Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 5 giáo án

0
1.064
lượt xem
100
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các giáo án được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài học. Các từ vựng được cung cấp sẽ giúp học sinh hiểu được vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, biết cách mô tả một biểu đồ. Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn sử dụng mệnh đề động từ, tìm hiểu các từ vựng liên quan, học cách đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh. Chúng tôi hi vọng bộ giáo này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

I. Objectives unit Women in the society

1. Educational aim:
- Students read passage comprehension about role of women in society
- Students know how to use the new words through asking and answering
2. Knowledge:
- General knowledge: Through this unit, students know the role of women in society
- New words: Words related to the topic( society, women....)
3. Skills:
- Guessing meaning from context
- Summarizing main idea
- Passage comprehension

II. Method unit Women in the society

Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids unit Women in the society

Real objects, pictures, English textbook 12, hand-outs

IV. Procedures unit Women in the society

Warm-up: (4 minutes)
- Ask students to list out the jobs that men and women often do in one minute
- Let students work in pairs
- Ask students questions: Did women do these jobs in the old days? why?
- Lead in: Today, we’ll study a new lesson Unit 15- part A :Reading

Pre-reading: (7 minutes)
- Ask students kook at the pictures and say what kind of work is mentioned in each picture and answer the questions that follow
- Let students sit in pairs or in groups and put the four most suitable places from the box under each heading
- Give suggestions
- Walk round the class and offers ideas and comments when students need help
- Conduct the correction and give the meaning of some words

While-reading: (20 minutes)
- Make the class read the small talks, to scan the details and do the tasks
* Task 1 : Read through the context and give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases.
- Firsly, ask students to study individually then in pairs
- Walks around the class, offer ideas and comments when students need help
- Give suggestions
* Task 2
- Work in pairs, read the small talks again and choose the best option to answer the following questions
- Introduce the aim of Task 2
- Ask students to read the small talks again to find the suitable choice
- Ask students to work individually then work in pairs
- Walk round the class and comments when students need
* Task 3 : Read through the context and decide which of the headings below suit for paragraph
A. Women’s Intellectual Ability
B. The Age of Enlightenment
C. Women’s Rights
D. Women’s Role in education
- Ask students to read the small talks again to choose the best title for the passage
- Ask students to work with a partner
- Walks arround the class to help students whenever they need

Post-reading: (12 minutes)
- Let students work in groups to summarise the reading passage by writing One sentence for each paragraph
- Has students work in groups and answer the questions
- Walk around the class, listen to student’s discussions and offer suggestions when necessary
- Give comments
- Ask students to tell the content of the small talks
- Ask to tell themselves

V. Homework

- Do reading text in workbook
- Prepare the next lesson

Đồng bộ tài khoản