Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work

Chia sẻ: Lê Trọng Nam | Ngày: | 7 giáo án

0
1.096
lượt xem
59
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 7

Các em học sinh sẽ rất khó nắm bắt một bài giảng dài dòng và dễ nhàm chán nếu bài giảng cứ đi theo lối mòn. Chính vì vậy, bộ Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work sẽ giúp cho các thầy cô giáo tham khảo thêm những bài soạn hay mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Các kiến thức được trình bày gọn gàng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được từ vựng liên quan đến chủ đề bài học. Các thầy cô giáo sẽ giúp các em đọc hiểu những đoạn hội thoại để học sinh có thể thực hành nói tiếng Anh về chi tiết công việc của học sinh. Qua bài học này, các em Hi vọng, với bộ giáo án này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình chất lượng hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 7

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7

UNIT 7: THE WORLD OF WORK

I. Objectives unit The world of work

After the lesson, Ss will be able to talk about a student’s work and review present simple tense .
Ss get:
1/ Vocabulary
2/ Grammar
Structure : that takes about 2 hours each day.
Practice listening and repeating skills a dialogue.
Educate Ss to work hard.

II. Preparation unit The world of work

Textbook, tape, cassette

III. Teaching process unit The world of work

1. Classorganization
2. Oraltest: Say what you will do .
3. Newlesson:

A. Warm up :
- Greetings
- Ask some questions about themselves
+ What time do your classes start ?
+ What time do they finish ?
+ How many hours a day do you do your home work?
→ Remark and lead in new lesson :

B.New lesson :
* Prereading
- Introduce the lesson “ You wil hear a cowersation between Hoa and her uncle about school work “
- Explain some new words :
+ An hour (n) + To last (v)
+ Hard(adv) + Late →  Later
+ Early →  earlier + Few →  fewer
- Have Ss play a game
Rubout and remember
- Have Ss predict the answers ,using questions a,b,c,d
a/ What time do Hoa’s classes start and finish?
b/ Do your classes start earlier or later ?
c/ How many hours a day does Hoa do her homework ?
d/ Do you work fewer hours than Hoa ?
- Ask Ss to work in groups
- Call on some representatives to give their predictions
- Presentation dialogue
- Have Ss look at the books and listen to the tape
- Ask them to read the dialogue again and check their preditions
- Remark
- Have Ss work in pairs reading the dialogue
- Call on some pairs to role play the dialogue in front of the class
- Correct the pronunciation
* While reading
- Questions
- Ask Ss to work in pairs asking and answering the questions
- Call on some pairs to practice asking and answering the questions in front of the class
- Correct the mistakes and give the correct answers
a/ Her classes start at 7 o’clock
b/ They finish at a quarter past eleven
c/ She does her home work 2 hours a day
d/ She will visit her parents on their farm during her vacation
- Explain the structure
That takes about 2 hours each day
= It takes Hoa about 2 hours to do her home work each day
→ It takes Sb+ time to do ST
- Ask Ss to give examples
- Do you work fewer hours than Hoa.
→ S1+V1+fewer +Ns +than+ S2
→ Ask Ss to give examples
* Post reading
- Ask Ss to work in pair to answer e,f,g

IV. Consoldation unit The world of work

A student's work.

V. Homework

In work book.

Trên đây là trích đoạn nội dung giáo án trong BST giáo án tiếng Anh Unit 7 Lớp 7 - The world of work, để xem đầy đủ nội dung giáo án bài học mời quý thầy cô đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm nội dung giảng dạy mời quý thầy cô tham khảo thêm:

Giáo án cho bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 - Places

Đồng bộ tài khoản