Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13: Activities and the seasons

Chia sẻ: Trần Minh Khải | Ngày: | 10 giáo án

0
3.681
lượt xem
299
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13: Activities and the seasons

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13

Được tuyển chọn từ những giáo án hay của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong cả nước, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13: Activities and the seasons. Các kiến thức được trình bày logic giúp các em học sinh hiểu được kiến thức từ cơ bản đến phức tạp, có thể nói chuyện về thời tiết và mùa yêu thích; biết cách đặt câu hỏi với "Wh" và hỏi những người khác về mùa bằng cấu trúc câu "What is the weather like?". Qua bài học này, các em còn được thực hành thêm các câu hỏi về tần số, thì hiện tại, từ vựng về thể thao, mùa và thời tiết trong năm. Thư viện eLib rất mong bộ sưu tập này sẽ hữu ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 6 unit 13

I. Objectives unit Activities and the seasons

- Knowledge:Students can talk about the seasons and the weather.
- Language skills: focus on speaking skill.
- Education:it’s necessary to know some knowledge about geography.

II. Preparation unit Activities and the seasons

- Teacher:Pictures, textbook,CD player/cassette,teaching aids.
- Student: book,learning aids

III. Procedures unit Activities and the seasons

1. Warm-up:*Jumbled words
- Write numbers whose letters are in disorder.
- Divide the class into two teams.
- Ask students from each team to go to the board and write the correct words .

2. Presentation:*Elicit vocabulary
- Situation
- Picture
- Situation
- Visual
- Situation
- Situation
- //
*Ordering
- Write new words which are in wrong orders on the board.
- Get students to listen to the tape then put the statements in the correct orders by numbering.

3. Practice:*Presentation text
- Ask students to read the sentences in A1 on page 134 to isolate the model senetences:
+ What’s the weather like in the summer?
* Word cue drill
- Run through the cues.
- Hold up the first cues and say the model sentences.
- What’s the weather like in the summer?
- It’s hot in the summer.
- Do the same for the second cue.
- Correct their mistakes.

IV. Consolidation unit Activities and the seasons

* Substitution Boxes
- Put students into four groups ( one for each eason) an each group makes a poster.
- Example:
- In the spring
+The afternoon is warm but the evening is cool.
+ The rice is green.
+ The trees are beautiful.
- Ask students to learn seasons vocabulary and how to talk about the weather.

V. Homework

- Seasons vocabulary.
- What’s the weather like ? It’s ...................
- Unit 13: Activities And The Seasons - The Weather And Seasons - Lesson 2: A3

Đồng bộ tài khoản