for helps.

-Listen once or twice

-Discuss the answers to the questions.

-Model the discussion in front of the class.

 

Pairwork

While-Reading

(28’)

- Introduce three tasks.

-Have students read the whole passage (once or twice) and do the tasks.

* TASK 1:

-Guide students how to do this task.

- Teacher goes around for any help.

-Compare the results of the others and correct mistakes.

 

 

 

* TASK 2:

-Ask students to read the four sentences in the textbook and choose the best answer

 

- Compare the result and correct mistakes.

 

* TASK 3:

-Have students discuss questions.

-Observe class and help students.

- Teacher goes around for any helps.

 

 

 

 

 

 

 

- Correct mistakes.

-Read silently.

- Choose the correct word in the box to complete each sentence.

- Keys: 1.mutual     2. incapable of

3. unselfish  4. acquaintance, friend  5. give-and-take 6. loyal to

7. suspicious

-Key: B

 

 

-Suggested keys:

1. The first quality for true friendship is unselfishness. It tells me / us that a person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new object.

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us that two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them.

4. There must be mutual trust between friends because if not, people cannot feel safe when telling the other their most intimate secrets.

5. Talkative people can’t keep a friend long because they can’t keep a secret, either of their own or others.

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us that to be a true friend, you must sympathize with your friend. Where there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship

 

 

 

 

 

individual/ pairs

 

 

 

 

 

 

 

 Pair-work

 

 

 

 

 

 

 

 Pair-work

Post reading

(10’)

- Teacher asks a general question, “Why do we need true friendship?”

Students give their opinions

Discussion

Group-work

 

 

Stages

 

Teacher’s activities

 

Students’ activities

 

Notes

Pre-Reading

(5’)

- Play the cassette

- Ask students to pay attention to the intonation

- Teacher goes around for helps.

 

-Listen once or twice

 

-Discuss the answers to the questions.

 

-Model the discussion in front of the class.

 

 

Pairwork

While-Reading

(28’)

- Introduce three tasks.

-Have students read the whole passage (once or twice) and do the tasks.

* TASK 1:

-Guide students how to do this task.

- Teacher goes around for any help.

-Compare the results of the others and correct mistakes.

 

 

 

* TASK 2:

-Ask students to read the four sentences in the textbook and choose the best answer

 

- Compare the result and correct mistakes.

 

* TASK 3:

-Have students discuss questions.

-Observe class and help students.

- Teacher goes around for any helps.

 

 

 

 

 

 

 

- Correct mistakes.

 

-Read silently.

 

 

 

- Choose the correct word in the box to complete each sentence.

 

 

- Keys: 1.mutual     2. incapable of

3. unselfish  4. acquaintance, friend  5. give-and-take 6. loyal to

7. suspicious

 

-Key: B

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suggested keys:

1. The first quality for true friendship is unselfishness. It tells me / us that a person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new object.

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us that two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them.

4. There must be mutual trust between friends because if not, people cannot feel safe when telling the other their most intimate secrets.

5. Talkative people can’t keep a friend long because they can’t keep a secret, either of their own or others.

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us that to be a true friend, you must sympathize with your friend. Where there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship

 

 

 

 

 

 

individual/ pairs

 

 

 

 

 

 

 

 Pair-work

 

 

 

 

 

 

 

 Pair-work

Post reading

(10’)

- Teacher asks a general question, “Why do we need true friendship?”

Students give their opinions

Discussion

Group-work

 

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài Tiếng Anh Unit 1 Lớp 11 Friendship để xem nội dung của các giáo án khác trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh Unit 2 Lớp 11: Personal experiences 

Đồng bộ tài khoản