Giáo án Tin học 11 bài 12: Kiểu xâu

Chia sẻ: Lê Phước Sang | Ngày: | 6 giáo án

0
1.514
lượt xem
61
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 12: Kiểu xâu

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 12

Tuyển tập bộ Giáo án Tin học 11 bài 12 được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của bộ GD. Bộ Giáo án tin học 12 bài Kiểu xâu được biên soạn bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu, phân biệt sự giống và khác giữa kiểu mảng kí tự với xâu kí tự. Đồng thời giúp các em nắm được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu cũng như tham chiếu đến từng kí tự của xâu, các phép toán liên qua đến xâu. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 12

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

BÀI 12: KIỂU XÂU

 

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

 • Biết được một kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu.
 • Phân biệt được sự giống và khác giữa  kiểu mảng kí tự với xâu kí tự.
 • Biết được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu.
 • Biết các phép toán liên qua đến xâu.

2. Kĩ năng.

 • Khai báo được biến kiểu xâu trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng biến xâu và các phép toán trên xâu để giải quyết một bài toán đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

 • Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ.

2. Chuẩn bị của học sinh

 • Sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy – học .

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về xâu và cách sử dụng.

a. Mục tiêu:

 • Học sinh biết được ý nghĩa của xâu và một số khái niệm của xâu. Biết cách khai báo biến xâu, nhập xuất dữ liệu cho biến xâu và tham  chiếu đến từng kí tự trong xâu.

b. Nội dung:

 • Xâu kí tự là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. Số lượng các kí tự trong xâu được gọi là độ dài xâu. Xâu có độ dài bằng không là xâu rỗng.
 • Khai báo biến: VAR  tên_biến : STRING[độ dài lớn nhất của xâu];
 • Tham  chiếu đến từng kí tự trong xâu: tên_biến[chỉ_số]

  c. Các bước tiến hành:

Hướng dẫn của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Tìm hiểu ý nghĩa của xâu kí tự.

 - Chiếu đề bài của bài toán đặt vấn đề: Viết chương trình nhập họ tên của 30 học sinh trong lớp.

- Hỏi: ta sẽ chọn kiểu dữ liệu như thế nào? Khai báo biến như thế nào?

 

- Yêu cầu học sinh: Viết đoạn lệnh để nhập và xuất dữ liệu cho từng phần tử.

 

- Hỏi: Có những khó khăn gì gặp phải?

 

 

- Dẫn dắt: Cần có một kiểu dữ liệu mới cho phép ta nhập/ xuất dữ liệu cho xâu bằng một lệnh.

2. Tìm hiểu về kiểu xâu.

- Chiếu lên bảng cách khia báo biến xâu trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Hỏi: ý nghĩa của từ String, [n]

  

 

- Hỏi: Khi khai báo không có[n] thì số lượng kí tự tối đa là bao nhiêu?

- Yêu cầu học sinh cho ví dụ một xâu kí tự

- Hỏi: Xâu có bao nhiêu kí tự?

- Diễn giải: Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu.

- Hỏi: Xâu chỉ gồm một kí tự trống được viết như thế nào? Số lượng kí tự bao nhiêu?

- Hỏi: Xâu rỗng được viết như thế nào? Số lượng kí tự bao nhiêu?

3. Nhập/xuất dữ liệu cho biến xâu trong ngôn ngữ Pascal.

- Giới thiệu cấu trúc chung của thủ tục nhập/xuất dữ liệu.

- Yêu cầu học sinh tìm ví dụ cụ thể.

   

- Hỏi: Khi viết lệnh nhập/xuất dữ liệu cho biến xâu, có gì khác so với biến mảng các kí tự.

- Dẫn dắt: Ta có thể sử dụng lệnh gán để nhập  giá trị cho biến xâu. Cấu trúc chung:

Tên_biến_xâu:=hằng_xâu;

- Yêu cầu học sinh tìm một ví dụ cụ thể.

4. Tham  chiếu đến từng kí tự của xâu.

- Giới thiệu cấu trúc chung.

- Hỏi: Có gì giống và khác nhau so với cách tham  chiếu đến từng phần tử của mảng.

- Yêu cầu học sinh tìm một ví dụ.

5. Kiểm tra kiến thức.

- Chiếu nội dung bài tập kiểm tra kiến thức:

   Var  st:string[1];  c:char;

   Begin

   c:=st[1];   {1}

   c:=st;        {2}

   End.

- Hỏi: Trong hai lệnh   {1}  và  {2},  Lệnh nào đúng?

- Thực hiện chương trình để học sinh tự kiểm nghiệm suy luận.

1. Quan sát, suy nh\ghĩ và trả lời.

- Kiểu mảng một chiều gồm 30 kí tự.

- Khai báo một biến mảng A để lưu họ tên của một học sinh.

   Readln(A[1]0; Readln (A[2])

    Readln(A[3]0; Readln (A[4]);

  ........

- Chương trình được viết dài dòng. Khi nhập dữ liệu, phải thực hiện gõ nhiều phím.

 

2. Quan sát cấu trúc khai báo và tham khảo sách giáo khoa.

 

- String là tên kiểu xâu.

- [n] là giá trị quy định số lượng kí tự tối đa mà biến xâu có thể chứa.

- Số kí tự tối đa là 255.

 

 

- Ví dụ:  ‘HA NOI’

- Xâu có 6 kí tự, dấu cách là một kí tự.

 

 

 

- Kí hiệu của xâu gồm một kí tự trống là ‘  ’. Xâu nà có độ dài là 1.

- Kí hiệu của xâu rỗng là  ‘  ’. Xâu này có độ dài là 0.

3. Quan sát bảng để trả lời.

 

 

 

- Ví dụ: Readln(ho ten);

- Ví dụ: Write(‘ho ten’,hoten);

- Viết một lệnh nhập nguyên cho cả xâu. Viết lệnh gọn hơn, CHương trình gọn.

 

 

 

 

- Ví dụ:St:=’HA NOI’;

4. Quan sát và suy nghĩa để trả lời.

 

- Giống cấu trúc chung khi tham chiếu tên biến[chỉ số]

 

- Ví dụ:  st[2]

5. Quan sát chương trình trên bảng và độc lập suy nghĩ.

  

 

- Lệnh {1} đúng.

- Lệnh {2} sai. không thể gán một xâu cho một kí tự .

 

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các phép toán liên quan đến xâu.

a. Mục tiêu:

 • Học sinh biết được các phép toán liên quan đến xâu. Diễn đạt được các phép toán đó trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

b. Nội dung:

 • Phép ghép xâu: Kí hiệu là +, được sử dụng để ghép nhiều xâu thành một xâu.
 • Các phép so sánh; =, <>,>, <, <=,>=: Thực hiện việc so sánh hai xâu. Xâu A được xem là lớn hơn xâu B nếu như kí tự khác nhau đầu tiên giữa chúng kể từ trái sang trong xâu A có chỉ số trong bảng mã ASCII là lớn hơn. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B.

Mời quý thầy cô xem nội dung chi tiết của giáo án Kiểu xâu và các giáo án còn lại bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang thư viện elib sau đó tải miễn phí BST giáo án về máy.

Ngoài ra, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản