Giáo án Tiếng Anh 11 unit 9: The post office

Chia sẻ: Trần Minh Khải | Ngày: | 6 giáo án

0
1.669
lượt xem
127
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 11 unit 9: The post office

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 11 unit 9

Xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 11 unit 9: The post office đã được chúng tôi chọn lọc một cách kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày một tốt hơn. Quý thầy cô giáo ngày càng hoàn thiện kỹ năng cũng như phương pháp soạn giáo án giảng dạy một cách chuyên nghiệp, đạt chất lượng. Đồng thời, giúp học sinh nhanh chóng biết được các từ vựng về bưu điện, các loại dịch vụ bưu chính, có thể suy ra nghĩa của một số từ bằng cách dựa vào bối cảnh nhất định. Ngoài ra, các em còn được thảo luận về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 11 unit 9

I. Objectives unit The post office

1. Educational aim: Students can read and know about Post Office and the different services and make questions and answer them well.
2. Knowledge:
- General knowledge: By the end of the students will be able to know about the services.
- Language:
- New words: Words to the post office.
3. Skills: Reading for general or specific information.

II. Method unit The post office

Integrated, mainly communicative.

III. Teaching aids unit The post office

Some photos of famous post office and some information about them.

IV. Procedures unit The post office

Warm-up: (4 minutes)
- ask some questions
1.How far is it from your home to the nearest post office?
2.Have you ever been there?
3.How often do you go to the post office?
4. what services do you think the post office offer?
- Recheck and introduce the new lesson:

Pre-reading: (7 minutes)
- Ask students to look at the pictures in the book
- Let students work in pairs to answer the questions
- Let each student stand and speak their opinions
- Go around and help them if necessary

While-reading: (20 minutes)
Task 1
- Let students open the book and read silently while teacher reads aloud and correctly
- Ask students to read themselves and write down some information
- Let students work in pairs to do the task1
Task 2
- Let students read all sentences and explain some new words if necessary
- Ask students to read again and stop at the lines that contains these words to guess the meaning
- Let students do the task individually
- Call on some students to answer and explain their answers
- Listen and correct if needed
Task 3
- Let students work in pairs
- Read the passage again and guess where in the passage they can find information, using their knowledge of the passage
- Ask students to do the task individually and then check their answers with a friend
- Call on some students to give and explain their answers
- Give corrective feedback
- Keys
1, Open daily 7-9 p .m
2, Competitive rate for parcels of under 15 kg
3, EMS mail will be delivered in the shortest time possible
4, the money will be sent to your relatives in less than 24 hours

Post-reading: (10 minutes)
- Ask students to close their books and practise discussing the questions
- Let students give opinions
- Go around to check ,help and take note of students typical errors
- Call on some students to talk and give feedback

V. Homework

- Reread the passage and summary the main point (about 75 words)
- Prepare the next lesson

Đồng bộ tài khoản