Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Chia sẻ: Trần Minh Khải | Ngày: | 6 giáo án

0
1.696
lượt xem
55
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4

Giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 12 School Education System mới nhất và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Các giáo án soạn chi tiết thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh hiểu được hệ thống giáo dục trường học ở Anh, các từ mới liên quan đến hệ thống giáo dục trung học. Qua đó thảo luận về hệ thống giáo dục trong nước. Mời qúy thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 12

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 

I. Objectives unit school education system

1. Educational aim: Students should know school education system in England
2. Knowledge:

 • General knowledge: Students know about school education system
 • Language: Sentences and expression for describing school education system
 • New words: Words related to school education system

3. Skills:

 • Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension

II. Method Unit School Education System

 • Integrated, mainly communicative

III. Teaching Aids Unit School Education System

 • Board, tape, cassetteplayer, chalks, textbook and notebook

IV. Procedure Unit School Education System

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

-

-

-

-

 

Before you read : (7 minutes)

- Ask students to read the facts below and decide whether the statements about schools in Vietnam are true (T) or false (F). Then compare their results with their partners’.

Facts about schools

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.

3. The school year generally begins in September and ends in late May.

4. The students do not have any examinations when they finish secondary school.

5. A school year consists of two terms.

 

While you read : (23 minutes)

- Ask students to look through the passage and read in silence

- Help students read the passage

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage

Task 1 : (3 minutes)

   Find words or phrases in the reading passage which have the  following meanings.- Let students work individual or in groups

- Help students if necessary

Keys:

 1. state schools
 2. primary education
 3. secondary education
 4. compulsory
 5. General Certificate of Secondary Education (GCSE)
 6. Curriculum

Task 2: (4 minutes)

- Ask students to answer the following questions

- Ask students look through the passages then try to answer the questions in right way

- Let them work in pairs

- Help students if necessary

(the answers in the passage)

Walk round the classroom and correct mistakes

Keys:

1. from the age of 5

2. 3 terms

3. the state school and the ‘independent’ or ‘public’ school systems

4. yes

5. There are 3 core subjects (English, Maths  and Science)

6. When Ss finish the secondary school, they can take an examination called the General Certificate of Secondary Education

 

After you read : (8 minutes)

Ask Ss to work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends and your teacher to do to help you learn that subject more effectively.

 

 

 

Home work: (2 minutes)

- Ask students to do Reading exercise of Unit 1 in workbook and prepare Part B : Speaking at home

- Open the book

- Listen to the teacher

- Answer the questions

 

 

- Listen to the teacher and open the book – Unit 1, part A: reading

 

 

- Look at the book, listen to the teacher and work in pairs to decide whether the statements about schools in Vietnam are true (T) or false (F). Then compare their results with their partners’.

1. T      

2. F  

3. T  

4. F

5. T

 

- Listen to the teacher then read the passages

- Ask some new words if necessary

 

 

- Keep the book open

- Listen to the teacher then do task 1

- Ask the teacher if necessary

- work individual or in group

- Write down in the notebook

 

 

 

 

 

 

 

- Listen to the teacher

- Try to answer the questions

- Practice with a partner then write them down in the note books

- Ask the teacher if necessary

- Listen to the teacher and make a brief note about school education system in England

 

- Listen to the teacher

- Try to talk about school education system in England

- The students who are called to stand up to talk loudly are intelligent ones

 

 

 

 

 

 

 

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends and your teacher to do to help you learn that subject more effectively.

 

 

- Listen to the teacher and write down homework

 

 

Trên đây là một phần nội dung của giáo án bài Tiếng Anh Unit 4 Lớp 12 School Education System để xem hết nội dung của giáo án và các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo: Giáo án Tiếng Anh 12 unit 5: Higher education  

Đồng bộ tài khoản