Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 3: A party

Chia sẻ: Đặng Đức Tuấn | Ngày: | 6 giáo án

0
1.726
lượt xem
120
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 3: A party

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 3

Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 A Party. Bộ sưu tập bao gồm những giáo án được soạn đảm bảo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em biết được cách xác định và sửa chữa các thông tin sai lệch, phân biệt được các cách phát âm /l/, /tomorrow /, /h/. Ngoài ra, quý thầy cô giáo còn giúp các em hiểu được cách sử dụng các dạng động từ Infinitive, Gerund, Passive infinitive. Mời quý thầy cô tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài giảng của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 3

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 3: A PARTY

I. Aims unit A party

 • By the end of the lesson, students will be able to:
  • scan read for specific information
  • identify and correct false information.

II. Method unit A party

 • Communicative approach

III. Skills unit A party

 • Integrated skills ( specially: reading skill)

IV. Teaching aids unit A party

 • Pictures, handouts

V. Teaching stages unit A party

Stages

Activities

Contents

Warm up

(5 ‘)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-reading

(10 ‘)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While reading

( 20’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post- reading

(9 ‘)

 

 

 

 

 

5. Homework

(1’)

Divide the class intro two groups

Stick eight pictures on the board

Ask Ss in each group to identify the holidays and celebrations in the USA and write them on the board.

The group with more correct words is the winner.

 

Lead-in: - What do people often do on these occasions?

 

 

 

 

 

 

Pre-teaching vocabulary

-T explains some words

-T asks sts to work in groups

-Sts discuss and fill in the blanks with the correct word

-T asks sts to read the sentences

-T corrects

-Ask Ss to work in pairs to look at the pictures in their textbooks, asking and answering the questions.

-Call on some Ss to give the answers

-Give comments

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1

Ask Ss to work in pairs to read the text and decide which of the activities take place at a birthday party or at a wedding anniversary party or at both, then put a tick in the right column.

Call on some Ss to give the answers.

Give feedback on what Ss have.

Task 2

Ask Ss to work in  pairs, reading  the text again.

Ask Ss to read  the sentences and underline the wrong word in each sentences and provide the correct one.

Call on some Ss to give the answers

Make corrections if necessary

 

Ask Ss to work in pairs, one is an interview and the other is an interviewee.

Ask Ss to talk about the celebration of birthday or wedding anniversaries, using the following questions

Call on some pairs to act in front of the class.

Give comments.

 

T asks sts to prepare for next period

Game: On what occasion?

Key: 1.  Christmas,      2.  Thanksgiving,     3.   New Year’s,   4.   Independence Day,

5.   Birthday,         6. Labour Day,        

7.   Picnic,              8.   wedding

Expected answer

 People often eat, drink, sing, and dance. They often have parties. The lesson today is the reading text about parties and how people celebrate them.

 

Pre-teaching vocabulary:

 1. blow out (v) to put out a flame
 2. celebrate (v) to do something enjoyable because of a special occasion or to mark someone’s success: laøm leã kyû nieäm
 3. anniversary (n)

My birthday is on December 29th. I’m celebrating the fortieth . . . . . . of my birthday this year.

Checking: Gap-fill

 1. We celebrated our 20th wedding . . . . . . in Florence.
 2. She . . . . . . the candles on the cake.
 3. Tim has passed his exams. We are going to . . . . . .

Questions and answers:

1. What is the relationship between the people in the pictures?

The people in the picture 1 are friends and in the picture 2 belong to a family.

2. What are they celebrating?

The children in picture 1 are celebrating a birthday party and the people in picture 2 are celebrating a golden wedding anniversary

 

Read and tick (task 1)

Expected answers:

1. both                 

2. both                 

3. birthdays 

4. anniversaries    

5. anniversaries   

 6. both                 

7. birthdays

Task 2: Recognizing the wrong words. Expected answers:

1. eighth ( seventh)               

2. makes ( eats)    

3. food ( presents)        

4. over the age of 30 (over age 30)    

5. months ( years)                  

 6.     5th ( 50th)   

7. silver ( golden)

 

 

 

Interviewing

1. Where  do you prefer to celebrate your birthday, at home or in the restaurant?

2. Do your parents celebrate their wedding anniversaries?

3. Are you going to celebrate your wedding anniversaries in the future? Why or why not?

 

Write a short paragraph about what you collect from the interview

Prepare “ speaking”

 

Trên đây là nội dung của 1 trong 6 giáo án Tiếng Anh Unit 3 Lớp 11 A party để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer work   

Đồng bộ tài khoản