Giáo án Tin học 11 bài 14+15: Kiểu dữ liệu tệp. Thao tác với tệp

Chia sẻ: Trần Hữu Nghị | Ngày: | 5 giáo án

0
1.102
lượt xem
70
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 14+15: Kiểu dữ liệu tệp. Thao tác với tệp

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 14+15

Để công tác giảng dạy của bạn được nâng cao và có hiệu quả, chúng tôi xin giới thiệu đến các giáo viên bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 14 và 15 để tham khảo. Các giáo án được biên soạn bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm có nội dung chi tiết, bố cục rõ ràng sẽ giúp cho giáo viên tích lũy được một số kĩ năng cần có trong quá trình soạn giáo án giảng dạy. Bên cạnh đó giúp học sinh biết thêm về đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp, biết khái niệm về tệp có cấu trúc và tệp văn bản. Giáo án tin học 12 Kiểu dữ liệu tệp và Thao tác với tệp còn giúp các em nắm vững kiến thức tin học khai báo đúng biến kiểu tệp, thực hiện được thao tác xử lí tệp: Gán tên tệp, mở/đóng tệp, đọc/ghi tệp, sử dụng được các thủ tục liên quan để đọc/ghi dữ liệu của tệp. Mời quý thầy cô tham khảo tài liệu chất lượng này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 14+15

I. MỤC TIÊU BÀI KIỂU DỮ LIỆU TỆP - THAO TÁC VỚI TỆP

1. Kiến thức:
- Biết được đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp.
- Biết khái niệm về tệp có cấu trúc và tệp văn bản.
2. Kĩ năng:
- Khai báo đúng biến kiểu tệp.
- Thực hiện được thao tác xử lí tệp: Gán tên tệp, mở/đóng tệp, đọc/ghi tệp.
- Sử dụng được các thủ tục liên quan để đọc/ghi dữ liệu của tệp.
3. Thái độ:
- Thấy được sự cần thiết và tiện lợi của kiểu dữ liệu tệp.
- Có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học.
- Giáo dục thêm về ý thức tôn trọng bản quyền, không sửa chữa, sao chép các phần mềm chưa mua bản quyền.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI KIỂU DỮ LIỆU TỆP - THAO TÁC VỚI TỆP

1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI KIỂU DỮ LIỆU TỆP - THAO TÁC VỚI TỆP

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp. Phân loại kiểu tệp.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được đặc điểm của kiểu tệp. Biết được hai loại tệp: Định có cấu trúc và tệp văn bản.
b. Mở bài: Các kiểu dữ liệu đã học đều được lưu trữ ở bộ nhớ trong , do đó dữ liệu sẽ bị mất khi tắt máy. Khi giải quyết các bài toán có dữ liệu cần được lưu lại và xử lí nhiều lần cần có kiểu dữ liệu mới: kiểu tệp.
c. Nội dung:
- Đặc điểm của kiểu tệp:
+ Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài, không bị mất khi mất điện.
+ Lượng thông tin lưu trữ trên có thể rất lớn.
- Có hai loại tệp:
+ Tệp có cấu trúc là loại tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.
+ Tệp văn bản: Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII. Trong tệp văn bản, dãy kí tự kết thúc bởi kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp tạo thành một dòng.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các thao tác cơ bản xử lí tệp văn bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết cách khai báo biến.
- Học sinh biết và sử dụng được các thủ tục xử lí với tệp.
- Học sinh biết xử lí đọc/ghi tệp văn bản.
b. Nội dung:
- Khai báo biến tệp văn bản: Var <tên_biên_tệp>: Text;
- Gán tên tệp: Assign(<tên_biến_tệp>,<tên_tệp>); <tên_tệp>: Là biến xâu hoặc hằng xâu.
- Tạo tệp mới để ghi: Rewrite(>Tên_biến_tệp>);
- Mở tệp để đọc: Reset (>Tên_biến_tệp>);
- Đóng tệp : Close(>Tên_biến_tệp>);
- Đọc tệp văn bản Read(<tên biến tệp>, <Danh sách tên biến>);
Hoặc Readln(<tên biến tệp>, <Danh sách tên biến>);
- ghi tệp văn bản Write(<tên biến tệp>, <Danh sách kết quả>);
Hoặc Writeln(<tên biến tệp>, <Danh sách kết quả>);

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI KIỂU DỮ LIỆU TỆP - THAO TÁC VỚI TỆP

1. Những nội dung đã học.
- Việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ ngoài được thực hiện thông qua kiểu dữ liệu tệp. Có hai loại tệp: Tệp có cấu trúc và tệp văn bản.
- Để có thể làm việc với tệp, cần phải khai báo biến tệp: Var <Tên_biến_tệp>: text;
- Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các hàm và thủ tục chuẩn để làm việc với tệp như: Gán tên tệp, tạo tệp mới để ghi, mở tệp để đọc, đóng tệp.
- trong ngôn ngữ lập trình Pascal có các thủ tục tương ứng là:
Assign(<tên_biến_tệp>,<tên_tệp>);
Rewrite(>Tên_biến_tệp>);
Reset (>Tên_biến_tệp>);
Close(>Tên_biến_tệp>);
- Đọc/ghi tệp văn bản:
Read(<tên biên tệp>,<danh sách tên biến>);
Readln(<tên biên tệp>,<danh sách tên biến>);
Write(<tên biên tệp>,<danh sách tên biến>);
Writeln(<tên biên tệp>,<danh sách tên biến>);
2. Câu hỏi và bài tập về nhà.
- Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa, trang 89.

Đồng bộ tài khoản