Giáo án Tiếng Anh 11 unit 11: Sources of energy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 7 giáo án

0
2.957
lượt xem
241
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 unit 11: Sources of energy

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 unit 11

Tuyển tập bộ Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of energy được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của Bộ GD&ĐT được soạn bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường PT trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được về nguồn năng lượng, biết cách làm thế nào để nói về những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai. Qua BST này, giáo viên sẽ giúp học sinh phân biệt các cụm /sr/, /spl/, /spr/ và phát âm các từ một cách chính xác. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 unit 11

I. OBJECTIVES UNIT SOURCES OF ENERGY

1. Educational aim: students should know about the advantages and disadvantages of different sources of energy
2. Knowledge:
- General knowledge: By the end of the lesson, students will be able to understand more about the different sources of energy
- Language:
- New words: Words related to sources of energy
3. Skills: Guessing meaning in context, and passage comprehension

II. METHOD UNIT SOURCES OF ENERGY

Integrated, mainly communicative

III. TEACHING AIDS UNIT SOURCES OF ENERGY

Textbook, some photos of sources of energy

IV. PROCEDURE UNIT SOURCES OF ENERGY

Warm-up: (5 minutes)
- Ask students close the book
- Ask students complete the sentences:
1. We use ----------to cook
2. We use ---------to run machines, cars , motorbikes
- Lead in : today we are learn about sources of energy

Before you read : (7 minutes)
- Ask students work in pairs and look at two pictures on the book and discuss the questions
- Go around and help if necessary
- Ask students to give the answers
- Listen to students and correct pronunciation and grammar if necessary

While you read : (23 minutes)
- Ask students to look through the passage and read in silence
- Help students read the passage
- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage
- Ask students to read loudly the difficult words in chorus
Task 1 :
- Ask students to do task 1
- Let students work individual or in groups
- Help students if necessary
Keys:
1.released - 2.alternative - 3.energy - 4.limited - 5.exhausted
Task 2:
- Ask students to read the text a second time and located the key words in the passage
- Gets students to check their answer with a peer
- Call on students to answer and write them on the board
- Check the answers with the whole class
Task 3:
- Ask students to read the passage again then answer the questions
- Ask students to answer the following questions
- Ask students look through the passages then try to answer the questions in right way
- Let them work in pairs
- Help students if necessary

After you read : (8 minutes)
- Ask students to work in groups to complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box
- Go around to help the groups when necessary
- Call on some groups to answer the question
- Listen to students and correct mistakes

V. HONEWORK

Ask students to do Reading exercise of Unit 11 in workbook and prepare Part B : Speaking at home

Đồng bộ tài khoản