Giáo án Tiếng Anh 6 unit 3: At home

Chia sẻ: Trần Thị Thu Thúy | Ngày: | 10 giáo án

0
1.800
lượt xem
125
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 6 unit 3: At home

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 6 unit 3: At home

Xin giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 6 unit 3: At home cho quý thầy cô tham khảo. Bộ giáo án được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu đại từ sở hữu “my, your, her, his” và câu hỏi “Who’s this/that?” để nói về các thành viên trong gia đình. Qua bộ sưu tập này, giáo viên còn giúp các em biết thêm các từ vựng về nội thất, đồ dùng trong gia đình và cách phát âm danh từ số nhiều. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 6 unit 3: At home

I. Objectives unit At home

- By the end of the lesson, sts will be able to practise asking and answering with “Wh” questions with “this, that, these, those” and living room vocab to talk about things in the house.
- Teaching method: T- wc, individual work, group/pair work.

II. Preparations unit At home

Teaching aids: English 6 textbook, picture 4, poster , cassette

III. Procedures unit At home

1. Organization:
2. Oral test: Correct ex 1, 3 (P.14)
3. New lesson:

3.1. Warm up
- T. asks sts some questions.

3.2. Presentation
* Pre-teach vocab
- Elicit from Sts.
- Help Sts pronounce these words
* Check vocab
- Slap the board
- T. gives instruction.
- Ask Sts to go to the board to slap the board in two groups.
- Praise the winner.
* Presentation text: A2
- Get sts to repeat “Wh” questions with “this, that…” about the names of things.
* What’s this/ that?
- It’s a table/ chair.
* What are these/ those?
They’re tables/ chairs.
=> When are they used?
* Note:
a-> an ( before u,e,o,a,i)

3.3. Practice
- T. asks sts to use the pictures in A2 (P. 31) to practise asking and answering.
- T models:
S1: What is this?
S2: It’s a pen.
S1: What are these?
S2: They are pens.

IV. Consolidation unit At home

- Ask Sts to play a game
- Nought and crosses

V. Homework

- Learn by heart the new words.
- Practice asking and answeringwith “Wh-Qs” with your friends.
- Do ex. 1,2 (p.17, 18)
- Prepare the new lesson : A3,4.

Đồng bộ tài khoản