Giáo án Tiếng Anh 7 unit 10: Health and hygiene

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 10 giáo án

0
2.174
lượt xem
125
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 10: Health and hygiene

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 10

Đến với Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 7 unit 10: Health and hygiene sẽ giúp quý thầy cô tham khảo và biên soạn những bài dạy tốt nhất cho học sinh. Bộ sưu tập được chọn lọc, tổng hợp từ các giáo viên đang giảng dạy của các trường phổ thông trong cả nước. Nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em nắm được từ vựng và cách nói về các thói quen vệ sinh cá nhân, các vấn đề liên quan đến nha sĩ và răng. Đồng thời, giúp các em có thể sử dụng các cụm từ và cấu trúc để nói về việc vệ sinh cá nhân, làm quen với cấu trúc thì hiện tại đơn và câu hỏi bắt đầu với "Wh". Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 10

I. Objectives unit Health and hygiene

After the lesson , Ss will be able to tell about a visit to the dentist . They will be used to asking and answering about this topic .
Ss get:
1. Vocabulary :
- Dentist - To fill - Appointment - To hate
- Drill - To hurt - Cavity - Scared
- Toothache
2.Grammar :
- The simple present and past tense
- What’s the matter ? = What’s wrong ?
Practice communicative skills in pair .
Educate Ss to keep the teeth and mouth clean.

II. Preparation unit Health and hygiene

Textbook, tape, cassette.

III. Teaching process unit Health and hygiene

1. Class organization:
2. Oral test: Ss work in pair to ask and answer about the daily activities.
3. New lesson:

A. Warm up :
- Greetings .
- Have Ss play a game : Hangman
Matter , Worry , tooth , Feel
- Remark .

B. New lesson :
Listen.Then practice with a partner.
* Presentation
- Ask Ss some questions such as :
+ What will you do if you have a tooth ache?
+ When you go to the dentist , what will the dentist do ?
- Ask Ss to look at the picture and answer the question : What’s the matter with Minh , the boy in the picture ?
- Introduce the lesson: We are going to listen to a conversation between Hoa and Minh ,Hoa is telling Minh how she had her cavity filled last week, then explain some new words to Ss .
+ Toothache ( n )
+ Dentist ( n ) :
+ An appointment ( n ) :
+ Scared ( adj ) :
+ Cavity ( n ) :
+ To fill ( v ) :
+ To hate ( v ) = to dislike ( v )
+ To hurt ( v ) :
+ Drill ( n ) :
- Have Ss read new words in chorus and individually .
* Checking technique : Slap the board .
- Ask Ss to listen to the tape and answer the questions :
+ What is Minh going to do at 10:30 ?
+ What happened to Hoa last week ?
+ How did the doctor help Hoa ?
- Play the tape for Ss .
- Play the tape again and ask Ss to read after the tape .
- Ask Ss to answer the questions above .
- Correct and give the correct answers .
- Have Ss work in pairs reading the dialogue .
- Call on some pairs to read the dialogue in front of the class .
- Correct their pronunciation .
* Practice
- Ask Ss to read the dialogue again and find out the answers for the questions .
- Have Ss work in pairs asking and answering the questions .
- Have Ss play a game : Lucky numbers
1. What is wrong with Minh?
2. Does Minh like going to the dentist?
How do you know?
3. LN
4. Why did Hoa go to the dentist last week?
5. What did the dentist do?
6. LN
7. What did you do the last time you had a bad toothache?
8. Are you scared of seeing the dentist?
9. LN
10. How does Minh feel after talking with Hoa ?
- Ask Ss to write the answers in the notebooks .
1. He has a toothache.
2. No ,he doesn,t .The loudness of the drill scares him.
3. Because she had a toothache.
4. She filled the cavity in her teeth.
5. Ss, opinions.
6. He feels less scared.
* Production
- Have Ss play a game : Find someone who?
EX: S1: Do you have a toothache ?
S2: Yes / No
S1: Do you like going to the dentist ?
- Remark .

IV. Consolidation unit Health and hygiene

Repeat the structure: what is wrong ?/what is the matter?

V. Homework

- Learn by heart new words .
- Do exercise B1 at page 63 in workbook .
- Prepare part B2,3 .

Đồng bộ tài khoản