Giáo án Tiếng Anh 9 unit 6: The environment

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 8 giáo án

0
3.027
lượt xem
82
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 9 unit 6: The environment

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 9 unit 6

Những bộ Giáo án Tiếng Anh 9 unit 6: The environment được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên có kinh nghiệm sẽ là những tài liệu hữu ích cho các quý thầy cô tham khảo. Đến với bộ sưu tập này, giáo viên giúp học sinh nắm được từ vựng về môi trường, biết về các phương pháp bảo vệ môi trường tránh khỏi sự ô nhiễm, sự biến đổi bởi nhiều yếu tố. Học sinh sẽ được học về câu điều kiện loại 1, biết cách thuyết phục người khác bằng cách sử dụng cấu trúc "I think you should...; Why not...? Why don’t you...?". Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 9 unit 6

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9

UNIT 6: THE ENVIRONMENT

I. Objects unit The environment

By the end of the lesson, Ss will be able to:
+ Use new words about environments in the correct way.
+ Read the text for general and specific information through Matching exercises and answering questions.

II. Language contents unit The environment

+Vocabulary: garbage dump, deforestation, air pollution, dynamite fishing, water pollution, spraying pesticides
+ Grammar: Conditional sentences: type 1
+ Language skills: Practice reading and speaking skills.

III. Teaching aids unit The environment

Teaching plan, Cassette, pictures, extra – board.

IV. Procedure unit The environment

1. Checking up:
2. New lesson
a. Warm up:
- Ask Ss to discuss and make a list of people’s activities that destroy the environment.
- Work in groups of 3 to 4.
- May use Vietnamese when discussing.
- Call some groups to talk about their lists.
- Give English equivalences.
- Give suggested answers .
- Ask Ss to match these above environmental problems to the pictures in the textbook.

b. Presentation:
- Explain the meaning of the new words.
- Listen and repeat the new words.
- Individual work and pair work.
- Help Ss to read new words and ask them to read.
* Check Vocab: R & R

3. Practice:
→ Set the scene
Mr.Brown is talking to some voluteer conservationists. Guess the place where they are going to work.
- Give Ss 1 minute to guess.
- Listen and read the passage I Listen and read “Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists”
- Ask Ss to look at “Listen and read”; play the tape 2 times.
- Ask Ss to match the names in column A with the tasks in column B. then write the full sentences.
- Call on some Ss to read the full sentences.
- Give correct answers
- Have Ss read the passage again and answer the questions in b).
- Go around the class and provide necessary corrections.
- Give correct answers

V. Drill unit The environment

- Repeat the vocabularies and structures
+Vocabulary: garbage dump, deforestation, air pollution,
dynamite fishing, water pollution, spraying pesticides
+ Grammar: Conditional sentences: type 1

VI. Homework

- Summarize main points.
- Learn by heart new words and do homework at workbook (1, 2, 3)
- Prepare “SPEAK + LISTEN”

Trên đây là nội dung giáo án Tiếng Anh Unit 6 Lớp 9: The environment, để xem đầy đủ BST giáo án này mời quý thầy cô đăng nhập trang thư viện elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm tư liệu bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án tham khảo cho bài học kế tiếp: Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Saving energy

Đồng bộ tài khoản