Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 5: Work and play

Chia sẻ: Lê Thị Phương Anh | Ngày: | 7 giáo án

0
1.679
lượt xem
73
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 5: Work and play

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 5

Đến với Thư viện eLib, các thầy cô giáo sẽ tìm thấy những gì cần thiết cho bài soạn bộ môn mà mình đang đảm nhận. Các giáo án chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn được tổng hợp trong bộ Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 5: Work and play. Giáo án này sẽ giúp em học sinh hiểu được cách sử dụng thì hiện tại đơn để nói về môn học; biết cách hỏi giá của một thứ gì đó “How much does it cost?”. Đồng thời có thể hiểu được các văn bản và sử dụng các văn phạm để thực hành các kỹ năng tiếng Anh. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 5

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7

UNIT 5: WORK AND PLAY

I/ Objects unit Work and play

By the end of the lesson, the students will be able to speak language used to talk about school subjects.

II/ Language contents unit Work and play

1, Vocabulary: Use, computer, interested in, experiment
2, Stuctures: Do some experiments.
Learn how to use a computer.
And review the present simple tense.

III/ Teaching aids unit Work and play

- Make a plan.
- Prepare some pictures, and a cassette player

IV/ Teaching procedures unit Work and play

1, Warm up.
Write the words in the corrects order to make meaningful sentences:
- students/ have/ on/ lesson/ Vietnamese/ Saturday.
- interesting/ Geography/ subject/ an/ is.
Make questions:
- How many day a week do you go to school?
- What time do classes start?
- How many subjects do you learn?
Now you listen to this passage and you will know how to answer these questions exactly and clearly
Play the tape for the students.

2, Presentation
Have the students look at the pictures and read the captions under the each picture while listening the tape.
Ask them to find the new words and explain these words:
- Computer science.
- Be interested in.
- Do experiments.
- Map.
Call some students and ask them to read it again.
Listen and correct their mistakes.
Ask the questions for each picture.
Have students works in pairs.
Have one or two students ask their questions in front of the class.

3, Practice
Check the questions made up by the students.
After that, give 5 questions:
- What school does Mai go?
- How many days a week does Mai go to school?
- What time do classes begin/finish?
- What does Mai think about Geography?
- What is her lesson today?

V/ Presentation unit Work and play

Talk about you.
Can make some questions for students:
- Which grade are you in?
- Do you go to school six days a week?
- What do you think about your subjects?
- What is your favorite class? Why?
Listen and correct their mistakes if they have.
Write 5 questions about Mai and 5 ones about you.
Do exercise:
Prepare next lesson.

VI/ Homework

Rewrite into your notebooks

Trên đây là nội dung trích dẫn từ giáo án Tiếng Anh Unit 5 Lớp 7 Work and Play. Để xem đầy đủ giáo án mời quý thầy cô đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, mời quý thầy cô tham khảo thêm một số bài giảng liên quan đến giáo án:

Giáo án cho bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school

Đồng bộ tài khoản