Giáo án Tiếng Anh 7 unit 12: Let’s eat

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 10 giáo án

0
3.062
lượt xem
181
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 12: Let’s eat

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 12

Hàng đêm thầy cô giáo phải thức khuya soạn từng trang giáo án. Để giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 7 unit 12: Let’s eat. Nội dung của các giáo án trong bộ sưu tập được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu được về các loại thực phẩm, loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe? Học sinh cũng có thể biết làm thế nào để chuẩn bị các bữa ăn và cách chế biến thực phẩm. Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn nói về tác hại của một số loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, thảo luận và đưa ra những biện pháp bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp việc soạn bài của các quý thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 12

I. The aims unit Let’s eat

By the end of the lesson , Ss will be able to understand the details and practice food vocabulary .

II. Language content unit Let’s eat

1.Vocabulary :
- Spinach - Durian
- cucumber - Papaya
- Pineapple - Ripe
-To smell
2.Grammar :
- The simple present tense .
- The structure : I’d like…….
So do I / I do , too Neither do I / I don’t , either .

III. Technique unit Let’s eat

Explanation , using pictures , pairwork , groupwork .

IV. Teaching aids unit Let’s eat

Textbook , tape , cassette , pictures .

V. Procedure unit Let’s eat

1. Warm up :
- Greetings .
- Have Ss play a game : Kim’s game .
( Use the pictures or words written on the board of : fish , chicken , beef , milk , bananas, apples , carrots , oranges )
- Call the students to go to the board and write again .
- Remark and lead in the new lesson .
2. New activities :
- Ask Ss some questions such as :
+ Do you usually go to the market ?
+ Who do you often go to the market with ?
+ What do you often see / buy at the market ?
………………..
- Introduce the situation of the lesson to Ss and ask Ss to guess what Hoa and her aunt bought at the market .
- Have Ss look at the pictures and listen to the tape .
- Ask Ss to look at the book and read after the tape .
- Explain some new words and structures to Ss .
+ Spinach ( n ) : Rau chân vịt
+ Cucumber ( n ) : Dưa chuột
+ Papaya ( n ) : Đu đủ
+ Pineapple ( n ) : Quả dứa
+ Durian ( n ) : Quả sầu riêng
+ Ripe ( adj ) : chín
+ To smell ( v ) : ngửi thấy / có mùi
Structures :
+ I like spinach and cucumbers .
→ So do I / I do , too.
+ I don’t like pork .
→ Neither do I ./ I don’t , either .
• Have Ss play a game : What and where .
- Ask Ss to read the dialogues in pairs .
- Call on some pairs to practice reading in front of the class .
- Correct their pronunciation .
- Ask Ss to read the dialogues again to find out the answer in the book .
- Have Ss play a game : Lucky numbers
1) What did Hoa and her aunt buy at the market?
2) LN.
3) Does Hoa like pork? How about her aunt?
4) LN.
5) What meat would they like for dinner?
6) What are the favorite vegetables of Hoa’s aunt?
7) LN
8) What fruit did they buy?
9) Why didn’t they buy a papaya ?
10) LN
- Demonstrate the group which wins the game .
- Ask Ss to write the answer in the notebook

VI. Consolidation unit Let’s eat

- Have Ss talk about the food they like and dislike .
- Ask Ss to work in group of four making real conversations about shopping .
- Call on some groups to practice in front of the class .
- Remark and give marks .

VII. Homework

- Learn by heart new words by writing 3 lines for each .
- Do exercise 1 at page 74 in workbook .
Prepare part 2 .

Đồng bộ tài khoản