Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 5 giáo án

0
1.087
lượt xem
103
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án Tiếng Anh 12 Women in the society cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các giáo án được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài học. Các từ vựng được cung cấp sẽ giúp học sinh hiểu được vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, biết cách mô tả một biểu đồ. Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn sử dụng mệnh đề động từ, tìm hiểu các từ vựng liên quan, học cách đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh. Chúng tôi hi vọng bộ giáo này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 12

UNIT 15: WOMEN IN THE SOCIETY

 

I. Objectives unit Women in the society

1. Educational aim:

 • Students read passage comprehension about role of women in society
 • Students know how to use the new words through asking and answering

2. Knowledge:

 • General knowledge: Through this unit, students know the role of women in society
 • New words: Words related to the topic( society, women....)

3. Skills:

 • Guessing meaning from context
 • Summarizing main idea
 • Passage comprehension

II. Method unit Women in the society

 • Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids unit Women in the society

 • Real objects, pictures, English textbook 12, hand-outs

IV. Procedures unit Women in the society

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (4 minutes)

- Ask students to list out the jobs that men and women often do in one minute

-Let students work in pairs

-Ask students  questions

Did women do these jobs in the old days? why?

_Lead in: Today, we’ll study a new lesson Unit 15- part A :Reading

Pre-reading: (7 minutes)

-ask students kook at the pictures and say what kind of work is mentioned in each picture and answer the questions that follow

- Let students sit in pairs or in groups and put the four most suitable places from the box under each heading

- Give suggestions

- Walk round the class and offers ideas and comments when students need help

- Conduct the correction and give the meaning of some words

 

While-reading: (20 minutes)

- Make the class read the small talks, to scan the details and do the tasks

Task 1 : Read through the context and give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases.

- Firsly, ask students to study individually then in pairs

- Walks around the class, offer ideas and comments when students need help

- Give suggestions

 

 

Task 2

- Work in pairs, read the small talks again and choose the best option to answer the following questions

- Introduce the aim of Task 2

- Ask students to read the small talks again to find the suitable choice

- Ask students to work individually then work in pairs

- Walk round the class and comments when students need

Task 3 : Read through the context and decide which of the headings below suit for  paragraph

A .Women’s Intellectual Ability

B .The Age of Enlightenment

C . women’s Rights

D . Women’s Role in education

- Ask students to read the small talks again to choose the best title for the passage

- Ask students to work with a partner

- Walks arround the class to help students whenever they need

 

Post-reading: (12 minutes)

- Let students work in groups to summarise the reading passage by writing One sentence for each paragraph

 

 

- Has students work in groups and answer the questions

- Walk around the class, listen to student’s discussions and offer suggestions when necessary

- Give comments

- Ask students to tell the content of the small talks

- Ask to tell themselves

 

Homework : (2 minutes)

-Do reading text in workbook

-Prepare the next lesson

 • Listen to the teacher and list the jobs that men and women do
 • Answer the question

 

 

- Do the tasks

- Give answers

-The answer is various

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Do the tasks

- Give answers

1,nền văn minh nhân loại 2,sinh con

3,sự tham gia

4,thừa kế, khai sáng

5,những niền tin sâu vào tiềm thức

6,việc chăm sóc gia đình

7,năng lực, trí tuệ

8, cơ hội việc làm

 

 

 

- Read all questions

- Read the small talks again to scan information

- Work in pairs

- Give  answers

1C 2D 3C 4B 5A

 

 

 

 

 

- Work in groups

Key: C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Have discussion then present ideas in front of the class

- Present the content of the small talks again

- Keys:

Paraghraph1 :women in the old societies

Paraghraph2 :The struggle for women’s rights

Paraghraph3:the statue of women in society todays

 

-Listen to the teacher and take note

 

 

Qúy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và download nội dung các giáo án trong BST giáo án Women in the society về máy để tiện cho việc tham khảo.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản