Giáo án Tin học 11 bài 12: Kiểu xâu

Chia sẻ: Lê Phước Sang | Ngày: | 6 giáo án

0
1.481
lượt xem
59
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 12: Kiểu xâu

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 12

Tuyển tập bộ Giáo án Tin học 11 bài 12 được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của bộ GD. Bộ Giáo án tin học 12 bài Kiểu xâu được biên soạn bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu, phân biệt sự giống và khác giữa kiểu mảng kí tự với xâu kí tự. Đồng thời giúp các em nắm được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu cũng như tham chiếu đến từng kí tự của xâu, các phép toán liên qua đến xâu. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 12

I. MỤC TIÊU BÀI KIỂU XÂU

1. Kiến thức.
- Biết được một kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu.
- Phân biệt được sự giống và khác giữa kiểu mảng kí tự với xâu kí tự.
- Biết được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu.
- Biết các phép toán liên qua đến xâu.
2. Kĩ năng.
- Khai báo được biến kiểu xâu trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng biến xâu và các phép toán trên xâu để giải quyết một bài toán đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI KIỂU XÂU

1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI KIỂU XÂU

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về xâu và cách sử dụng.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được ý nghĩa của xâu và một số khái niệm của xâu. Biết cách khai báo biến xâu, nhập xuất dữ liệu cho biến xâu và tham chiếu đến từng kí tự trong xâu.
b. Nội dung:
- Xâu kí tự là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. Số lượng các kí tự trong xâu được gọi là độ dài xâu. Xâu có độ dài bằng không là xâu rỗng.
- Khai báo biến: VAR tên_biến : STRING[độ dài lớn nhất của xâu];
- Tham chiếu đến từng kí tự trong xâu: tên_biến[chỉ_số]

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các phép toán liên quan đến xâu.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được các phép toán liên quan đến xâu. Diễn đạt được các phép toán đó trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
b. Nội dung:
- Phép ghép xâu: Kí hiệu là +, được sử dụng để ghép nhiều xâu thành một xâu.
- Các phép so sánh; =, <>,>, <, <=,>=: Thực hiện việc so sánh hai xâu. Xâu A được xem là lớn hơn xâu B nếu như kí tự khác nhau đầu tiên giữa chúng kể từ trái sang trong xâu A có chỉ số trong bảng mã ASCII là lớn hơn. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI KIỂU XÂU

1. Những nội dung đã học.
- Khai báo biến: VAR tên_biến: STRING[độ dài lớn nhất của xâu];
- Nhập xuất giá trị cho biến xâu: read/readln(); write/writeln();
- Tham chiếu đến từng kí tự trong xâu: tên_biến[chỉ số].
- Phép ghép xâu: Kí hiệu là: +, Được sử dụng để ghép nhiều xâu thành một xâu.
- Các phép so sánh: =, <>, >, <, <=, >=: thực hiện việc so sánh hai xâu.
2. Câu hỏi và bài tập về nhà.
- Xem phần kiến thức lí thuyết còn lại trong bìa, bao gồm các hàm và thủ tục liên quan đến xâu, sách giáo khoa, trang 70 – 71.

Đồng bộ tài khoản