Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World population

Chia sẻ: Đặng Hữu Ngọc Phước | Ngày: | 6 giáo án

0
1.906
lượt xem
116
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World population

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7

Là một giáo viên ưu tú trong ngành, bạn luôn tìm cách làm sao cho giáo án của mình chuyên nghiệp nhất, chất lượng nhất. Hãy đến với bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population được chúng tôi chọn lọc dựa trên những giáo án của các giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Với giáo án này, các thầy cô giáo sẽ giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của từ dựa trên bối cảnh, đưa ra ý kiến về nguyên nhân và những vấn đề phải đối mặt với quốc gia đông dân hơn; phân biệt các âm thanh /kl/, /kr/, /g/ và /kw/. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7

I. Teaching objectives unit World population

• Help students understand the content of the lesson.
• Help students understand the new words and use them in context.

II. Teaching method unit World population

Communicative Approach

III. Teaching aids unit World population

Chalks, cassettes, pictures

IV. Teaching procedures unit World population

Pre-reading (5 minutes)
Warm-up
- Ask students to look at the pictures in their books and answer the questions:
1. Are all the people in the same family?
2. Is it good to have many children?
3. What will happen if every family have a lot of children?

While-reading (33 minutes)
- Ask students to read the text silently.
- Introduce some new words.
• B.C: Before Christ
• A.D: Anno Domini
• to limit: to restrict
• to freeze – froze – frozen
• population (n)
→ population growth
→ population explosion
• support (v, n)
• limit (n,v)
decrease ≠ increase
* Task 1: Ask students to read the text again and do Task 1.
- Give feedback.
- Suggested answers
1. Although
2. method
3. increases
4. resources
5. figures
6. limit
7. international
8. control
* Task 2:
- Ask students to do Task 2 (group work).
- Ask the representative of each group to give oral answers and write them on the board.
- Give feedback.
- Suggested answers
1. It was 10 million people in 10,000 B.C, 625 million people in 1750, 1,300 million people in 1850, 2,510 million people in 1950, 4,760 million people in 1985 and 6,6 billion people in 2000.
2. The population of the world is expected to be 7 billion.
3. Some scientists say it can, but others say it can’t.
4. No, they don’t.
5. They can’t limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

Post-reading (7 minutes)
* Task 1: (books closed)
1. The population of the world has been (1) ____________ faster.
It’s time government and international organizations (2) ____________ something to (3) ____________ the problem.
* Task 2:
- Ask students to find out five world largest countries in population, say where they are and which is the richest and which is the poorest country.
- Give feedback.
- Suggested answers
+  Five world largest countries in population: China, India, Russia, the USA, and Indonesia.
+ Location: China, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in Latin America.
+ The richest country is the USA and the poorest country may be India.

V. Homework

• Write down the questions and the answers in the notebooks.
• Learn the new words and questions by heart.
• Prepare in advance Part B - Speaking.

Đồng bộ tài khoản