Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Chia sẻ: Tống Thị Như Quỳnh | Ngày: | 6 giáo án

1
3.848
lượt xem
80
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1

Xin giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home Life cho qúy thầy cô tham khảo. Bộ giáo án được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu các từ liên quan đến cuộc sống gia đình, thảo luận ý tưởng về một gia đình hạnh phúc. Học sinh còn nắm được cách phát âm đúng các âm /s/, /z/; đọc và đoán ý nghĩa của từ mới trong văn bản, hiểu và sử dụng các từ mới sau khi đọc. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 12

UNIT 1: HOME LIFE

 

I. Objectives unit Home life

1. Educational aim:

  • Students should know about International Red Cross

2. Knowledge:

  • General knowledge: Students read and guess the meaning of new words from the con text.
  • Read the passage and complete the tasks of the lesson.
  • Language: Students could understand and use new words after reading
  • New words: Words related to home life

3. Skills:

  • Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension

II. Method unit Home life

  • Integrated, mainly communicative

III. Teaching aids unit Home life

  • Student’s book and pictures, Board, tape, cassetteplayer, chalks, etc.

IV. Procedure unit Home life

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

- Ask students look at the picture and ask some questions

- Let students understand more about, house hold chores and family life, today we learn Unit 1- part A: Reading

 

 

 

Before you read: (7 minutes)

Ask students to work groups to ask and answer about the pictures 

- Hang on the blackboard the table of questions. Ask students to work in pairs looking at the pictures to ask and answer them.

1. Where is the family?

2. What is each member of the family doing?

3. Is the family happy? Why (not) ?

- Introduce the situation of the context

- Read the context once to the class.

- Show students some new words:

+ to be caring

+ to be willing to do st

+ to be close -knit

+ to bemischievous

 

 

- Help students to summary the main ideas of the context .

 *  The first paragraph: the writer says about the parents’ jobs and the people in her family.

 * The second paragraph: The writer says about the activities of her parents every day.

 * The third paragraph: The writer says about her younger brothers and her herself.

 * The writer says about the happiness in her family.

- Ask students to think of their thoughts about a happy family.

- Introduce the situation of the passage

While you read : (23 minutes)

- Ask students to look through the passage and read in silence

- Help students read the passage

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage

+ Task 1: (10’)

- Ask students to work in groups to read the sentences in the task and then choose the sentence A,B or C that is nearest in meaning to the sentence given.

- Read all the sentences which they have chosen loudly to the class

 

Teach some new words: close –knit (a), mischievous (a), .....

 

 

- Ask students to work in groups to do the task.

- Call on some students to read the sentences.

- Common in whole class

+ Task 2: (15’)

- Divide the whole answers class into 6 groups of 8 students.

  1,How busy are the parents in the passage?

  2,How caring is the mother ?

  3,How do the father and the daughter share the household chore ?

 4,What is the daughter attempting to do after secondary school?

 5,Why do the children  feel they are safe and secure in their family ?

- Ask students to read the questions carefully and discuss the answers

- Help students to find the paragraph which contain the information for the answers

- Call the leader of each group to answer the questions

- Ask the whole class to commend

- Feedback and give the correct answers and give point.

After you read : (8 minutes)

- Ask the whole class to discuss about a happy family.

- Call some students to say about their thinking of a happy family

 

Home work: (2 minutes)

- Write about their family or others they know.

- Prepare Part B : Speaking at home

- Open the book

- Listen to the teacher

- Look at the picture and answer

- Listen to the teacher and open the book – Unit 1, part A: reading

 

-  Work in groups to discuss about the pictures

- Work in groups to ask and answer the questions give by the teacher.

- Stand up to answer in front of the class

P1: Thefamily is at home.

P2: The father is playing games with his son and the mother is helping her daughter do homework.

P3: Yes, it is.because they look warm and close –knit.

 

- Look at the book and listen to the teacher

- Listen

- Note down

 - Work in groups and try to repeat the main ideas in each paragraph.

 

 

 

-Practise speaking their ideas freely.

 

 

Listen to the teacher

 

 

 

 

 

 

- Work in groups, read the sentences carefully

- Listen to the teacher and read up the sentences aloud.

 

 

- Note down the new words.

 

 

 

- Read up.

- Work in groups to do the task

 

 

 

 

- Read the passage

- Work in groups to find the sum up of the passage

 

- Present the answers in front of the class

- Commend

 

 

- Note  down the reason of the choice

 

- Work in groups to ask and answer the questions using the information from the passage

 

 

 

 

 

 

- Some students answer the questions in front of the class

 

 

Listen and take notes

- Do the home work and prepare for the next lesson.

 

 

Trên đây là tóm tắt nội dung giáo án Tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Home life, để xem đầy đủ giáo án mời quý thầy cô đăng nhập website elib.vn và tải về máy.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt hơn cho việc soạn bài và giảng dạy thầy cô có thể tham khảo thêm một số bài giảng sau:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh Unit 2 Lớp 12: Cultural diversity  

Đồng bộ tài khoản