Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 6: Competitions

Chia sẻ: Nguyễn ánh Duy | Ngày: | 6 giáo án

0
1.678
lượt xem
116
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 6: Competitions

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 6

Làm sao để truyền đạt được kiến thức giúp học sinh hiểu được nội dung của bài luôn là mối quan tâm của hầu hết các thầy cô giáo. Hiểu được nỗi niềm đó, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 Competitions với nội dung rõ ràng, dễ hiểu nhằm giúp quý thầy cô có thêm những tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy. Qua bộ sưu tập này, các thầy cô sẽ giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh nhất định, đọc quét để hiểu được những chi tiết. Giáo viên sẽ trình bày với học sinh về các loại câu so sánh, cách nói về một cuộc thi và giúp các em phát âm đúng các âm /tr/, /dr/ và /tw/. Hi vọng, bộ sưu tập giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giáo án của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 6

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 6: COMPETITIONS

 

I. Aims unit competitions

 • Help students understand the content of the lesson.
 • Help students understand the new words and use them in context.

II. Methods and teaching aids unit competitions

 • Communicative Approach
 • Textbook ( English 11 ), Pictures
 • Computer, Projector…

III. Teaching procedures unit competitions

Stages

Teacher’s Activities

Students’ Activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Reading

(8)

Warm – Up

- Ask students to look at the photos in their books and match them with the words in the box.

* Suggested answers :

a. Quiz “ Road to Olympia”

b. London Marathon

c. Sao Mai Singing Contest

d. Olympic Games

- Ask students some questions

a. Do you take part in the competitions like this?

b. Do you hope to win a competition? If so, which competition would you like to win?

c. Is winning the most important thing in a competition? Why / Why not?

- Give answers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Give answers.

 

 

 

While-Reading

(28)

- Ask students to read the text silently.

- Introduce some new words.

New words:

1. Recite (v): to say a passage, a poem aloud from memory.

2.Poem (n)

→ Poet (n) : a person who write poems

→ Poetry (n)

- Ask students to read the new words.

- Ask students to read the text again and do Task 1.

- Give feedback.

Task 2:

- Ask students to read the passage again to answer the questions in the full form.

- Ask students to write their answers on the board and correct them if necessary.

- Give feedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ask students to copy down in their notebooks.

Task 3:

- Ask students to do task 3.

- Ask representative of each group to give oral answers and write them on the board.

- Give feedback.

- Read the text silently.

- Take notes.

- Read the new words aloud.

- Read the text carefully.

- Do Task 1.

Suggested key:

1. d       2. f       3.e       4.c

5. b       6. a  

- Do Task 2.

Suggested key:

 1. The representatives of the three classes of (the speakers’) school took part in the annual final English Competition last Saturday.
 2. It aims was to stimulate the spirit of learning English among students.
 3. The students’ Parents Society sponsored the competition.
 4. They had to compete five activities in all. On competition of each activity, they had to answer the questions in worksheet within two minutes.
 5. They had to observe and score the students’ performance. The group that got the highest score would be the winner.
 6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

- Copy down the answers in their notebooks.

- Work in group

- Give oral answers.

Suggested key:

 1. in activity 5 , Hung was unable to recite the last sentence of the poem / complete the poem .      ( because he couldn’t remember the last sentence).
 2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.
 3. Group C lost the game. They just got 60 points.

- Copy down in their notebooks.

Post-Reading

(9)

Ask students to practice reciting the poem..

- Give remarks and correct mistakes.

- Recite the poem

- Perform in front of  the class

 

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án tiếng Anh Unit 6 Lớp 11: Competitions để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập trang elib.vn và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World population 

Đồng bộ tài khoản