Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 1: My friends

Chia sẻ: Đinh Ngọc Phượng | Ngày: | 8 giáo án

0
2.381
lượt xem
134
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 1: My friends

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 1

Thư viện eLib giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 1: My friends. Bộ sưu tập bao gồm những giáo án được đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về cách sử dụng cấu trúc "(not) + adj + enough + to-infinitive", biết cách mô tả hình dáng của một người nào đó. Ngoài ra, các em còn có thể viết một đoạn văn về những người bạn thân thiết, có thể sử dụng thì hiện tại đơn để nói về chân lý phổ quát và có thể lắng nghe để hoàn thành cuộc đối thoại về chủ đề học. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8

UNIT 1: MY FRIEND

A. Aim unit My friends

By the end of the lesson, students will be able to know more about Hoa - Lan - Nien and write some sentences using the structure "(not) + adj + enough + to- infinitive".

B. Methods unit My friends

Communicative approach

C. Teaching aids unit My friends

Teacher: textbook, poster, pictures
Students: textbook, notebook, pens, rulers.

D. Procedure unit My friends

I. Class organization: 1 minute
II. Revision: (5 minutes) WARM-UP
III. New lesson:
1. Setting the scene: Included in the WARM-UP
2. Main activities:
- T prepares 13 cards with numbers on one side and verbs on the other.
- T sticks the cards on the board so students can only see the numbers.
- T divides Ss into 2 teams and asks them to choose 2 numbers. T turns the cards over to see if they match (E.g.: teach – taught), give them one mark. If not, T turns the cards over again and the next team continues until all the cards are opened.
- T elicits the words and then models 3 times
- Ss copy down
- Rub out the new words one at a time
- Each time T rubs out an English word, points to the Vietnamese translation and asks "What's this in English?". When all English words are rubbed out, T goes through the Vietnamese list and gets students to say out the English words.
- T sets the scene: “Look at the picture of Hoa and Nien and answer the following questions”
- T gives Ss some questions and asks them to work in pairs. T gives feedback
- T asks Ss to read the dialogue between Hoa, Lan and Nien on P. 10 and check if their answers are correct or not.
- T asks Ss to read the dialogue again and answer the questions in exercise 2 on P. 11
- T calls on some Ss to ask and answer the questions. (open pairs)
- T asks them to work in closed pairs.
- T sets the scene to introduce the structure "(not) + adj + enough + to- infinitive". Complete the exchange:
+ Can you (1) this (2) over there?
+ No, I (3) not (4) (5) to (6) the (7) over there.
- T models two cues, the whole class repeats, then T asks some Ss to repeat individually.
Ex: 1. Can you read English books?
Yes. My English is good enough to read English books.
- T asks Ss to work in pairs: one asks, one answers.
- T asks Ss to do exercise 4 on P. 17 in pairs.
- T gives feedback and asks Ss to practice the dialogue.

E. Consolidation unit My friends

T asks students to summarize the dialogue and the form of “ENOUGH”.

F. Homework

- Do exercises 1 & 2 in workbook.
- Prepare Speak + Language Focus 3

 

Trên đây là trích dẫn nội dung giáo án tiếng Anh Unit 1 Lớp 8 - My friend, để xem đầy đủ nội dung giáo án quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để thêm một số tài liệu làm phong phú bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Đồng bộ tài khoản