Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 5: Illiteracy

Chia sẻ: Huỳnh Thanh Thảo | Ngày: | 6 giáo án

0
639
lượt xem
53
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 5: Illiteracy

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 5

Để giúp quý thầy cô thuận tiên khi soạn giáo án, chúng tôi giới thiệu bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 Illiteracy. Bộ sưu tập được chọn lọc, tổng hợp từ các giáo viên đang giảng dạy bộ môn tiếng Anh của các trường phổ thông trong cả nước. Nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em tiếp cận vấn đề mù chữ trên thế giới. Từ đó, nêu ra những ý kiến của mình trong việc xoá mù chữ. Giáo án này còn hướng dẫn các em thực hành phát âm và phân biệt các âm /pl/, /pr/, /b/, và /br/. Hi vọng, với bộ giáo án này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 5

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 5: ILLITERACY

 

I/ Objectives unit Illiteracy

  • Help sts understand the fight against illiteracy

II/ Methods unit Illiteracy

  • Communicative approach

III/ Teaching aids unit Illiteracy

  • Chalk, textbook, handout, pictures,

IV/ Procedures unit Illiteracy

Stages

Teacher’s activities

Students’ activities

Pre- reading

Warm- up:

-T asks sts to look at the picture

-T asks sts to answer the questions:

1. Where do you think the class is?

2. What do you think of the people in the class? Are they at the same age?

3. What do you think of the teacher?

4. What is this class different from the class?

 

-Sts answer the questions chorally

While - reading

- T reads the reading text first

- T explains the new words to help the sts understand the text

New words:

illiteracy (n)

à to illiterate

campaign (n)

ethnic (a)

to eradicate

vTask 1:

- T asks sts to read the text to find the Vietnamese equivalent to the following expressions.

 

 

 

 

 

 

vTask 2:

-T asks sts to read the text again to do text 2

 

vTask 3:

-T asks sts to answer the following sentences:

- T corrects them

-Sts read the text silently

- Sts do the task

Keys:

1. Phoå caäp giaùo duïc tieåu hoc

2. Hoäi khuyeán hoïc VN

3. Xoùa muø chöõ

4. Kó thuaät canh taùc

5. Keá hoaïch hoùa gia ñình

- Sts work in pair

Keys: D

 

 

-Sts answer the questions

 

Keys:

94% of the population

The campaign for illiteracy eradication

600 students in 2000 and 800 students in 2001

They willingly/ voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people to read and write

illiteracy will soon be eradicated

Post- reading

-T asks sts to answer the following questions

1. Are there any illiterate people in your neighborhood?

2. What do you think we should do to help them read and write?

-Sts work  in groups to answer the question.

 

 

 

 

 Homework

- T asks sts to learn by heart the new words

- T asks sts to prepare part 2: speaking

 

 

Mời quý thầy cô xem nội dung chi tiết của giáo án Tiếng Anh Unit 5 Lớp 11: Illiteracy và các giáo án còn lại bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang thư viện elib sau đó tải miễn phí BST giáo án về máy.

Ngoài ra, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 6: Competitions  

Đồng bộ tài khoản