Giáo án Tiếng Anh 7 unit 16: People and places

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 7 giáo án

0
1.742
lượt xem
62
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 16: People and places

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 16

BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 16: People and places của Thư viện eLib rất chi tiết, rõ ràng giúp quý thầy cô giáo tiết kiệm thời gian khi soạn bài. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp các em học sinh hiểu được nội dung về cách sử dụng “Prefer, like, favorite” để nói về những người nổi tiếng, những nền văn hóa - nghệ thuật của các quốc gia ở Châu Á và Châu Âu. Qua bài học, các em sẽ có thêm vốn từ vựng liên quan đế chủ đề bài học đồng thời nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 16

I. Objectives unit People and places

Ss learn about the topic : famous places in Asia and South east Asia ;know the capital names of 7 countries in South east Asia.
Practice skills practicing the dialogue in pair .
Educate Ss to be keen on learning about the countries in the world.

II. Preparation unit People and places

Textbook, tape, cassette .

III. Teaching process unit People and places

1. Class organization:
2. Oral test: Talk about what you did last night.
3. New lesson
A. Warm up
B. New lesson

A1. Listen .Then practice with a partner.
* Presentation
- Aks Ss: Among the countries in the game ,which are in Asia?
- Ask Ss to look at the post card P154 and explain : greeting from Bangkok!
- Ask : where is Bangkok? what do you know about Thailand? .Besides Thailand ,which countries and their capitals in south east Asia do you know?
- Introduction: you are going to read a conversation between Hoa and Ba .Ba tells Hoa about his uncle(Mr Nghia-a pilot)and the places Mr Nghia visited.
- New words:
Country fly(v)
Bangkok Thailand region(n)
Hongkong China occasionally(adv)
Kuala Lumpur Malaysia
Phnompenh Cambodia
Vientiane Laos
Yangon Myanma
Jakarta Indonesia
- Turn on the tape
- Ask Ss to read the dialogue silently then read in front of the class.
* Practice
+ Match the half- sentences:
- Ask Ss to work individually then compare the answers with your friends,.
- Correct:aD, bF, cB, dC, eA, fE.
* Production

A2. Complete the table .Use the names of the countries in the box.
- Ask Ss to complete the table in group .
- Ask Ss to work in pair as the modelP 155 in textbook:
S1: Where does Ba,s unclefly to ?
S2: He usually /Sometimes/occasionally flies to...
S1: Where is that?
S2: It is in ......

IV. Consolidation unit People and places

Pelmanism: capital-country.

V. Homework

A1, 2 P99, 100 in work book.

Đồng bộ tài khoản