Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 6 giáo án

0
1.375
lượt xem
129
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14

Thông qua BST Giáo án Tiếng Anh 11 Recreation sẽ giúp cho quý thầy cô giáo và học sinh có những tài liệu tham khảo tốt nhất cho tiết học. Nội dung giáo án bám sát với chương trình của bài học, cách trình bày rõ ràng và chi tiết sẽ là tài liệu hữu ích cho các giáo viên giúp soạn giáo án nhanh hơn. Nội dung giáo án giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài giúp học sinh nắm được cách thể hiện chấp thuận hay bất đồng về các hoạt động vui chơi giải trí và nêu rõ lý do. Qua BST này, giáo viên cũng giúp học sinh biết cách sử dụng "both…and, not only…but also, either…or, neither…nor", phân biệt các âm thanh [ts], [dz], [t∫t] và [dʒd] và phát âm các từ và câu chuẩn xác. Các giáo viên đừng bỏ lỡ những giáo án của bài nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 14: RECREATION

 

I. Objectives unit recreation

1. Educational aim: By the end of the lesson, students will be able to:

 • develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas, skimming for general information, and guessing meaning in context
 • Use the information they have read to discuss the topic

2. Knowledge:

 • General knowledge: Students should understand how some leisure activities and why recreation and entertainment are important
 • Language: Sentences and expression for expressing topic
 • New words: Words related to the recreation

3. Skills: Guessing meaning in context, understanding and using new words by speaking, asking and answering

II. Method unit recreation

 • Integrated, mainly communicative

III. Teaching aids unit recreation

 • Student’s book, textbook, handouts

IV. Procedure unit recreation

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

T: What do you often do in your free time?

 

T: Well, what you have mentioned are leisure activities or forms of entertainment or recreation.

 1. Teacher asks students to look at the pictures on page 154 and to answer the questions:
 • What is she doing?
 • What are they doing?

 

 

 

 

 1. T asks sts to answer the questions:    - Which of the following leisure activities do you think Vietnamese people often do in their spare time?

    - How about British people?

 1. T pre-teaches key words:

- snooker

- pool and darts                     (using

- rugby                                    pictures)

- cricket

- bricklaying

- stock market decision

- glass engraving

T reads or plays the recording of the reading passage.

T has sts do Task 1.

Task 1

 

 

T conducts the correction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2.

T conducts the correction.

 

T asks sts to discuss the question:

Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam? Which are not?

 

T has 4 groups write their answer on the board.

T gives comments.

 

T assigns homework.

 

 

POSTREADING(10mn)

T conducts the correction.

 

T asks sts to discuss the question:

Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam? Which are not?

 

T has 4 groups write their answer on the board.

T gives comments.

T assigns homework.

 

Homework (1mn)

Sts’ answers may vary.

Examples:

S1: I listen to music.

S2: I play sports.

S3: I watch TV.

S4: I read books.

S5: I go shopping.

       etc.

1She is playing the guitar.

 1. They are having a party.
 2. They are watching T.V.
 3. They are swimming.
 4. They are playing football.

 

 

Sts work in pairs and put a tick (P) in the right box.

Sts’ answers may vary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sts writes these words down.

 

 

Sts listen to T or to the recording (looking at the passage).

Sts circle the correct answer.

Answers

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. A

 

 

 

 

Sts read the passage again and answer the questions. (work in pairs)

Answers

1. Because without them people will become dull / bored.

2. Football and rugby in winter, and cricket and athletics in summer.

3. Walking and swimming.

4. Because this is a new kind of entertainment which gives them pleasure.

 

 

 

 

Sts work in groups.

 

 

 

 

 

 

 

Homework: - Learn the vocabulary.

                    - Prepare B. Speaking

nt which gives them pleasure.

 

 

 

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài Recreation để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản