Giáo án Tiếng Anh 9 unit 9: Natural disasters

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 8 giáo án

0
2.628
lượt xem
152
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 9 unit 9: Natural disasters

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 9 unit 9

Được tuyển chọn từ những giáo án hay của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong cả nước, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Tiếng Anh 9 unit 9: Natural disasters. Các kiến thức được trình bày logic, các thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh thực hành nói về việc chuẩn bị cho một cơn bão; thực hành nghe về cách sống với động đất, đọc một văn bản về thiên tai để nắm được các thông tin cơ bản về một số thiên tai phổ biến như động đất, sóng thần, bão, núi lửa và lốc xoáy, ... Các em còn được làm quen với mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Thư viện eLib rất mong bộ sưu tập này sẽ hữu ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 9 unit 9

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9

Unit 9: Natural Disaster

I. Objectives unit Natural disasters

Students listen and read a dialogue for detail information about a weather forecast and will be able to 

- Get to know and use new words about weather
- Understand the information in a weather forecast

II. Language contents unit Natural disasters

1. Vocabulary: snowstorm, earthquake, volcano, typhoon
2. Language skills: Practice listening and reading skill

III. Teaching aids unit Natural disasters

Textbook, teaching plant, cassette, picture, posters

IV. Procedure unit Natural disasters

1. Checking up:
2. New lesson
a. Warm up
Guessing game
Provide three clues about the word weather forecast. Ss have to guess the word. If Ss can guess the word in the first clue they get 30 points, 20 in the second clue and 19 in the third clue
- We know whether it is going to rain or to be sunny if we watch this program
- It is usually broadcasted on TV after the news
- It starts with letter W
Asks Ss some questions about the topic:
- Do you usually watch the weather forecast?
- Do you think weather forecasts are truthful?
b. Presentation
T: Tell Ss to look at the pictures on page 75 and answer, in which program do we see in these pictures? (in weather forecast)
T: Set the scene "Thuy is talking to her grandmother while they are watching a weather forecast on TV. Now you look at the book and listen to the tape?
c. Practice
T: Play the tape more than one if necessary
T: Make any pronunciation corrections if necessary
T: Have Ss worked independently and fill in each blank one word and phrase from the dialogue
T: Call on some Ss to read aloud their completed sentences in front of class
Gap filling
Have Ss work in pairs.
Get them to look at the book, listen to the dialogue, the read in pairs and do exercise 2b on page 75.
- Call on Ss to give the answers.
- Give feed back and correct.
Comprehension questions
Show the questions on the poster. Ask Ss to read the dialogue again, then answer the questions in pairs.
- Go around and give help.
- Call on Ss to give answers to the whole class.
- Give feed back.
Further Practice
Discusion
Have Ss work in groups.
- Get them to make the weather forecast about tomorrow for some places in Vietnam.
- Go around and give help.
- Call on Ss to give the answers.
- Give feedback and correct answers.

V. Drill unit Natural disasters

T: Ask Ss to work in group of 3 to 4 and discuss to make a weather forecast for the following day in Vietnam
T: Call on some representatives from groups to read their forecast aloud in front of class
- Comment and make necessary corrections

VI. Homework

- Summarize the main points
- Prepare "speak"

Trên đây là trích đoạn nội dung giáo án tiếng Anh Unit 9 Lớp 9 - Natural Disaster. Để xem đầy đủ nội dung giáo án này quý thầy cô vui lòng đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra để làm phong phú nội dung bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án cho bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 - Life on the other planets.

Đồng bộ tài khoản