Giáo án Tiếng Anh 8 unit 10: Recycling

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 11 giáo án

0
2.422
lượt xem
108
download
Xem 11 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 8 unit 10: Recycling

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 8 unit 10

BST Giáo án Tiếng Anh 8 unit 10: Recycling được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông cả nước trong bộ sưu tập trên Thư viện eLib nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo cho việc soạn giáo án, đồng thời cung cấp kiến thức để học sinh nắm được từ vựng liên quan đến việc tái chế và bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, ý thức được việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, học sinh còn được tìm hiểu về công việc tái chế những đồ dùng tưởng chừng không cần thiết để có thể tiết kiệm được tài nguyên, chi phí. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 8 unit 10

A. Aim unit Recycling

By the end of the lesson, Ss will be able to do something to protect the environment and save natural resources.

B. Methods unit Recycling

Communicative approach

C. Teaching aids unit Recycling

Teacher: textbook, poster, pictures
Students: textbook, notebook, pens, rulers.

D. Procedure unit Recycling

I. Class management: 1 minute
II. Revision: (5 minutes) WARM-UP
III. New lesson:
1. Setting the scene: Included in the WARM-UP
2. Main activities:
- Collect the ideas from the students
- Ss think of ways to reduce the amount of garbage.
- Students work in groups of 6 and write their answers on the posters and put the poster on the board after they finish. The team having the most satisfactory ideas is the winner.
- Give feedback.
- Present new words on the board.
- Have Ss copy
- Guide Ss to read them in chorus.
- Write the Jumbled words on the board and divide Ss into 2 teams to play the game.
- Set the scene: “A representative from Friends of the Earth, Miss Blake, is talking to the students of Quang Trung school. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources”.
- Ask students to work in pairs to decide if the statements are true or false.
- Write the Ss' guesses on the board.
- Ask students to open their books, listen to the tape while reading the dialogue.
- Call on students to correct the false statements.
- Ask students to look at the questions on page 90 and work in pairs
- Monitor and help students with their work
- Call on some pairs to ask and answer the questions
- Give feedback
- Write the topic on the board
- Ask students to express their opinions/ideas on this topic
- Write the students’ ideas on the board into a list
- Give feedback, correct and have students copy

E. Consolidation unit Recycling

T asks students to summarize the main points of the dialogue.

F. Homework

- Write the questions and full answers in your exercise notebooks
- Prepare: speak and listen

Đồng bộ tài khoản