Giáo án Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Chia sẻ: Lê Thị Mỹ Diễm | Ngày: | 6 giáo án

0
1.357
lượt xem
82
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 11

Để giúp học sinh nắm được các kiến thức trong bài học một cách vững vàng, quý thầy cô giáo cần có một bài soạn để giảng dạy tốt nhất. Dưới đây là bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo, qua đó giúp học sinh hiểu được kiến thức về mảng, biết mảng một chiều, biết khái báo mảng, xây dựng và sử dụng mảng một chiều. Giáo án giúp xây dựng bài dạy hay về tin học 11 bài kiểu mảng để các em học sinh nắm vững kiến thức về kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong nhiều chương trình, hiểu được rằng mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu, biết được các ngôn ngữ lập trình thông dụng cho phép người lập trình xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 11

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU BÀI KIỂU MẢNG

1. Mục đích: Cung cấp cho học sinh kiến thức về mảng, biết mảng một chiều, biết khái báo mảng, xây dựng và sử dụng mảng một chiều.
2. Yêu cầu: HS cần nắm được:
- Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong nhiều chương trình.
- Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
- Các ngôn ngữ lập trình thông dụng cho phép người lập trình xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI KIỂU MẢNG

- Lấy học sinh làm trung tâm, lấy các VD cụ thể để học sinh nắm vững bài học.
- Thuyết trình, diễn giải, hỏi đáp.

C. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI KIỂU MẢNG

Trong bài này cần cung cấp cho học sinh các kiến thức sau:
- Khái niệm mảng một chiều.
- Cách khai báo mảng một chiều.

D. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI KIỂU MẢNG

Bảng đen, phấn trắng.

E. NỘI DUNG GIẢNG DẠY BÀI KIỂU MẢNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ CHO BÀI GIẢNG (10ph):
Ta có một ví dụ sau: Nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần. Tính và tin ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày trong tuần có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được.
Em nào cho thầy biết nếu không sử dụng mảng một chiều thì để giải bài toán này ta làm thế nào? => sử dụng câu lệnh IF-THEN.
- Chương trình minh hoạ:
Progam nhietdotuan;
Var
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,tb: real;
Dem: integer;
Begin
Write(‘ nhap vao nhiet do cua 7 ngay:’); readln(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7);
tb:=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7;
Dem:=0;
If t1> tb then dem:=dem+1;
If t2> tb then dem:=dem+1;
If t3> tb then dem:=dem+1;
If t4> tb then dem:=dem+1;
If t5> tb then dem:=dem+1;
If t6> tb then dem:=dem+1;
If t7> tb then dem:=dem+1;
Writeln(‘nhiet do trung binh tuan:’,tb:4:1);
Writeln(‘so ngay nhiet do cao hon nhiet do trung binh trong tuan:’,dem:2);
Readln;
End.
=> Như vậy nếu sử dụng câu lệnh IF-THEN thì trong trường hợp tính số lượng ngày trong năm có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình ta làm thế nào? => Phải sử dụng nhiều câu lệnh IF-THEN, bài toán trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này người ta đã đưa ra một kiểu dữ liệu để lưu các giá trị này, đó là kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu dữ liệu mảng. Kiểu dữ liệu mảng cho phép ta có thể truy xuất tới bất kỳ một phần tử nào có giá trị. Các thao tác trên các biến trở nên dễ dàng hơn. Vậy kiểu mảng là gì ta sang bài học mới.

II. TIẾN TRÌNH DẠY
- Giáo viên viết đề bài:
- Em nào có thể nêu khái niệm về mảng.
=> Mảng là một dãy hữu hạn các phần tử, nó có tên, chỉ số phần tử và chiều dài nhất định
- VD mảng nhiệt độ có 7 phần tử, mỗi phần tử là nhiệt độ của ngày trong tuần. Chỉ số i là vị trí thứ i của phần tử trong mảng. Do đó để lưu nhiệt độ của các ngày trong tuần người ta sử dụng cấu trúc mảng như trên.
- Em nào cho thầy biết khi xây dựng kiểu mảng một chiều thì ngôn ngữ lập trình cung cấp cho người lập trình những quy tắc cho phép xây dựng mảng một chiều những vấn đề gì?
- Bất kỳ bài toán nào có sử dụng biến cũng cần phải khai báo, vậy khi dùng biến mảng một chiều thì ta cần phải khai báo. Có mấy cách khai báo?
- Cú pháp khai báo trực tiếp như thế nào?
- Em nào có thể khai báo mảng nhiệt độ đã cho ở trên?
- Trong trường hợp ta cần nhiều mảng có cùng kiểu mảng thì làm thế nào? Có phải cần khai báo nhiều lần như khai báo trực tiếp không?
Var
Nhietdo : array [1..7] of real;
Nhietdo2 : array [1..7] of real;
Nhietdo3 : array [1..7] of real;
- Ta có cách khai báo gián tiếp nhằm hạn chế việc khai báo dài dòng như trên mà vẫn đảm bảo như bài toán yêu cầu.
- Em nào có thể khai báo gián tiếp cho biến mảng nhiệt độ ở trên.
- Bây giờ em nào có thể khai báo một biến mảng cho bài toán sau theo 2 cách: Khai báo một biến mảng số nguyên bất kỳ.

F. CỦNG CỐ BÀI KIỂU MẢNG VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Củng cố: Qua bài học HS nắm vững những kiến thức trọng tâm sau:
+ Nguyên tắc sử dụng mảng
+ Cách khai báo và thao tác trên mảng.
2. Bài tập:
Bài 1: Tìm hiểu và viết chương trình cho bài toán sau: Nhập vào nhiệt độ trung bình của n ngày bất kỳ trong năm. Tính và tin ra màn hình nhiệt độ trung bình của n này đó và số lượng ngày trong có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được.
Bài 2: Tìm hiểu trước 2 VD tiếp theo trong sách giáo khoa.
Bài 3: Viết chương trình nhập n phần tử là các số nguyên cho mảng 1 chiều và thực hiện các công việc sau:
a) Đếm xem có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ và hiển thị dãy số chẵn, dãy số lẻ trên..
b) Đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương, số nguyên âm và hiển thị dãy các số trên.

Đồng bộ tài khoản