Giáo án Tiếng Anh 6 unit 16: Man and the enviroment

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thiên Phú | Ngày: | 10 giáo án

0
1.431
lượt xem
80
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 6 unit 16: Man and the enviroment

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 6 unit 16

Mời các quý thầy cô tham khảo những giáo án hay của giáo viên các trường phổ thông trong cả nước qua bộ Giáo án Tiếng Anh 6 unit 16: Man and the enviroment. Với cách trình bày chính xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được một số từ vựng về chủ đề động vật, chăm sóc và bảo vệ môi trường sống; củng cố những kiến thức về nông nghiệp, biết thêm về môi trường và cách bảo vệ môi trường khỏi những tác hại do con người gây ra. Bài học này còn giúp các em làm quen với một số tính từ chỉ định lượng: A lot of, A little, A few, Some..., Hy vọng, giáo án này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo trong việc mang đến một bài giảng hay, chất lượng cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 6 unit 16

A/ The aims and objectives unit Man and the enviroment

1- The aims: By the end of the lesson, students will be able to use countable and uncountable quantifiers :some, a lot of, a little , a few to talk about food
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : a few, alittle...
* Grammar:
- How much rice is there ? There is a lot of / a little rice
- How many eggs are there ? There are a lot of / some / a few eggs.
b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading.

B/ Preparations unit Man and the enviroment

1/ Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , radio, poster, ....
2/Students: Text-books, notebooks, exercise books...

C/ Procedures unit Man and the enviroment

I/ Organization: (1')
- Greeting
- Checking attendance

II/ Warm-up: (4')
- Use the methods jumbled words, Ss : do as directed
* Jumble words
toespota = potatoes gegs = eggs
werflos = flowers icer = rice
motatoes = tomatoes nonios

III/ New lesson(37')
*/ Pre-listening( 12')
- Use the picture to introduce the context
- Give some questions
- Ss: look at the pictures and answer.
- Write the questions and the answers on the board.
- Explain and give structures
- Ss: listen and copy.
- Let Ss look at the pictures of A 3 on page 167 and do the matching while listening.
- Ss: work individually.
- T: give correct answers.
*/ While – listening (15')
Ask Sts to listen and write the letter of the picture under the right heading
* Tapescript :
1. There are a lot of vegetables.
2. There are some flowers.
3. There are a few tomatoes.
4. There are a lot of potatoes.
5. There are a few onions .
6. There is a little rice.
Give feedback
*/ Post – listening (10')
Ask Sts to desribe each picture , using a lot of , lots of , many , much , some , a few , a little …………and then dictation .
*/ Hold a game : Chain game

D/ Consolidation unit Man and the enviroment

- T: review the main points.
- Ss: listen and remember.

E/ Homework

- Ask Sts to study vocab + exercises in the exercie book
- Make sentences with each quantifier .

Đồng bộ tài khoản