Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Chia sẻ: Đặng Hữu Ngọc Phước | Ngày: | 7 giáo án

0
1.619
lượt xem
86
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7

Xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood đã được chúng tôi chọn lọc một cách kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày một tốt hơn. Quý thầy cô giáo ngày càng hoàn thiện kỹ năng cũng như phương pháp soạn giáo án giảng dạy một cách chuyên nghiệp, chất lượng, giúp học sinh nhanh chóng biết được cách hỏi và trả lời về những nơi họ sinh sống và thường đi đến, nắm được các dạng so sánh của tính từ. Qua đó, học sinh có thể thực hành kỹ năng nói, biết cách sử dụng "since, for", nắm được cấu trúc câu "S + have / has + PP +.... + since / for + time, S + have / has + not + PP +...+ since/ for + time". Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8

UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

A/ Aims and Objectives unit My neighborhood

By the end of the lesson
Ss will be able to know more about Na,s new neighbor .

B/ Teaching aids unit My neighborhood

Textbook , cassette , boards , chalk ..

C/ Procedure unit My neighborhood

I/ Warm up : Getting started
- Ask Ss to match the names of places with the suitable pictures
- Ask for their meanings to make sure Ss know exactly what they mean
* Answers :
a. grocery store
b. stadium
c. wet market
d. drug store
e. hairdresser's
f. swimming pool

II/ Pre - reading : Introduce the topic of the passage reading and some new words
1. Pre - teach vocabulary
- close by (adv) : a short distance
- to serve : give sb food or drink
- a pancake : banh ran
- tasty (a) = delicious (a)
* Checking vocabulary : What and where
2. Guiding questions :
- Set the scene “ Nam and Na are talking about the place where they live . But Na is new there . “
Questions :
a. How long has Nam lived in that neighborhood ?
b. Where does Na want to go ?
- Ask Ss to listen to the tape and predict the answers and call on some Ss to read their predictions and write them on the board .

III/ While - reading :
1. Ask Ss to read silently the dialogue between Nam and Na then ask them if their answers are correct or not .
- Give feedback :
a. He has lived there for 10 years .
b. Na wants to go to a restaurant .
2. Ask Ss to do the exercise 2 / 64 individually , then compare with their partners .
- Call on some Ss to read their answers and give feedback
a. new
b. last week
c. tired
d. restaurant
e. Hue
f. pancakes
3. Answers given :
- Give Ss some answers and ask them to make questions .
a. Nam has lived here for 10 years .
b. Yes. my mother is too tired to cook .
c. The restaurant serves Hue food .
d. Hue food is very good.
- Ask Ss to work in pairs to practice asking and answering
=> Questions
a. How long has Nam lived here ?
b. Is Na,s mother tired ?
c. What kind of food does the restaurant serve ?
d. What is the food like ?

IV/ Post - reading : Write
- Ask Ss to write a passage about their neighborhood by answering the following questions
a. How long have you lived in your neighborhood ?
b. Do you like it ? Why ?
c . Is there a restaurant / post – office / market / bank / shop in your neighborhood ?
d.How do you do to keep your neighborhood clean ?
- Move around the class and help Ss
- Call on some Ss to read their writings aloud .
- Correct mistakes .

D/ Homework

1. Write the complete writing about their neighborhood.
2. Do exercise in workbook.
3. Prepare the next lesson.

Trên đây là nội dung giáo án tiếng Anh Unit 7 Lớp 8 My neighborhood, để xem đầy đủ nội dung các giáo án khác trong cùng chủ điểm mời quý thầy cô đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm tư liệu giảng dạy, mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án cho bài học tiếp theo: Unit 8 tiếng Anh lớp 8 Country life and City life

Đồng bộ tài khoản