Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 6 giáo án

0
1.329
lượt xem
122
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14

Thông qua BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation sẽ giúp cho quý thầy cô giáo và học sinh có những tài liệu tham khảo tốt nhất cho tiết học. Nội dung giáo án bám sát với chương trình của bài học, cách trình bày rõ ràng và chi tiết sẽ là tài liệu hữu ích cho các giáo viên giúp soạn giáo án nhanh hơn. Nội dung giáo án giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài giúp học sinh nắm được cách thể hiện chấp thuận hay bất đồng về các hoạt động vui chơi giải trí và nêu rõ lý do. Qua BST này, giáo viên cũng giúp học sinh biết cách sử dụng "both…and, not only…but also, either…or, neither…nor", phân biệt các âm thanh [ts], [dz], [t∫t] và [dʒd] và phát âm các từ và câu chuẩn xác. Các giáo viên đừng bỏ lỡ những giáo án của bài nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 unit 14

I. OBJECTIVES UNIT RECREATION

1. Educational aim: By the end of the lesson, students will be able to:
- develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas, skimming for general information, and guessing meaning in context
- Use the information they have read to discuss the topic
2. Knowledge:
- General knowledge: Students should understand how some leisure activities and why recreation and entertainment are important
- Language: Sentences and expression for expressing topic
- New words: Words related to the recreation
3. Skills: Guessing meaning in context, understanding and using new words by speaking, asking and answering

II. METHOD UNIT RECREATION

Integrated, mainly communicative

III. TEACHING AIDS UNIT RECREATION

Student’s book, textbook, handouts

IV. PROCEDURE UNIT RECREATION

T: What do you often do in your free time?
T: Well, what you have mentioned are leisure activities or forms of entertainment or recreation.
1. Teacher asks students to look at the pictures on page 154 and to answer the questions:
- What is she doing?
- What are they doing?
2. T asks sts to answer the questions: - Which of the following leisure activities do you think Vietnamese people often do in their spare time?
- How about British people?
3. T pre-teaches key words:
- snooker
- pool and darts (using
- rugby pictures)
- cricket
- bricklaying
- stock market decision
- glass engraving
T reads or plays the recording of the reading passage.
T has sts do Task 1.

* Task 1
T conducts the correction.

* Task 2.

T conducts the correction.
T asks sts to discuss the question:
Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam? Which are not?
T has 4 groups write their answer on the board.
T gives comments.
T assigns homework.

* Postreading
T conducts the correction.
T asks sts to discuss the question:
Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam? Which are not?
T has 4 groups write their answer on the board.
T gives comments.
T assigns homework.

V. HOMEWORK

- Learn the vocabulary.
- Prepare B. Speaking

Đồng bộ tài khoản