Giáo án Tiếng Anh 12 unit 10: Endangered species

Chia sẻ: Trần Thị Thu Thúy | Ngày: | 7 giáo án

0
1.884
lượt xem
88
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 10: Endangered species

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 12 unit 10

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các thầy cô giáo bộ Giáo án Tiếng Anh 12 Endangered species. Giáo án được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nắm được từ vựng và biết cách mô tả một số loài động vật, có thể nói về các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đồng thời giúp các em học cách sử dụng các modal verb, nâng cao kỹ năng đọc quét và lướt, đoán ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Bộ sưu tập này được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn này trong cả nước. Với cách trình bày logic, chúng tôi hi vọng giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 12 unit 10

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 12

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

 

I. Objectives unit Endangered species

1. Educational aim:

 • Students read and guess the meaning of words in contexts.
 • They read and answer questions about the texts.
 • They practice scanning for specific information in the texts.
 • Finding supporting evidence .

2. Knowledge:

 • General knowledge: Ss know some endangered species are plant and animal species
 • Language: Common knowledge of environment,…
 • New words: Words related to the topic (endangered animals,plants....)

3. Skills:

 • Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.

II. Method unit Endangered species

 • Integrated, mainly communicative.

III. Teaching aids unit Endangered species

 • Picture, board, chalks, textbook, handouts,…

IV. Procedure unit Endangered species

 • Warm-up: (5 minutes)
 •  Aims: to introduce the topic of the lesson and to raise students' interest.
 • T hang out some pictures in and asks Ss to answer the questions.

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

 

Aims: to introduce the topic of the lesson and to raise students' interest.

- T hang out some pictures in and asks Ss to answer the questions.

1. what do you see in the pictures?

2. Which of them are in danger of becoming extinct?

 

Before you read : (7 minutes)

- Ask students (to work in pairs) to open their books, look at the pictures, and do the tasks that follow.

+ which of the animals and insects below can be found in VietNam?

+Which of them are in danger of becoming extinct?

- Ask them to work in 3 minutes,

- Teacher moves round to help if necessary.

 - Ask some pairs to report .

 - Give some remark if necessary

Pre-teaching vocabulary:

To Endanger: (v)

Destructio(n)

Drainage(n):

Deforestration,urbanization

While you read : (23 minutes)

- Ask students to look through the passage and read in silence

-  Help students read the passage

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage

Task 1 : (3 minutes)

- Ask students to read through the text once to find out some new words, guess the main idea.

- Explain new words (give the Vietnamese equivalents),.

- Ask students to work individually in 5 minutes to do this task.

- Guide students to read through the passage , then focus on only the sentences surrounding the suggested words to do the task effectively.

- Give students some more words that may be new/ unfamiliar to them.

- Guide the students to read the word in chorus and individually.

-Give correct answers

 

Task 2: (4 minutes)

- Ask students to read the passage again and choose A,B,C,D to complete the following sentencesabout the reading passage

- Ask them to work individually to do the task and give the evidence to prove the keys.

- Move round to make sure that all students are working and to help them if necessary.

- Ask some students to report  and give feedback.

 

Task 3: (6 minutes)

- Ask students to read the passage again then work in pairs to find evidence in the passage to support these statements

- Walk round the class to give help if necessary.

- Give suggested words, phrases or useful suggestions.

- Correct the students’ work.

 

 

After you read : (8 minutes)

- Ask students to work in group to scan the text again.

- Ask them to work in  small groups of three or four to summarise the reading passage by writing one sentence for each paragraph.

- Encourage them to summarise the reading passage.

- Ask one or two pairs to report.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home work: (2 minutes)

 - Ask Ss to do exercises at paage 65-68 in the students’workbook.

- work in pair to answer the questions         1.tortoise,rhinoceos,monkey, elephant,leopard,,parrot

2.elephant,leopard, rhinoceos are in danger

necessary

 

 

+tortoise, rhinoceros,elephant, monkey,mosquito.

+rhinoceros,leopard, elephant

 

 

 

 

 

 

- Write down the meaning of some newwords

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Read through the text find the new words, try to guess the meanings of those words in contexts:

- Work individually to read the text and do task 1

1.C

2.D

3.A

4.B

 

 

 

-  Listen to the teacher

- Write down the correct answers

 

 

 

- Read through the text find the new words,

- Work in pair to answer the questions

1.D

2.B

3.A

4.A

5.D       

 

 

 

 

 

- Read through the text find the new words,

- Work in pair to give evidence in the passage to support these statements.

1.The first sentence of the second passage.

2.The third passage.

3.The fourth .

 

 

- Work in group to summarise the reading passage.

1.Over 24 thousand plant and animal species all over the world are classified as endangered.

2.The main causes of extinction or endangerment are habitant destruction ,commercial exploitation and population.

3.Biodiversity is important for humans as it provides food ,clean air,water,fertile soil and other products.

4.Different efforts have been made to conser endangered species.

5.The task of conservation should be shared by international organization,govermental agencies ,industry and individuals.

- Do homework

 

 

Qúy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và download nội dung các giáo án trong BST giáo án Endangered species về máy để tiện cho việc tham khảo.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản