Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World population

Chia sẻ: Đặng Hữu Ngọc Phước | Ngày: | 6 giáo án

0
1.978
lượt xem
135
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7: World population

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7

Là một giáo viên ưu tú trong ngành, bạn luôn tìm cách làm sao cho giáo án của mình chuyên nghiệp nhất, chất lượng nhất. Hãy đến với bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 World Population được chúng tôi chọn lọc dựa trên những giáo án của các giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Với giáo án này, các thầy cô giáo sẽ giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của từ dựa trên bối cảnh, đưa ra ý kiến về nguyên nhân và những vấn đề phải đối mặt với quốc gia đông dân hơn; phân biệt các âm thanh /kl/, /kr/, /g/ và /kw/. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 7

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 11

UNIT 7: WORLD POPULATION

 

I. Teaching objectives unit World population

  • Help students understand the content of the lesson.
  • Help students understand the new words and use them in context.

II. Teaching method unit World population

  • Communicative Approach

III. Teaching aids unit World population

  • Chalks, cassettes, pictures

IV. Teaching procedures unit World population

Stages

Teacher’s activities

Student’s activities

Pre-reading (5 minutes)

Warm-up

- Ask students to look at the pictures in their books and answer the questions:

1.  Are all the people in the same family?

2. Is it good to have many children?

3. What will happen if every family have a lot of children?

 - Give answers.

 

 

 

 

 

While-reading (33 minutes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While-reading (33 minutes)

 

- Ask students to read the text silently.

- Read silently.

- Introduce some new words.

- Listen and take notes.

 B.C: Before Christ

A.D: Anno Domini

to limit: to restrict

to freeze – froze – frozen

population (n)

→ population growth

 → population explosion

support (v, n)

 limit (n,v)

decrease ≠ increase

 

 

 

 

 

 

 

 Task 1: Ask students to read the text again and do Task 1.

- Pair work (Task 1).

Teacher’s activities

Student’s activities

- Give feedback.

- Give answers.

Suggested answers

 

1.     Although

2.     method

3.     increases

4.     resources

5.     figures

6.     limit

7.     international

8.     control

 

Task 2:

 

- Ask students to do Task 2 (group work).

- Group work (Task 2)

- Ask the representative of each group to give oral answers and write them on the board.

- Give the answers.

- Give feedback.

- Take notes.

Suggested answers

 

1. It was 10 million people in 10,000 B.C, 625 million people in 1750, 1,300 million people in 1850, 2,510 million people in 1950, 4,760 million people in 1985 and 6,6 billion people in 2000.

2. The population of the world is expected to be 7 billion.

3. Some scientists say it can, but others say it can’t.

4. No, they don’t.

5.They can’t limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

 

Post-reading (7 minutes)

 

Task 1: (books closed)

 

- Work in pairs.

- Perform in front of the class.

1.     The population of the world has been   (1) ____________ faster.

It’s time government and international organizations (2) ____________ something to (3) ____________ the problem.

 

Stages

Teacher’s activities

Student’s activities

Post-reading (7 minutes)

Task 2:

 

 

- Ask students to find out five world largest countries in population, say where they are and which is the richest and which is the poorest country.

- Give feedback.

Suggested answers

 Five world largest countries in population:

 China, India, Russia, the USA, and Indonesia.

- Location:

China, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in Latin America.

- The richest country is the USA and the poorest country may be India.

 - Work in pairs.

-  Do as suggested.

 

 

- Give answers.

 

 

 

Qúy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và download nội dung các giáo án trong BST giáo án Tiếng Anh Unit 7 Lớp 11 World population về máy để tiện cho việc tham khảo.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations 

Đồng bộ tài khoản