Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 3: A trip to the countryside

Chia sẻ: Đỗ Viết Nguyện | Ngày: | 10 giáo án

0
2.635
lượt xem
109
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 3: A trip to the countryside

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 3

Tuyển tập bộ Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 3: A trip to the countryside hay dành cho qúy thầy cô tham khảo. Một số giáo án soạn dạy dùng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo chương trình chuẩn kiến thức và kĩ năng và giúp các em học sinh hiểu được chủ đề mới “nông thôn”, nói về một chuyến đi đến các vùng nông thôn. Bài giảng còn giúp các em biết cách sử dụng giới từ chỉ thời gian, biết sử dụng các câu với “wish”, “could” và mệnh đề trạng từ kết quả “so”. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 3

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

I/ Objectives unit A trip to the countryside

Introduce life,and activities in the countryside.
By the end of the lesson students will be able to talk about life and activities.

II/ Language content unit A trip to the countryside

Vocabulary: Plow, watering the vegetables, feeding the pig,home village, bamboo forest, banyan tree, river bank..…
Grammar:: Modal could with wish, simple past with wish( review).

III/ Method unit A trip to the countryside

Communicative approach.

IV/ Teaching aids unit A trip to the countryside

Textbook, pictures

V/ Procedures unit A trip to the countryside

1/ Warm up:
Ask students some more questions about the countryside.
* Pre- teach vocabulary
Ask students to look at the pictures and describe what the people are doing in the pictures
Ask a student who can talk again about seven activities of the pictures.
Teacher introduce about Ba’s journey to his home village

2/ Presentation:
* Guiding some questions:
* Listen to the tape;( give some new words)
Ask students to repeat some new words

3/ Practice:
Ask students to read the text on page 22, 23
Ask students to read the statament on page23 then read the text and decibe which is true and which is false
Divide class into small groups ( 4 groups)
Correct and ask students why it is false
Ask student work in pairs to answer the questions ( exercise on page 23)
Ask students read the text again and then answer the questions (pair work )
Call students answer and write some answer sentences on the board
Remark and correct.

VI/ Production unit A trip to the countryside

Ask students to talk to each other about the activities they can see in the picture on page 23

VII/ Homework

Learn by heat the new words and read the text again.
Prepare .” Speak and listen”.

 

Trên đây là trích dẫn nội dung giáo án tiếng Anh Unit 3 Lớp 9: A trip to the countryside, để xem đầy đủ nội dung giáo án quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để thêm một số tài liệu làm phong phú bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Learning a Foreign Language

Đồng bộ tài khoản