Giáo án Tiếng Anh 7 unit 15: Going out

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 9 giáo án

0
1.998
lượt xem
81
download
Xem 9 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 15: Going out

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 15

Thư viện eLib đã tổng hợp nhiều giáo án thành Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 7 unit 15: Going out giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn. Với nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, giúp các em thực hành nói về lối sống ở thành phố và vùng nông thôn, thảo luận theo chủ đề bài học đưa ra. Bài học này còn giúp các em làm quen với các từ mới về các thành phố và vùng nông thôn, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nói chuyện về các trò chơi video để biết tác hại của nó. Bên cạnh đó, giáo viên hướng dẫn các em học cấu trúc "Don’t + V.inf", thực hành về cách sử dụng thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 15

I/ Objectives unit Going out

By the end of the lesson, the student will be able to hold the advice about the video games.

II/ Language contents unit Going out

1, Vocabulary: amusement center, video games,addictive, arcade.
2, Structures: Don’t + V.inf

III/ Teaching aids unit Going out

- Make a plan.
- Prepare a book, a tape, a cassette player and some pictures of video games.

IV/ Teaching produces unit Going out

1, Warm up

- Hold the class to play a game: Networks by telling the names of the entertainment.
- Ask students to look at the picture and ask: What do you see in the picture?
- Amusement Center
- Are there any amusement centers in your town?
- Do you often go to an amusement center? ( If yes )
- What do you usually do there?

2, Presentation.
- Now you listen to the conversation between Lan and Nam. Nam is going to the amusement center, you listen to it and tell me what he will do there.
- Have students guess what Nam will do there.
- Play the tape, and ask students to listen carefully and read swiftly while listening.
- Explain the words that students don’t know the mean.
+ Video games: Trò chơi điện tử
+ Addictive: Gây nghiện.
+ Arcade: Khu vui chơi có mái vòm
- Have students practice this dialogue by reading with a partner.
- Call some students on and ask them to make a dialogue in front of the class.
- Listen to them carefully and correct their mistakes.
3, Practice.
- Ask them to read again this dialogue and make questions for them:
+ Where is Nam going?
+ What is he going to do?
+ How often does he go?
+ Does he spent a lot of money?
+ Why must he be careful?
+ What will he do later?
* Video games can be addictive if you play too much.
- Don’t spend too much of your time in the arcade.(This is a advice for you)
- Ask students to practice in small groups by making the questions and answering them.
- Listen and correct their mistakes if they have.

V/ Production unit Going out

- Can video games be harmful?
- Yes, video games can be harmful and addictive if you play too much. But video games help you relax after hard working day.
- Now you work in groups listing the bad effects caused by video games.
- Go around the class and help the groups if they need.
- Can give some words to help the students :
- Do harm to eyes: Làm hại mắt
- Backache: Đau lưng
- Waste time and money: Lãng phí.....
- Learn worse: học hành sa sút
* Talk about you:
- Do you often play video games?
- Where do you usually play video games?
- When do you play it?
- Do you play too much? Why not?
- Ask them talk about yourself.
* Give an advice
- Don’t play video games too much.
- Don’t worry. I won’t.

VI/ Homework

- Learn by heart the advises and respondent.
- Write 5 advises for you: need do and needn’t do in your free time.
- Rewrite the answers into your notebooks.

Đồng bộ tài khoản