Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Chia sẻ: Đặng Đức Tuấn | Ngày: | 8 giáo án

0
1.265
lượt xem
63
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3

Giúp quý thầy cô thuận tiên khi soạn giáo án, chúng tôi giới thiệu BST Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home. Bộ sưu tập được chọn lọc, tổng hợp từ giáo án của các giáo viên đang giảng dạy bộ môn tiếng Anh của các trường phổ thông trong cả nước. Nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức bài học. Bài soạn At Home sẽ giúp học sinh biết cách sử dụng động từ phương thức, model verb để nói về việc nhà, có thể sử dụng giới từ chỉ vị trí để nói về vị trí của các đồ nội thất trong nhà. Ngoài ra, các em còn được thực hành cách sử dụng Why - because và các đại từ phản thân. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ có ích cho việc soạn giáo án của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8

UNIT 3: AT HOME

A. Aim unit At home

By the end of the lesson, students will be able to understand the dialogue between Nam and his mother and use modal verbs to talk about the housework.

B. Methods unit At home

Communicative approach

C. Teaching aids unit At home

Teacher: textbook, poster, pictures
Students: textbook, notebook, pens, rulers.

D. Procedure unit At home

I. Class organization: 1 minute
II. Revision: (5 minutes) WARM-UP
III. New lesson:
1. Setting the scene: Included in the WARM-UP
2. Main activities:
- T shows 6 pictures (in Getting started) to students.
- T asks them to look at 6 pictures quickly in 30 seconds and try to remember the verbs in the pictures as many as possible.
- Then each team goes to the board - one by one - and writes down the activities in the pictures. The team remembering more verbs is the winner
- T models 3 times then asks Ss to repeat chorally and individually.
- T sets the scene: “Nam’s mother – Mrs. Vui – is busy and she wants Nam to do three things for her.”
- T gets Ss to listen to the dialogue while looking at their books and complete the list of the things Nam has to do.
- T elicits the form by making questions.
- Ss copy down
- T models two cues then asks Ss to repeat chorally then individually.
- T asks Ss to practice asking and answering in pairs (open pairs – closed pairs)
- Ss work in groups of four, discuss the topic, then representative from each group states their work.

E. Consolidation unit At home

T asks students to state the form and use of must and have to

F. Homework

- Write the things you have to do on Sundays.
- Ex: On Sundays, I have to tidy my rooms, .... I have to help my parents do the house work, . ....
- Do exercise 1 & 2
- Prepare SPEAK

Trên đây là nội dung giáo án Tiếng Anh Unit 3 Lớp 8 At home, để xem đầy đủ BST giáo án này mời quý thầy cô đăng nhập trang thư viện elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm tư liệu bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án tham khảo cho bài học kế tiếp: Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our past

Đồng bộ tài khoản