Giáo án Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Chia sẻ: Lê Thị Mỹ Diễm | Ngày: | 6 giáo án

0
1.432
lượt xem
92
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 11

Để giúp học sinh nắm được các kiến thức trong bài học một cách vững vàng, quý thầy cô giáo cần có một bài soạn để giảng dạy tốt nhất. Dưới đây là bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo, qua đó giúp học sinh hiểu được kiến thức về mảng, biết mảng một chiều, biết khái báo mảng, xây dựng và sử dụng mảng một chiều. Giáo án giúp xây dựng bài dạy hay về tin học 11 bài kiểu mảng để các em học sinh nắm vững kiến thức về kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong nhiều chương trình, hiểu được rằng mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu, biết được các ngôn ngữ lập trình thông dụng cho phép người lập trình xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 11

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

BÀI 11: KIỂU MẢNG

 

A. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích:

 • Cung cấp cho học sinh kiến thức về mảng, biết mảng một chiều, biết khái báo mảng, xây dựng và sử dụng mảng một chiều.

2. Yêu cầu:

 • HS cần nắm được:
  • Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong nhiều chương trình.
  • Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
  • Các ngôn ngữ lập trình thông dụng cho phép người lập trình xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều.

B. Phương pháp giảng dạy

 • Lấy học sinh làm trung tâm, lấy các VD cụ thể để học sinh nắm vững bài học.
 • Thuyết trình, diễn giải, hỏi đáp.

C. Kiến thức trọng tâm

 • Trong bài này cần cung cấp cho học sinh các kiến thức sau:
  • Khái niệm mảng một chiều.
  • Cách khai báo mảng một chiều.

D. Phương tiện dạy học

 • Bảng đen, phấn trắng.

E. Nội dung giảng dạy

I. Đặt vấn đề cho bài giảng (10ph):

 • Ta có một ví dụ sau: Nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần. Tính và tin ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày trong tuần có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được.
 • Em nào cho thầy biết nếu không sử dụng mảng một chiều thì để giải bài toán này ta làm thế nào? => sử dụng câu lệnh IF-THEN.
 • Chương trình minh hoạ:

             Progam       nhietdotuan;

        Var

                   t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,tb: real;

                   Dem: integer;

          Begin

                   Write(‘ nhap vao nhiet do cua 7 ngay:’); readln(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7);

                   tb:=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7;

                   Dem:=0;

                   If t1> tb then dem:=dem+1;

                   If t2> tb then dem:=dem+1;

                   If t3> tb then dem:=dem+1;

                   If t4> tb then dem:=dem+1;

                   If t5> tb then dem:=dem+1;

                   If t6> tb then dem:=dem+1;

                   If t7> tb then dem:=dem+1;

                   Writeln(‘nhiet do trung binh tuan:’,tb:4:1);

                   Writeln(‘so ngay nhiet do cao hon nhiet do trung binh trong tuan:’,dem:2);

                   Readln;

          End.

⇒ Như vậy nếu sử dụng câu lệnh IF-THEN thì trong trường hợp tính số lượng ngày trong năm có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình ta làm thế nào? => Phải sử dụng nhiều câu lệnh IF-THEN, bài toán trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này người ta đã đưa ra một kiểu dữ liệu để lưu các giá trị này, đó là kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu dữ liệu mảng. Kiểu dữ liệu mảng cho phép ta có thể truy xuất tới bất kỳ một phần tử nào có giá trị. Các thao tác trên các biến trở nên dễ dàng hơn. Vậy kiểu mảng là gì ta sang bài học mới.  

II. Nội dung bài học

Thời gian

Nội dung ghi bảng

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

5ph

 

 

 

 

 

10 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11: Kiểu Mảng (tiết 19)

 

1. Kiểu mảng 1 chiều

Khái niệm: Là một dãy hữu hạn bao gồm các phần tử cùng kiểu, được đặt tên mỗi pt có chỉ số nhất định và có chiều dài  nhất định.

VD1: Mảng nhiệt độ:

 

+ Xây dựng kiểu mảng:

.Tên kiểu mảng.

.Số lượng phần tử;

.Kiểu dữ liệu của phần tử.

.Khai báo các biến cho mảng

.Cách tham chiếu đến phần tử.

 

a. khai báo:

C1: Khai báo trực tiếp

Var <tên mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

 

VD2: Khai báo mảng nhiệt độ.

Var

   Nhietdo : array [1..7] of real;

 

 

C2:Khai báo gián tiếp

Type <tên kiểu mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Var <tênmảng> : <tên  kiểu mảng>

 

VD3: Khai báo mảng nhiệt độ.

Type

   Mangnhietdo = array [1..7] of real;

Var

   Nhietdo : mangnhietdo;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú ý:

- Kiểu chỉ số là một đoạn số nguyên liên tục n1..n2. (n1≤ n2). Cho biết số phần tử có trong mảng.

- Kiểu phần tử là kiểu của các phần tử trong mảng.

- Cách nhập và truy xuất (tham chiếu) tới các phần tử trong mảng:

+ Tham chiếu tới các phần tử của mảng được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số được viết trong cặp dấu ngoặc [và].

VD: Giá trị của phần tử thứ 5 trong mảng nhiệt độ là nhietdo[5] = 41.6

+ Dùng câu lệnh FOR-DO để nhập và xuất giá trị phần tử của mảng.

VD:

* Thao tác nhập nhiệt độ cho 7 ngày trong tuần:

For i:=1 to 7 do

Begin

Write (‘nhap nhiet do cua ngay  thu’,i:2,’ =’); readln(nhietdo[i]);

   End.

* Thao tác xuất nhiệt độ cho 7 ngày trong tuần:

For i:=1 to 7 do

Begin

Write (‘ nhiet do cua ngay  thu’,i:2,’ =’, nhietdo[i]:10:2);

End.

- Thao tác gán mảng với mảng: Cho mảng A và mảng B cùng kiểu. Ta viết A:=B thì tất cả các giá trị mảng B sẽ nằm trong mảng A.

VD:

Var  A,B : array[1..5] of byte;

i:byte;

Begin

For i:=1 to 5 do  a[i] := i;

B:=A;

    ...

 End.

- Thao tác gán giá trị cho mảng:

a[i] := i;

- Giáo viên viết đề bài:

- Em nào có thể nêu khái niệm về mảng.

=> Mảng là một dãy hữu hạn các phần tử, nó có tên, chỉ số phần tử và chiều dài nhất định

- VD mảng nhiệt độ có 7 phần tử, mỗi phần tử là nhiệt độ của ngày trong tuần. Chỉ số i là vị trí thứ i của phần tử trong mảng. Do đó để lưu nhiệt độ của các ngày trong tuần người ta sử dụng cấu trúc mảng như trên.

 

- Em nào cho thầy biết khi xây dựng kiểu mảng một chiều thì ngôn ngữ lập trình cung cấp cho người lập trình những quy tắc cho phép xây dựng mảng một chiều những vấn đề gì?

 

- Bất kỳ bài toán nào có sử dụng biến cũng cần phải khai báo, vậy khi dùng biến mảng một chiều thì ta cần phải khai báo. Có mấy cách khai báo?

- Cú pháp khai báo trực tiếp như thế nào?

- Em nào có thể khai báo mảng nhiệt độ đã cho ở trên?

- Trong trường hợp ta cần nhiều mảng có cùng kiểu mảng thì làm thế nào? Có phải cần khai báo nhiều lần như khai báo trực tiếp không?

 Var

   Nhietdo : array [1..7] of real;

   Nhietdo2 : array [1..7] of real;

   Nhietdo3 : array [1..7] of real;

 

Ta có cách khai báo gián tiếp nhằm hạn chế việc khai báo dài dòng như trên mà vẫn đảm bảo như bài toán yêu cầu.

- Em nào có thể khai báo gián tiếp cho biến mảng nhiệt độ ở trên.

- Bây giờ em nào có thể khai báo một biến mảng cho bài toán sau theo 2 cách: Khai báo một biến mảng số nguyên bất kỳ.

VD4: Khai báo biến mảng nguyên.

C1: Khai báo trực tiếp

Var m_nguyen : array[1..n] of integer;

C2: Khai báo gián tiếp

Type mang = array [1..n] of integer;

Var mang_nguyen : mang;

 

 

- Em nào có thể cho thầy biết là để đưa ra giá trị nhiệt độ của ngày thứ 5 trong mảng nhiệt độ ở trên ta làm thế nào?

- Ta có thể truy xuất bất kỳ nhiệt độ của từng phần tử trong mảng được không?

- Để nhập nhiệt độ của 7 ngày trong tuần vào mảng  ta làm thế nào?

- Dùng câu lệnh FOR-DO để nhập và xuất giá trị phần tử của mảng.

- Em nào có thể viết đoạn chương trình nhập nhiệt độ của 7 ngày trong tuần?

 

- Tương tự em nào có thể viết đoạn chương trình xuất nhiệt độ trung bình của mỗi ngày sau khi đã nhập.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho a,b là các biến có cùng một kiểu mảng và giả sử các phần tử của biến a đã được gán giá trị, khi đó ta có thể dùng lệnh gán b:=a; Sau lệnh gán này các phần tử của biến mảng b có giá trị tương ứng giống như các phần tử của biến mảng a.

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép bài học.

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và làm bài

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và làm bài

III. Củng cố bài học và bài tập về nhà (5 ph)

1. Củng cố: Qua bài học HS nắm vững những kiến thức trọng tâm sau:

 • Nguyên tắc sử dụng mảng
 • Cách khai báo và thao tác trên mảng.

2. Bài tập:

 • Bài 1: Tìm hiểu và viết chương trình cho bài toán sau: Nhập vào nhiệt độ trung bình của n ngày bất kỳ trong năm. Tính và tin ra màn hình nhiệt độ trung bình của n này đó và số lượng ngày trong  có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được.
 • Bài 2: Tìm hiểu trước 2 VD tiếp theo trong sách giáo khoa.
 • Bài 3: Viết chương trình nhập n phần tử là các số nguyên cho mảng 1 chiều và thực hiện các công việc sau:
  • a) Đếm xem có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ và hiển thị dãy số chẵn, dãy số lẻ trên..
  • b) Đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương, số nguyên âm và hiển thị dãy các số trên.

Trên đây là nội dung của giáo án Kiểu mảng, để xem nội dung các giáo án còn lại mời quý thầy cô đăng nhập và tải về máy.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản