Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thiên Phú | Ngày: | 12 giáo án

0
5.053
lượt xem
186
download
Xem 12 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các Giáo án tiếng Anh lớp 7 được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được cách hỏi về thông tin cá nhân của của người khác, tìm hiểu về khoảng cách, phương tiện giao thông; có thể tự giới thiệu và chào hỏi lịch sự, biết sử dụng câu hỏi "How far...?", "How...?" để nói về khoảng cách và các phương tiện giao thông. Chúng tôi hi vọng bộ Giáo án tiếng Anh lớp 7 này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1

Giáo án điện tử tiếng Anh 7

I. The aims unit Back to school

After the lesson, students will review the greetings and introduce themselves . They will practice 4 skills : Listening, speaking, reading and writing.

II. Language content unit Back to school

1. Vocabulary:
- Nice to meet you . – Just fine/ not bad
- How is everything? - Pretty good./ so am I.
2. Grammar: The present simple tense.

III. Procedure unit Back to school

1. Warm up :
- Greetings.
- Have Ss play a game called slap the board.
T reads the questions => Ss slap the answers .
a. What’s your name?
b. How are you today?
c. What class are you in?
d. Goodbye.
e. Are you a new student?
- Demonstrate the group which wins the game.

2. New activities :
a) Listen. Then practice with a partner.
- Introduce some situations:
+ Nice to see/ meet you .
+ Nice to see / meet you again.
+ So am I.
- Have Ss look at the books and listen to the tape.
- Ask Ss to read in pairs.
- Call on some pairs to roleplay the dialogue in front of the class.
- Correct the mistake.
- Ask Ss to look at the asnwers then work in pairs.
- Call on some pairs to ask and asnwer the questions in front of the class.
- Correct then give the correct answers.
b) Listen. Then practice with a partner.
- Ask Ss to look at the picture in part 3 and introduce the picture.
- Have Ss work in pairs .
- Call on some pairs to practice in front of the class.
- Correct their pronunciation .
c) Listen. Complete the dialogues.
- Ask Ss to complete the dialogues in part 4
- Explain some new phrases:
+ How is everything ?
+ Just fine.
+ Pretty good .
- Have Ss complete the dialogues.
- Ask Ss to exchange the results with their partners.
- Call on some Ss to give their answers in front of the class.
- Correct and give the correct answers .
+ How are you?
+ Pretty good.
+ How about you ?
+ Not bad.
+ Me too.
+ How is everything?
+ Ok. How are you today?
+Just fine.
+ So am I.
- Have Ss roleplay the completed dialogues in pairs.
- Call on some pairs to read the dialogues in front of the class.
- Correct their pronunciation.
d) Ask Ss to look at 4 pictures in part 5.
- Ask Ss about the people in these pictures .
Who are they?
What are they doing ?
- Ask Ss to listen to the tape then write the letters of the dialogues in the order they hear .
- Play the tape for Ss.
- Call on some Ss to give the answers .
- Play the tape again and ask them to check their answers .
- Correct and give correct answers .
1-C
2-B
3-D
4-A
- Ask Ss to base on the picture and make the dialogues.
- Call on some pairs to practice in front of the class.
- Correct the mistakes if necessary.

IV. Consolidation unit Back to school

- Have Ss work in pairs making a dialogue.
- Call on some pairs to practice in front of the class.
- Remark.

V. Homework

- Learn by heart new words by writing 3 lines for each word.
- Complete the dialogue in part 4 in exercise book. Do exercise 1,2 in workbook.
- Prepare part A2.

Trên đây là nội dung trích dẫn từ giáo án Tiếng Anh Unit 1 Lớp 7 Back to school. Để xem đầy đủ giáo án mời quý thầy cô đăng nhập website tailieu.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, mời quý thầy cô tham khảo thêm một số bài giảng liên quan đến giáo án:

Giáo án cho bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Đồng bộ tài khoản